Dan Skjerning blev ikke valgt som næstformand

Dan Skjerning vil kæmpe for at DGI skal være en transparent og åben organisation, der tydeliggør DGI’s værdier og er en aktiv medspiller for idrætsforeningerne.

Hvorfor skal de delegerede vælge dig som DGI’s næstformand? 

Jeg har et rigtigt stærkt kendskab til DGI og har været med siden 1988 i DDGU.

Selv om jeg ikke har været med i en bestyrelse i DGI hele vejen, har jeg været med i det lokale foreningsliv og været en aktiv DGI-spiller der. Derfor er min indsigt i DGI’s værdier og den måde, jeg arbejder med dem på, også meget mine egne værdier. I meget at det, jeg ellers laver, er det DGI-værdier, jeg udøver. Derfor har jeg en stærk fornemmelse for, hvor DGI gør en kæmpe forskel, og hvor vi ikke behøver at bruge energi. For eksempel behøver vi ikke bruge energi på turneringer for de bedste, for det er der andre, der gør bedre end os. Og det er de ret skrappe til i DIF.

DGI skal være til for, at alle kan få bevægelse, og at vi får nogle stærke foreninger og også at foreningerne mærker, at der skal noget særligt til for at få en forening kittet godt sammen. Jeg tænker, at min opgave bliver at være en god og tydelig indenrigsminister i DGI. Den rolle vil, jeg meget gerne påtage mig.

Hvad er det vigtigste, du vil kæmpe for som medlem af hovedbestyrelsen?

Jeg vil gerne slå et slag for at vi bliver en mere transparent og åben organisation, hvor det at være en aktiv medspiller for vores foreningsliv bliver rigtigt tydeligt. Når foreningerne får indsigt i DGI’s værdier, og når vi ikke spiller på for mange heste, så tror jeg at foreningerne oplever DGI som meget værdifuld.

Hvad er det bedste, du har oplevet med idrætsforeninger det seneste år, og hvordan kan DGI bruge det i fremtiden?

I den seneste tid har DGI været rigtig dygtige til at markere sig på aktuelle emner - lige fra tobaksfri idrætsmiljøer til bekæmpelse af papirtigeren i foreningslivet. Vi er også blevet mere nærværende i vores tilbud til idrætsforeningerne, for eksempel med sommerskoler, den gode velkomst og kommunikationskurser. Det er ting vi bare skal kunne og hele tiden være klar på. Debatten, for eksempel om tobaksfri miljøer, er en vanskelig debat, men det viser sig, at når vi som DGI fortæller, at det er for at skabe miljøer, hvor tobak ikke er det mest synlige, så kan vi kommunikere rigtigt stærkt.

DGI skal ikke lave love og regler. Vi skal vejlede og være kommunikativt stærke på, hvordan man som forening kan gøre en forskel.

I Politisk Forum er der opbakning til en fælles ambition om at DGI skal runde 2 mio. medlemmer. Hvorfor er det vigtigt?

For mig er volumen ikke væsentlig, men i Danmark bliver vi flere borgere – og heldigvis også flere ældre. Derfor skal DGI også sende et klart signal om, at vi også vil være flere i foreningslivet. Vi vil have flere ind, ellers taber vi kraft. Der har volumen betydning.

Til DGI’s årsmøde er der i år særligt fokus på unge. Bl.a.  kommer unge med forslag til, hvordan man konkret kan arbejde med børn og unge i foreningerne. Hvordan kan DGI og idrætsforeningerne blive bedre til at give unge ansvar?

Det har altid været en mærkesag for mig at engagere flere unge – også selv efter, at jeg er blevet gråhåret. Det er ikke alene for at få unge hørt og givet en plads. Det er også, fordi unge giver en dejlig forstyrrelse for den øvrige drift og den politiske retning, vi lægger.

Når vi bliver en anelse for tilpasse med det, vi selv har skabt, er det godt at have unge omkring sig, der kan være med til at lave tilpasse forstyrrelser. Det er ikke et mål i sig selv, at det vælter ind med unge i vores bestyrelser. Det vigtigste er give unge råderum, indsigt, økonomi og indflydelse på aktiviteter, så de ved, at vi sætter pris på deres holdninger og idéer.

Hvilke kompetencer kan du byde ind med som DGI’s næstformand?

Jeg har et stort kendskab til organisationen på alle niveauer. Det gælder lige fra foreningsliv til hovedbestyrelse – og til det administrative niveau. Desuden har jeg  et stærkt kommunalt politisk netværk, og en kæmpestor lyst til at få sat DGI-værdier i spil.

Jeg bor centralt i landet og sætter en stor ære i at være til stede og nærværende i mit virke, og den energi skal både vores personale og det politiske landskab kunne mærke.

Hvad gør du i forhold til dit nuværende job og tillidsposter, hvis du bliver DGI’s næstformand?

Jeg har tidligt meldt ud, at jeg ser opgaven som DGI’s næstformand som mere end en halvtidsstilling, og den tid vil jeg gerne prioritere. Jeg stopper som landsdelsformand i DGI Sydøstjylland, som har afløsere på plads. Jeg har ingen opgaver, der betyder, at jeg ikke kan bruge de nødvendige timer på en næstformandspost. Det, mener jeg, er good governance.

CV: Dan Skjerning

  • Er 54 år og bor i Gårslev mellem Vejle og Fredericia med Dorethe. Har 3+2 voksne børn samt 2 børnebørn.
  • Fra 2016 til 2023 formand for DGI Sydøstjylland.
  • Blev valgt til DGI’s hovedbestyrelse første gang i 2018.
  • Blev som 14-årig valgt til hovedbestyrelsen i Gårslev GF, hvor han nåede at have ti års jubilæum som bestyrelsesmedlem. Første idræt var fodbold, så kom håndbold, og volleyball har også fyldt meget. I dag får Dan Skjerning motion med cykling, kørestolsbasket og fitness i den lokale forenings fitnesscenter.
  • Fra 2001 til 2020 valgt til kommunalbestyrelsen i Vejle for Socialdemokraterne. Har været udvalgsformand i 11 år, valgt til forskellige bestyrelser f.eks. Det Danske Madhus og Vingsted Hotel- og Konferencecenter.
  • Er i dag regionsmedlem i Region Syddanmark og med i Danske Regioner som næstformand i Nær Sundhed.
  • Er også næstformand i den lokale brugs og teatermand på 25. år ved Gårslev Amatør Scene.
  • Er uddannet typograf og lærer uden bachelor. Arbejder på et bosted for voksne handicappede.

Find alle kandidaterne på DGI's årsmøde-site