De unge har ordet: Sådan gør vi noget ved unges trivsel

Foreningsengagerede unge blev inviteret til at komme med deres syn på, hvordan idrætsforeningerne kan hjælpe på unges trivsel.

Tre unge fra UngePlatformen præsenterede deres bud på visioner for DGI på scenen ved DGI's årsmøde. Foto: Jens Astrup

Hvem ved bedst, hvad de unge vil have? Det gør de unge selv. Selvom DGI’s årsmøde først officielt foregik lørdag den 4. november, blev det skudt i gang fredag aften, da en gruppe på 22 unge fra forskellige foreninger rundt i landet var samlet.

Det nye initiativ hedder UngePlatformen og kommer af, at DGI ønsker at få de unges eget bud på, hvordan foreningerne kan blive mere relevante for de unge. Workshoppen fredag aften skulle munde ud i nogle visioner, som de unge mener, at DGI fremover skal fokusere på – og de visioner blev præsenteret på årsmødet lørdag.

Amalie Jensen fra DGI Storstrømmen, Lotte Silberbauer fra DGI Sønderjylland og Sidsel Frederikke Blok fra DGI Midt- og Vestsjælland var på scenen til årsmødet for at præsentere de tre forskellige visioner, som de fredag aften sammen med de andre unge havde udvalgt som de vigtigste mærkesager.

Tænk ungdomsuddannelserne ind

En af visionerne handler om, at idrætsforeningerne skal samarbejde meget mere med ungdomsuddannelserne.

”Det kan være svært at starte til en holdsport som senstartere. Vi tror, at noget af det kan løses ved et større samarbejde mellem ungdomsuddannelserne og idrætsforeningerne, så foreninger eksempelvis kan tilbyde de unge at gå til idræt lige efter skole. Visionen er, at alle unge har været i berøring med en idrætsforening, inden de er færdig med uddannelsen,” siger Sidsel Frederikke Blok.

Den vision støtter Charlotte Bach Thomassen op om, og hun er med på præmissen om, at idrætsforeninger skal være klar på at skabe nye rammer for at få de unge med:

”I sportens logik ligger der ofte noget med, at man går til sport for at forbedre sig – men vi skal give de unge rammerne for at kunne hygge sig, for eksempel muligheden for at gå til multisport eller til holdsport uden kampe hver lørdag morgen.”

Breddeidrætten skal kunne rumme alle

Amalie Jensen præsenterede en anden vision om, at foreningerne skal være med til at mindske ensomhed blandt unge. Nogle forslag var blandt andet, at foreningerne kan tilbyde hold med socialt fokus med forpligtelse og ansvar til de unge og starte initiativer som ’åben hal’ med en kontaktperson, der kan starte initiativet op og løbende overgive ansvaret til de unge.

Børn og unge med særlige udfordringer var også et fokus i en vision:  

”DGI står for breddeidrætten, så alle skal kunne være med i idrætsforeningerne. Men de lokale frivillige er ikke nødvendigvis uddannede til at kunne være trænere for alle børn. Vi vil gerne have, at alle frivillige har de bedst mulige kompetencer til at kunne tage sig af alle børn,” siger Lotte Silberbauer.

Redskaber til de frivillige og mere læring om børn med diagnoser bliver foreslået fra de unge som et bud på, hvordan DGI kan være med til at klæde trænere og ledere på til bedre at kunne rumme alle.

Afslutningsvist garanterer Charlotte Bach Thomassen, at de unges visioner og mærkesager vil komme på dagsordenen.

”Vi skal ikke bare sige, vi lytter – vi skal hjælpe unge med at sætte det i gang, som de gerne vil. Visionerne skal helt ind og virke i de lokale idrætsforeninger. Der sidder jo heldigvis rigtig mange her i salen og lytter, som kan tage de gode visioner med hjem i foreningerne og finde ud af, hvordan de kan bruges. Fra landsplans side lover jeg, at det kommer på dagsordenen, og når vi står her igen næste år, så håber jeg, at visionerne er blevet til nogle gode initiativer.”