Laura Vilsbæk blev valgt til DGI's hovedbestyrelse

Der skal ruskes op i ”plejer”, arbejdes for mangfoldighed i idrætsforeningernes bestyrelser og satses stort på de unge. DGI er en hjertesag for Laura Vilsbæk, derfor stiller hun op til DGI’s hovedbestyrelse.

Laura Vilsbæk

Hvorfor skal de delegerede vælge dig til DGI’s hovedbestyrelse?

Det skal de, hvis de gerne vil have et aktivt og engageret medlem, der altid ser muligheder frem for begrænsninger og er dybt optaget af at være med til at skabe fremtidens foreninger, fremtidens frivillighed og fremtidens fællesskaber. Jeg har en lang baggrund i foreningslivet, men jeg kommer også med et blik udefra, idet jeg til dagligt arbejder i flere forskellige bestyrelser i erhvervslivet, står på et solidt fundament af strategi, digitalisering og kommunikation og gerne vil være med til at udfordre, hvordan tingene ”plejer at være”.

Jeg er selvfølgelig optaget af, at der skal være flere aktive, flere frivillige og flere fantastiske foreninger. Men jeg vil også have et blik for, at DGI er en vigtig aktør i civilsamfundet, og hvordan vi kan skabe mere af alt dét, der allerede fungerer rigtig godt.

Jeg mener, at det skal være sjovere og nemmere at være frivillig, være aktiv og være medarbejder i DGI. Og så er der ingen tvivl om, at jeg også er super nysgerrig på, hvordan man arbejder i både DGI's hovedbestyrelse, på landsplan og i landsdelene, og her vil jeg overveje, hvordan vi som hovedbestyrelse kan være en ressource og en vigtig medspiller i at realisere de store visioner, vi drømmer om i DGI.

Gennem tiden har jeg kørt mange projekter med DGI. Jeg har arbejdet med digitaliseringsstrategi på landsplan, hjulpet med bestyrelsesrekruttering i en landsdel og arbejdet med frivillighedsuddannelsen i DGI Sydvest, hvor vi er i gang med at udvikle et sjette modul. Så jeg kender DGI på mange niveauer, og jeg har mødt mange dygtige DGI-medarbejdere gennem mit virke.

Hvad er det vigtigste, du vil kæmpe for som medlem af hovedbestyrelsen?

Det er helt sikkert at sætte de unge på dagsordenen, få dem ind i idrætsforeningernes bestyrelser og få dem involveret i hverdagsdemokratiet. Man taler om, at unge i dag står i en trivselskrise, men jeg ser også en hel masse ressourcer i de unge. Så jeg vil prøve at vende krisen til et mulighedsperspektiv - for jeg tror på, vi kan meget mere end at være med til at løse trivselskrisen.

Bredt set vil jeg kæmpe for et mangfoldigt idrætsliv på alle niveauer. Både i foreningerne, men også internt i DGI. Jeg vil blandt andet have fokus på aldersdiversitet, hvor jeg har nogle gode forudsætninger fra mit professionelle arbejde med bestyrelser.

Hvad er det bedste, du har oplevet med idrætsforeninger det seneste år, og hvordan kan DGI bruge det i fremtiden?

I min lokale håndboldforening har vi etableret "Team Ungtræner", og hver gang sæsonen starter, falder jeg på halen over, hvor mange børn og unge, der gerne vil være en del af det. For eksempel er U13-spillerne trænere for U9, og U9-spillerne kan være træner for vores helt små digi-børn. Når børn og unge er trænere for børn, selvfølgelig godt støttet af voksne, kan det ses, hvor meget det betyder for dem at få lov til at være trænere og få en trænertræningsdragt. Det betyder også meget for de yngre spillere at blive trænet af ældre spillere. Det er et godt eksempel på, at vi har involveret børnene og de unge i de voksnes beslutninger og som frivillige i foreningslivet.

I Politisk Forum er der opbakning til en fælles ambition om, at DGI skal runde 2 mio. medlemmer. Hvorfor er det vigtigt?

Det er selvfølgelig vigtigt, fordi vi skal have flere idrætsaktive, hvilket er godt for både folkesundheden og for den mentale trivsel. Men det er virkelig også vigtigt, fordi flere mennesker skal være en del af et fællesskab. Lige nu er fællesskaberne udfordrede, og vi taler meget om individualisering. Men dét med at være en del af et noget, som er større end en selv, og hvor man møder nogle, som er anderledes end en selv, det er vigtigt. Derfor skal vi arbejde for at få mange, mange flere med i vores foreninger. På alle mulige måder.

Til DGI’s årsmøde er der i år særligt fokus på unge. Bl.a. kommer unge med forslag til, hvordan man konkret kan arbejde med børn og unge i foreningerne. Hvordan kan DGI og idrætsforeningerne blive bedre til at give unge ansvar?

I stedet for at antage, at vi ved alt muligt om unge, så skal vi involvere de unge, give dem en stemme, være nysgerrige og lytte. Jeg tror, der gemmer sig mange nye, gode løsninger, hvis vi bringer de unge ind i ligningen. Min klare ambition er virkelig, at vi får transformeret, påvirket eller flyttet vores foreninger ind i fremtiden, så vi får en langt større mangfoldighed og langt flere unge ind i for eksempel udvalg og bestyrelser.

CV - Laura Vilsbæk:

 • Laura Vilsbæk er 46 år og bor i Skanderborg med sin mand Søren og deres to sønner på 14 og 17

 • Er selvstændig og indehaver af nyibestyrelsen.dk, hvor hun holder foredrag og kurser, hjælper nye typer kandidater i spil i danske bestyrelser, udbyder egne bestyrelsesuddannelser for forskellige målgrupper og desuden står for de akkrediterede bestyrelsesuddannelser ved Erhvervsakademi Dania og ved CPH Business

 • Laura Vilsbæks kernekompetencer er strategi, kommunikation, innovation, digitalisering og digital forretningsudvikling

 • Medlem af Mikkelsen Electronics’ bestyrelse siden 2022

 • Medlem af C2IT Digitals bestyrelse siden 2022

 • Medlem af Skanderborg AGF Håndbolds bestyrelse siden 2021

 • Medlem af Lakesides bestyrelse siden 2021

 • Medlem af B Greens bestyrelse siden 2021

 • Medlem af SMILfondens bestyrelse siden 2020

 • Medlem af Logitrans’ bestyrelse siden 2017

 • Medlem af Vest Administrationens bestyrelse siden 2017

 • Medlem af udvalgene for Team Ungtræner og Kommunikation & Fundraising i Skanderborg Håndbold
 • Har tidligere været medlem af Says Whos bestyrelse (2021-2023), Effections bestyrelse (2019-2022) og AARTs bestyrelse (2017-2020)

 • Er uddannet Cand.Mag. i religionsvidenskab

 • Laura Vilsbæk går til naturtræning tirsdag og fredag morgen og har gjort det i ti år. Yndlingsidrætten er dog håndbold, som hun tidligere selv har spillet, samt været træner, holdleder og bestyrelsesmedlem indenfor

 • Her kan du finde Laura Vilsbæks LinkedIn samt Instagram og hjemmeside for hendes virksomhed Nyibestyrelsen.dk

Find alle kandidaterne på DGI's årsmøde-site