Freddy Hejgaard blev ikke valgt

Freddy Hejgaard vil virkelig gerne være en del af DGI’s strategiske hold. Han stiller op med et oprigtigt ønske om at hjælpe med det, der betyder noget for medlemmerne.

Freddy Hejgaard

Hvorfor skal de delegerede vælge dig som DGI’s næstformand eller til DGI’s hovedbestyrelse? 

Jeg er stolt og ydmyg over, at jeg har fået muligheden for at stille op til posten. DGI udfører at enormt vigtigt stykke arbejde for at fremme idræt, folkesundhed, personers udvikling og fællesskab til glæde og gavn for vores samfund. De gør vores lokalsamfund til et bedre sted at bo. Det vil jeg gerne være en del af - igen. Hvorfor igen - jo for da jeg var barn, tog min mor mig med til mor/barn gymnastik, og helt frem til mine sene teenageår var jeg i DGI-foreninger som medlem, frivillig træner og bestyrelsesmedlem.

Jeg er formet af foreningslivet og af at vores børn, unge og voksne fortsat skal have muligheden for at mødes og glædes sammen. Dem, der kender mig, ved, at jeg altid arbejder for at skabe positiv udvikling af mennesker og organisationer. Jeg brænder for det, vi sammen kan udrette, folkesundheden, og at vi er ordentlige overfor hinanden. Jeg er derfor også taknemlig for at have fået chancen for at bidrage til DGI, vi deler mange synspunkter og værdier.

Jeg er den nye kandidat på holdet, men jeg har arbejdet med foreninger og frivillige hele mit liv. Jeg kommer med en masse kompetencer og et frisk syn og nye øjne på DGI. DGI får med mig et drive, høj energi og et oprigtigt ønske om at hjælpe med det, der betyder noget for medlemmerne. Noget af det vigtigste for mig er, hvad der betyder noget for DGI’s landsdelsforeninger og deres medlemmer og medarbejdere. Hvad vil de gerne have hjælp og assistance til.

Jeg stiller op både som næstformand og til hovedbestyrelsen. Det gør jeg, fordi jeg virkelig gerne vil være en del af DGI’s strategiske hold.

Hvad er det vigtigste, du vil kæmpe for som næstformand eller medlem af hovedbestyrelsen?

Næstformandens vigtigste rolle er at understøtte og supportere den interne organisation. Jeg vil være landsdelsforeningernes primære person i forhold til hovedbestyrelsen. Jeg vil være en tilgængelig hjælp internt i DGI.

Jeg har arbejdet i mange bestyrelser, både som bestyrelsesleder og som medlem. Det er værdiskabende, hvis bestyrelsen har et hold, der understøtter og hjælper organisationen. I DGI er det landsdelsforeningerne og deres foreninger og medlemmer, der er organisationens kerne. Det skal afspejles i hovedbestyrelsen, og der skal være ressourcer og fokus afsat til dette.

Jeg vil understøtte med bedre rammer for frivillige i foreningerne. Jeg havde min første bestyrelsespost som 16-årig i foreningen Frederiksværk Selvforsvar, og jeg har været med utallige gange som støtte og leder for frivillige, hvor de er glade og føler, at de får noget igen. De principper vil jeg gerne dele med DGI.

Vores foreningsliv i Danmark er under pres, vores omverden ændrer sig. Vores foreningsliv er unikt, og det skal vi beskytte og udvikle. Både for vores medlemmers skyld, men også for vores samfunds skyld. Der skal kæmpes for de rammer, der er omkring udlodningsloven og de store events, DGI står for. En personlig sag, som jeg bruger meget tid på, er folkesundhed og forebyggelse. Der er et stort potentiale, det kan vi gøre meget bedre som land. Det er en fælles opgave, foreninger og stat sammen. Det skal understøttes politisk.

Hvad er det bedste, du har oplevet med idrætsforeninger det seneste år, og hvordan kan DGI bruge det i fremtiden?

Jeg har i 2023 bl.a. været med til at arrangere et 12-timers løbeevent, her oplevede jeg fællesskabet på tværs af aldersgrupper og fysisk og psykisk formåen. Det var så livsbekræftende. Personer uanset form, helbred og personlig baggrund deltog på lige fod med hinanden og havde en fest med det. Eventet satte rammerne, og de frivillige understøttede deltagerne. Deltagerne hjalp hinanden, de samtalte og dannede relationer. Det giver energi og glæde til både arrangører, frivillige, deltagere og tilskuere.  

Vi har udarbejdet en metode for at sikre tilgængelighed i vores bevægelsesevents. Vi kalder det tilgængelighedsprincippet. Det gør, at vores fællesskab er blevet større, og vi kan rumme og glæde flere mennesker på trods af forskelligheder. I forhold til frivillige, så sender vi ikke bare en mail ud med opgaver, men opbygger tillid og loyalitet. Vi arbejder sammen indbyrdes på tværs af organisationer og hjælper hinanden. Det gør, at vi aldrig mangler frivillige hænder. Noget af det bedste, jeg har, er fællesskabet med disse mennesker, der gerne vil gøre noget for andre og hinanden. Vi må godt tænke nye tanker, bygget på noget velkendt.

