Mogens Kirkeby blev valgt som næstformand

Mogens Kirkeby har en bred erfaring med idrætten i Danmark og et internationalt udsyn gennem sit virke i den internationale idrætsorganisation ISCA. Derfor stiller han op til posten som næstformand.

Mogens Kirkeby

Hvorfor skal de delegerede vælge dig til DGI’s hovedbestyrelse? 

Jeg har en bred erfaring og indsigt i DGI, idrætten i Danmark og motionsidrætten internationalt. Jeg er vant til at arbejde og kommunikere idrætspolitisk. Og det tror jeg vil være til gavn for DGI.

Hvad er det vigtigste, du vil kæmpe for som medlem af hovedbestyrelsen?

Sammenhæng og samarbejde mellem landsdelsforeninger, idrætsledelser og landsforeningen er nødvendigt for et velfungerende DGI i de kommende år. Dialog og åbenhed er de værktøjer, som jeg vil bruge til at bidrage til, at vi opnår bedst muligt samarbejde og sammenhæng.

Hvad er det bedste, du har oplevet med idrætsforeninger det seneste år, og hvordan kan DGI bruge det i fremtiden?

Det varmer rigtigt meget om hjertet at møde mange af de frivillige, der driver de danske idrætsforeninger. Jeg bliver altid en smule rørt over det engagement og alt det arbejde, der udføres – og som vel at mærke rækker ud over ‘egen næsetip’. Det er stort og lige præcist det, som vi i DGI skal understøtte og skabe de bedste rammer for.

I Politisk Forum er der opbakning til en fælles ambition om at DGI skal runde 2 mio. medlemmer.  Hvorfor er det vigtigt?

Vi ønsker, at endnu flere foreninger får gavn af den rådgivning og de aktiviteter, som DGI tilbyder. Og vi ønsker, at vores mange medlemsforeninger får endnu flere medlemmer. Med de fine ambitioner er det naturligt, at vi udfordrer os selv med et ambitiøst mål om at blive 2 millioner medlemmer i 2030.

Til DGI’s årsmøde er der i år særligt fokus på unge. Bl.a.  kommer unge med forslag til, hvordan man konkret kan arbejde med børn og unge i foreningerne. Hvordan kan DGI og idrætsforeningerne blive bedre til at give unge ansvar?

Jeg glæder mig over, at der skabes rum og programplads til unge på Årsmødet. Det skal vi have mere af. Når det handler om at involvere unge i idrætsforeningerne tror jeg, at det er meget vigtigt at ansvar og indflydelse følges ad. Der er unge, der gerne vil tage ansvar – vi skal huske at give dem tilsvarende indflydelse over det de gerne vil arbejde med. Ansvar uden indflydelse er ikke motiverende for unge.

Hvilke kompetencer kan du byde ind med som DGI’s næstformand?

Jeg har en solid idrætspolitisk erfaring og uddannelsesmæssig baggrund, der giver indsigt i idrætssektoren og de opgaver og udfordringer, som vi har i DGI. De seneste år har jeg sammen med HB kolleger været involveret i processen, der lå til grund for etablering af vores fokusområder. Jeg har arbejdet med idrætsledelserne og det seneste år i arbejdsgruppen, der har evalueret og kommet med forslag til fordeling af udlodningsmidlerne internt. Jeg synes derfor, at jeg har en rigtig solid baggrund for at arbejde med det interne samarbejde og den dialog, som jeg mener er nødvendig for et velfungerende DGI.

I de få tilfælde, hvor en næstformand skal repræsentere DGI eksternt, føler jeg mig tryg ved at kunne kommunikere idrætspolitisk præcist.

Hvad gør du i forhold til dit nuværende job og tillidsposter, hvis du bliver DGI’s næstformand

Jeg er valgt til formand for idrætsorganisationen ISCA, som DGI var med til at stifte og er medlem af. Jeg synes, at det er vigtigt og en stor fordel for begge organisationer, at DGI er vel repræsenteret i ISCA’s bestyrelse og arbejde. Derudover har jeg ingen arbejdsmæssige forpligtelser.

CV - Mogens Kirkeby

Erhverv:

Formand for ISCA

Medlem af DGI’s Hovedbestyrelse

Medlem af Friluftsrådets bestyrelse (2015-2021)

Generalsekretær ISCA (1998-2007)

Leder af landskonsulentgruppen i Dansk Røde Kors (1994-1998)

Uddannelse:

Cand. Scient i idræt og samfundsfag, Københavns Universitet

Idræt:

Har altid dyrket idræt og plejer at sige, at han dyrket alle de idrætter, som vi servicerer i DGI bortset fra hundesport. Top fem i dag er cykling, løb, kajak, golf og padel.

Find alle kandidaterne på DGI's årsmøde-site