Intens debat om mangfoldighedspolitik

DGI får en politik for mangfoldighed for medlemsvalgte og ansatte. Forinden var en livlig debat om den konkrete ordlyd og kriterier.

Folkevalgte bestyrelser og ansatte i DGI skal i højere grad afspejle køn, alder, seksuel orientering og etnicitet i det øvrige samfund. Det er målet med den nye mangfoldighedspolitik. Foto: Spillerforeningen

DGI vil fremme mangfoldighed og afspejle befolkningen, og nu har DGI fået en politik, der matcher det ønske.

Læs også: Det blev der stemt om: Politik for mangfoldighed og diversitet i DGI

Det står klart efter årsmødet 6. november, hvor de delegerede stemte et forslag igennem, der netop skal sætte fokus på styrkerne i at få en mere mangfoldig kreds af mennesker ind i DGI's administration og folkevalgte bestyrelser.

"I DGI afspejler vores medlemsskare i høj grad befolkningen. Men i de folkevalgte bestyrelser og blandt de ansatte i DGI ligner vi i højere grad hinanden. Vi vil gerne have, at folk begynder at tænke over, hvem det er, man spørger eller opfordrer til at stille op, når der skal findes folk til bestyrelsen, eller når man ansætter folk i DGI," sagde Pia Allerslev, der er medlem af DGI’s hovedbestyrelse og har været formand for arbejdsgruppen bag forslaget, i sit oplæg.

Intens debat om forslaget

Fakta

Fakta

  • DGI’s årsmøde 2020 vedtog God ledelsespraksis i DGI”, og dermed forpligtigede DGI sig til at udarbejde en Politik for mangfoldighed og diversitet i DGI.
  • Siden har en arbejdsgruppe drøftet og udarbejdet en ny mangfoldigheds- og diversitetspolitik:
    • Politikken indeholder ambitionen om, at mangfoldighedskategorier skal udgøre minimum 30 procent. Ambitionen vil i praksis for eksempel betyde, at 30 procent af dem, som sidder i en bestyrelse, ikke skal ligne de andre 70 procent.

    • Mangfoldighedskategorier er køn, alder, etnisk oprindelse, handicap, seksuel orientering og religion. Der kan også være andre hensyn, for eksempel geografi.

  • Arbejdsgruppen har bestået af Pia Allerslev fra DGI's hovedbestyrelse, Rasmus Munch fra DGI Midtjylland og suppleant til DGI’s hovedbestyrelse, Jonas Kallan Langvad fra DGI Sydøstjylland, Anne Grete Thede Jensen fra DGI Midt- og Vestsjælland, Line Krægpøth fra DGI Storkøbenhavn og Per Frost Henriksen fra DGI Nordsjælland.
  • Forslaget, der blev diskuteret til DGI’s årsmøde 2021, er godkendt af DGI’s hovedbestyrelse efter høring i Politisk Forum.

Vis mere Vis mindre

Forslaget blev vedtaget ved årsmødet, men forud for afstemningen var en intens og livlig debat i salen i DGI Byen i København.

Særligt de specifikke mangfoldighedskriterier, der var nævnt i forslaget - så som køn, alder, etnisk oprindelse og seksuel orientering - var blandt omdrejningspunkterne i debatten.

"Jeg havde en tro på, at vilje og lyst var nok til at gøre en forskel i bestyrelsesarbejdet i DGI. Jeg synes, det ville være ærgerligt at sige nej til gode frivillige, der ønsker at indtræde i DGI's bestyrelser, bare fordi de ikke opfylder repræsentationskategorierne," lød det fra en af kritikerne, Merete Lauridsen, delegeret fra DGI Sydvest.

Omvendt mente Peder Nedergaard, formand for DGI Storkøbenhavn, at de delegerede skulle stemme politikken igennem:

"Der har siddet en arbejdsgruppe og arbejdet meget seriøst med det her. Der er kommet en rigtig god debat ud af det, og det er en politik, vi kan genbesøge og revurdere. Det her vil give mig et godt arbejdsredskab, når jeg skal ud i foreningerne og lave foreningsudvikling i min landsdel. Så jeg vil klart anbefale, at vi stemmer ja til dette forslag," sagde han.

Formand for DGI Fyn, Gitte Madsen, opfordrede til at udskyde beslutningen til næste årsmøde, så politikken kunne vedtages enstemmigt:

"Det er vigtigere, at vi får vedtaget den rigtige politik, end vi får vedtaget den i dag. Det er vigtigt, at vi får en politik på området, men det forslag, der er kommet, kan blive meget bedre," mente hun.

Starten på en proces

Forslaget om at udskyde beslutningen blev dog nedstemt, og i sidste ende blev forslaget vedtaget med 123 stemmer for, 60 imod. Syv undlod at stemme. 

Inden afstemningen fremhævede hovedbestyrelsesmedlem Pia Allerslev, at vedtagelsen af mangfoldighedspolitikken kun er en start på arbejdet med at fremme mangfoldighed. 

"Vi er ikke færdige med at diskutere mangfoldighed og diversitet, bare fordi vi vedtager politikken i dag. Det her er starten på en proces, det er en version 1. Jeg vil rigtig gerne - hvis det her bliver vedtaget - at vi drøfter det på næste årsmøde. Hvor de læringer, de frustrationer, der har været, bliver diskuteret. Vi skal sætte en retning, og det tror jeg er rigtig, rigtig vigtigt, at vi gør," lød det fra Pia Allerslev.