I Politisk Forum er der opbakning til en fælles ambition om at DGI skal runde 2 mio. medlemmer.  Hvorfor er det vigtigt?

Jeg har endnu ikke været en del af Politisk Forum, men i min optik drejer det sig om økonomisk råderum for DGI. Med den verserende debat, der kører om udlodningsloven netop nu, så bliver vi nødt til at vise, hvor rigtigt vores arbejde er for samfundet. Vi skal vise, at hvis DGI ikke er der i morgen, så vil samfundet mangle os. 

Vi kan gøre så meget sammen - jeg mener det er mere vigtigt, hvad vi sammen kan udrette, end om vi er 1,7 mio. medlemmer eller 2 mio. medlemmer. DGI er en stor organisation, som virkelig kan gøre en enorm forskel for Danmark. Det er hvorfor, hvordan og hvad, vi skal tale om - ikke så meget om hvor mange vi er. 

Til DGI’s årsmøde er der i år særligt fokus på unge. Bl.a.  kommer unge med forslag til, hvordan man konkret kan arbejde med børn og unge i foreningerne. Hvordan kan DGI og idrætsforeningerne blive bedre til at give unge ansvar?

Jeg har 2 børn, som er lige i den målgruppe, som DGI gerne vil have fat i. Jeg husker stadig, da jeg fik min 10 års nål fra Frederiksværk Gymnastikforening og den stolthed, der var forbundet med det. Men mine børn føler ikke, der er plads til dem i breddeidrætten. De kommer derfor ikke ind og mærker DGI fællesskabet.

Da jeg skulle studere, var der heller ikke længere plads til mig i breddeidrætten, hvorfor jeg valgte anderledes. Der skal være plads til mig, og der skal være plads til vores børn. Jeg ved, hvad der afgør, hvordan man vælger imellem de forskellige idrætstilbud. Børn, unge og voksne skal have muligheden for at mødes og glædes i DGI-regi.

Min holdning er, at unge er en kæmpe ressource, og vi skal være taknemmelig for at kunne arbejde sammen uanset alder/køn/tro/politisk retning mv. Vi skal være en enhed, hvor vi lytter og har respekt for hinanden. Jeg ser ikke alder som noget, der opdeler os i forskellige grupper, jeg ser os som en samlet enhed, der sammen kan skabe et fællesskab omkring hinanden.

Hvilke kompetencer kan du byde ind med som DGI’s næstformand?

Jeg er en dygtig leder og har en følg-mig evne, og så mener jeg, at loyalitet skal flyde nedad, så organisationen kan regne med mig. Jeg er dygtig til at koordinere og understøtte. Jeg respekterer fortiden men ser fremad, hvilket gør mig strategisk og fremtidsorienteret. Jeg er et udpræget positivt menneske og derfor en god problemknuser. Jeg er en dygtig forretningsfører og kan begå mig blandt alle typer mennesker.  

Det er vigtigt for en næstformand at have en massiv bestyrelseserfaring. Det er lige så vigtigt, at personen forstår medmennesket – også den frivillige mor til Ida på 8 år, som står og serverer kaffe til et DGI-event.

Hvad gør du i forhold til dit nuværende job og tillidsposter, hvis du bliver DGI’s næstformand?

Jeg har nogle virkelig dygtige kolleger, der drifter mine egne virksomheder. Jeg arbejder derfor tre halve dage om ugen i eget regi og resten af min arbejdstid er fri til eks. bestyrelsesarbejde. Derfor er jeg meget fleksibel med min tid, og jeg har med vilje sat strukturen til denne type arbejde, som jeg for øvrigt elsker at lave.

CV - Freddy M. Hejgaard

  • Er 47 år, gift og far til to sønner på 8 og 11 år. Bor i Frederiksværk
  • Har en ledelsesuddannelse fra Copenhagen Business School og er oprindeligt uddannet i bank.
  • Er leder, rådgiver og underviser og har siden 2004 drevet egne virksomheder.
  • Fik sin første bestyrelsespost som 16-årig i Frederiksværk Selvforsvar, og har siden haft bestyrelsesposter i foreninger, virksomheder og organisationer.  Er formand for Danmarks ældste private plejevirksomhed Estrids Pleje A/S og en aktiv debattør omkring folkesundhed, personlig udvikling og trivsel.
  • Som yngre var Freddy til gymnastik, skydning, selvforsvar og orienteringsløb, både som udøver, træner og bestyrelsesmedlem. I dag dyrker han forhindringsbanesport, løb og fitness og har gennemført ekstremløb forskellige steder i verden. Han er Kaptajn (idrætsleder), for et atletikhold på 40 personer.

Her kan du finde Freddy Hejgaards hjemmeside og LinkedIn

Find alle kandidater på DGI's årsmøde-site