Ole Dreyer blev valgt til DGI's hovedbestyrelse

Det er vigtigt, at idrætterne bliver inddraget og hørt, så vores beslutninger i hovedbestyrelsen giver mening for idrætterne, mener Ole Dreyer.

Ole Dreyer

Hvorfor skal de delegerede vælge dig til DGI’s hovedbestyrelse? 

Jeg har et godt kendskab til DGI. Jeg er lokalt forankret i en landsdel og har i snart 12 år været landsdelsformand samt siddet i hovedbestyrelsen i 6 år. Samtidig er jeg også forankret i det lokale foreningsliv, og dermed fungerer jeg som et bindeled mellem foreningslivet og ind i hovedbestyrelsen.
Som hovedbestyrelsesmedlem er det vigtigt for mig at være en god samarbejdspartner for de andre medlemmer. Og så trives jeg godt i arbejdet – det gør mig glad at være en del af DGI’s hovedbestyrelse.

Hvad er det vigtigste, du vil kæmpe for som medlem af hovedbestyrelsen?

Det vigtigste for mig er at sørge for, at der er en rød tråd fra hovedbestyrelsen og hele vejen ned gennem organisationen. Samtidig er det vigtigt, at de ting, vi vedtager i hovedbestyrelsen, også bliver udført. Jeg vil gerne slå et slag for idrætterne og sørge for, at idrætterne bliver inddraget og hørt. Det er vigtigt, at vi tager idrætterne med, før vi tager beslutningerne, og at beslutninger giver mening for vores foreninger.

Hvad er det bedste, du har oplevet med idrætsforeninger det seneste år, og hvordan kan DGI bruge det i fremtiden?

Først og fremmest har det været dejligt at se, at idrætsforeningerne er kommet godt ud på den anden side efter corona. Det er også godt at se, at idrætsforeningerne er begyndt at gå mere op i sundhed, eksempelvis med tobaksfri idrætsmiljøer. Vi kan tilbyde at være en sparringspartner for foreningerne og være med til at udvikle dem. Vi skal bruge kræfter på at udvikle de foreninger, der ønsker at blive udviklet, og vi skal lytte til deres behov. Jeg tror ikke, vi skal gå for højt op i at være fag-faglige ude i idrætsforeningerne, men være mere understøttende for at hjælpe dem med udvikling.

I Politisk Forum er der opbakning til en fælles ambition om, at DGI skal runde 2 mio. medlemmer. Hvorfor er det vigtigt?

Det er vigtigt, at vi understøtter foreningerne, så de kan få flere medlemmer ved at rumme flere. Vi har fuldt fokus på ungesegmentet, men vi må ikke glemme ældresegmentet 65+, for dem får vi flere og flere af.
For mig er det ikke målet i sig selv, at vi når 2 mio. medlemmer. Vi skal ikke kun have fokus på kvantitet, men også sikre, at kvaliteten er med, så vi dermed kan få flere borgere ud i foreningslivet.

Til DGI’s årsmøde er der i år særligt fokus på unge. Bl.a. kommer unge med forslag til, hvordan man konkret kan arbejde med børn og unge i foreningerne. Hvordan kan DGI og idrætsforeningerne blive bedre til at give unge ansvar?

De unge skal integreres mere i DGI og vores landsdele. Vi har en diversitet- og mangfoldighedspolitik, hvor vi har comitted os til, at vi skal inddrage flere, og her skal de unge også være med. Unge er gode til at være nytænkende, og derfor er det vigtigt, at vi lytter til dem og giver dem ansvar, for så kan de noget andet, end vi andre kan. Vi har haft fokus på børn og unge i et stykke tid nu, og det skal vi blive ved med. Hver gang vi tager en ny politisk beslutning, skal vi have det med i en børn- og ungekontekst.

 

CV for Ole Dreyer:

  • Ole Dreyer bor på Bornholm og er 57 år
  • Arbejder i transportvirksomheden BHS Logistics
  • Siden 2019 valgt til DGI’s hovedbestyrelse. Tidligere suppleant ad to omgange
  • Formand for DGI Bornholm siden 2012
  • Formand for Folkeoplysningsudvalget på Bornholm
  • Formand for Idrættens Videns- og Kompetenceråd på Bornholm
  • Medlem af Rønne Svømmehals Bestyrelse
  • Medlem af DGI Hallens Bestyrelse på Bornholm
  • Tidligere medlem af kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune
  • Bestyrelsesuddannelse i Strategisk ledelse & Idrætspolitisk kommunikation, og i 2021 i Politisk interessevaretagelse, Strategiudvikling og strategiopfølgning i organisationer

Ole Dreyers LinkedIn-profil

Find alle kandidaterne på DGI's årsmøde-site