Christian Bigom blev valgt til DGI's hovedbestyrelse

Sammenhængskraften i DGI skal styrkes. Der skal skæres mere ind til benet ved de formelle beslutninger og skabes relationer på tværs af landsdele, mener 36-årige Christian Bigom.

Christian Bigom stiller op som hovedbestyrelsesmedlem Foto: Bjarke de Koning

Hvorfor skal de delegerede vælge dig til DGI's hovedbestyrelse?

Jeg er dedikeret til at arbejde for et mangfoldigt og inkluderende idrætsmiljø. DGI har en lang og stærk tradition for at arbejde med f.eks udsatte børn og unge, etniske minoriteter og udsatte boligområder. Med andre ord: Dem, der ikke kommer af sig selv. For mig er det vigtigt, at vores foreninger tiltrækker og bringer glæde til medlemmer på tværs af aldersgrupper, køn og seksualitet. Jeg mener, jeg kan bidrage med mine erfaringer som frivillig i Pan Idræt gennem mange år til at imødese de udfordringer, der kan opstå, når vi prøver at få de grupper med, som ikke kommer af sig selv.

Desuden ønsker jeg også at bidrage med perspektiver på den store kommercialisering af foreningsidrætten, som vi oplever særligt i storbyerne. Hvorfor har vi eksempelvis ikke mere foreningsfitness? Den fleksibilitet og alsidighed, som er en stor succes flere steder udenfor storbyerne, burde ikke være afskåret fra Aalborg, Odense, Aarhus og København. Jeg tror, DGI kan spille en langt større rolle, end det er tilfældet i dag. 

Hvad er det vigtigste, du vil kæmpe for som medlem af hovedbestyrelsen?

For mig er det afgørende, at vi øger sammenhængskraften på tværs af DGI. Med mange års erfaring fra en flerstrenget idrætsforening kender jeg alt til, hvor vigtigt det er, at vi taler rigtigt sammen, ofte og at der undervejs opstår en forståelse af fælles retning.

Eksempelvis ser jeg oplagte forbedringsmuligheder ved vores årsmøde. Vi samler flere hundrede idrætspolitisk aktive medlemmer én gang årligt, og jeg mener ikke, at vi som fællesskab får nok ud af dagen. Jeg tror, vi skal skære helt ind til benet af de formelle beslutninger, som alligevel i høj grad er klappet af ved demokratisk repræsentation i Politisk Forum og Landsledelsesmøder. Lad os i stedet bruge mere tid på at udvikle vores fællesskab, skabe relationer på kryds og tværs af landsdele og i øvrigt fejre frivilligheden og de idrætspolitiske sejre.

Hvad er det bedste, du har oplevet med idrætsforeninger det seneste år, og hvordan kan DGI bruge det i fremtiden?

I mange år har jeg opbygget relationer til både idrætspolitikere og samarbejdsrelationer i eksempelvis DIF, DBU, Dansk Håndbold og mange flere. Vi er mange organisationer, som alle arbejder forskelligt, men vi har et fælles ønske flere i idrætslivet. I sommers oplevede jeg, hvordan både politikere, idrætspolitikere, kommercielle sportsklubber og tilskuere samledes om Pride Cup for at sende et klart signal om, at homofobi skal sparkes ud af banen. Så når vi står sammen om bestemte emner, kan vi flytte bjerge. 

I Politisk Forum er der opbakning til en fælles ambition om, at DGI skal runde 2 millioner medlemmer. Hvorfor er det vigtigt?

Grundlæggende bør det være flere forundt at være en del af foreningsidrætten, fordi det kan bidrage positivt i alle livets faser, og det er et godt sted at være. Derudover vil det betyde en stærkere politisk og økonomisk position for DGI, og dermed kan DGI bedre påvirke politiske beslutninger, når der er en større medlemsbase. På den måde kan vi skabe bedre vilkår for foreningsidrætten. 

Til DGI's årsmøde er der i år særligt fokus på unge. Blandt andet kommer unge med forslag til, hvordan man konkret kan arbejde med børn og unge i foreningerne. Hvordan kan DGI og idrætsforeningerne blive bedre til at give unge ansvar? 

Der er meget værdi at hente i at give dem ansvar. Personligt vil jeg anbefale at få de unge helt med ind i de centrale beslutningsrum. Lige nu tilbyder DGI og idrætsforeninger mentorprogrammer, workshops og kurser, men det vigtigste redskab er at give de unge ansvar. Giv dem et budget, en pose penge og ansvaret for at bruge dem på noget, de synes er fornuftigt. Skab på den måde et rum, hvor unge føler sig hørt, respekteret og hvor deres visioner får plads til at vokse. Det kan bidrage til en bæredygtig udvikling og foryngelse af idrætsforeningerne. 

CV: Christian Bigom

  • Er 36 år og er vokset op i Allerød og Snekkersten
  • Bor i dag i København med sin kæreste Guo'dong
  • Arbejder til dagligt som direktør i en mindre IT-virksomhed, der sælger kasseløsninger og betalingskortterminaler primært til restaurationsbranchen
  • Er repræsentant for Pan Idræt og initiativtager til Idrættens Regnbuekoalition, hvor han er involveret i DIF og DGI-projektet #GameChanger
  • Har derudover siddet i flere arbejdsgrupper i DIF, følgegrupper i kulturministeriet og været projektejer på stævner i Danmark, senest ved Copenhagen 2021 - WorldPride & EuroGames
  • Er suppleant i bestyrelsen hos DGI Storkøbenhavn
  • Er forperson for Pan Idræt siden 2016
  • Svømning har været Christians store passion gennem livet. Derudover var han som barn optaget af sejlads og jiu-jitsu, mens han i dag også får stor glæde af dodgeball og E-sport

Se Christian Bigoms Facebook​, Instagram og LinkedIn-profil her. 

Find alle kandidaterne på DGI's årsmøde-site