Voxpop: Skal DGI have en mangfoldighedspolitik?

Vi tog temperaturen på salen forud for afstemningen.

Selma Marie Klausen Kock og Caroline Franson var positivt stemt for forslaget om en mangfoldighedspolitik, da det kan gøre foreningslivet mere relevant for flere og forskellige typer.

Selma Marie Klausen Kock og Caroline Franson (t.h.), delegerede, Gråsten Badmintonklub:

Hvorfor skal vi have en mangfoldigheds- og diversitetspolitik i DGI?

”Det er godt at kunne få forskellige typer ind i foreningen, som kan bidrage med noget forskelligt. Ellers bliver det hele meget det samme," siger Caroline Franson.

Hvilken forskel vil det gøre, hvis der kommer en større mangfoldighed og diversitet i DGI’s bestyrelser?

”Det gør jo, at der er flere forskellige synspunkter og typer mennesker, som får ordet og som kan komme ud med nogle forskellige værdier og budskaber. Så det giver et bredere spænd på, hvad der kommer ud af bestyrelsens arbejde,” siger Selma Marie Klausen Kock.

”Det kan potentielt gøre, at foreningen bliver relevant for flere, og der kommer flere forskellige typer med i foreningen, så det ikke kun er de samme typer,” siger Caroline Franson.

Hvilke ændringer tror du, en politik for mangfoldighed og diversitet kan føre med sig?

”Der er mange foreninger, der vil skulle lave om på det, de har nu. Hos os i Gråsten Badminton er det ret meget de samme, der er med i bestyrelserne, også i flere forskellige foreninger i området,” siger Caroline Franson.

”Det kan også føre til, at man rammer nogle bredere målgrupper, fordi der er flere, der kommer til at stå med foreningsopgaven i hænder,” siger Selma Marie Klausen Kock. 

Iben Beck voxpop.jpg

Iben Beck, delegeret, Rolfsted IF, Fyn:

Hvorfor skal vi have en mangfoldigheds- og diversitetspolitik i DGI?

”Det skal vi fordi vi skal have noget, som kan starte en dialog, for vi skal kunne tale om det. I vores hverdag er mangfoldighed og diversitet en styrke. Men der, hvor jeg kan blive bekymret, er om den skal være defineret, som den er nu på skrift. Jeg synes, der er meget stor forskel på, hvordan vores foreningsverden er struktureret i Storkøbenhavn og i Tønder. Og det synes jeg måske ikke helt, den rummer, når jeg læser den. Jeg synes, definitionen med de seks punkter skriger til himlen i mit DGI-hjerte, fordi jeg synes, vi rummer meget mere end det. DGI er så bred, vi kan så meget og vi har kæmpe styrker, så hvis vi definerer os på seks punkter, synes jeg, vi spænder lidt ben for os selv.” 

Hvilken forskel vil det gøre, hvis der kommer en større mangfoldighed og diversitet i DGI’s bestyrelser?

”Vil det give en forskel? Og hvor stort er problemet i dag? Jeg ved det ikke, men jeg kunne godt tænke mig, at vi havde kunnet kigge lidt ind i det, før vi skulle stemme om dokumentet. Jeg er i tvivl, om det ville blive så meget anderledes i bestyrelsen af, at vi fik nye grupper ind. For det er jo mindst lige så vigtigt, at vi rent faktisk kan samarbejde med dem, vi skal samarbejde med. Vi skal jo ikke pludselig skabe noget, hvor vi ikke kan bevare dynamikken i hverdagsarbejdet.”

Hvilke ændringer tror du, en politik for mangfoldighed og diversitet kan føre med sig?

”Jeg tror, en definition af en politik på det område, vil give en større dialog, åbenhed og fokus omkring det. Det skal vi have med os som organisation. Det må bare ikke låse landsdelsforeningerne og på sigt foreningerne. Vi skal huske, at DGI er en rollemodel for foreningerne. Det er jeg optaget af, at vi husker.”

Anders Bo Hansen voxpop.jpg

Anders Bo Hansen, næstformand i DGI Midt- og Vestsjælland og formand for Tuse IF:

Hvorfor skal vi have en mangfoldighed og diversitetspolitik i DGI?

"Vi skal have en politik for mangfoldighed, fordi vi er en værdibåren organisation, og vi skal selvfølgelig vise og signalere over for samfundet, hvordan vi behandler mennesker i DGI. Det er også et fint signal at sende til vores medlemsforeninger, at vi i DGI’s administration og i de medlemsvalgte bestyrelser går forrest og viser en vej til, hvordan det her kan løses."

Hvilken forskel vil det gøre, hvis der kommer en større mangfoldighed og diversitet i DGI’s bestyrelser?

"Det vil give DGI større gennemslagskraft udadtil i samfundet, men også over for vores medlemsforeninger. Forudsætningen for, at DGI kan være en stor og folkelig organisation, er at vi afspejler det samfund, vi er en del af."

Hvilke ændringer tror du en politik for mangfoldighed og diversitet kan føre med sig?

"Jeg håber det kan gøre en forskel for den måde, vi rekrutterer til bestyrelserne, så vores bestyrelser i højere grad afspejler befolkningen, men også afspejler de medlemmer, der er ude i vores foreninger. Men jeg synes ikke, vi skal arbejde for mangfoldighed efter specifikke kvoter eller procenttal, som de 30 procent der er nævnt i forslaget – det er ikke vigtigt lige nu. Det behøver ikke være så konkret med måltal til at starte med, ellers frygter jeg, at det bliver unødigt bøvlet at arbejde med for foreningernes bestyrelser."