Preben Duus Hermansen blev ikke valgt

DGI skal være bedre til at lytte til unge og efterfølgende turde at give dem ansvar for den udvikling, de gerne vil være en del af, mener Preben Duus Hermansen.

Preben Duus Hermansen Foto: Rasmus Bendix

Hvorfor skal de delegerede vælge dig til DGI’s hovedbestyrelse? 

Mit forløb i DGI startede som mangeårig skytteforeningsformand, amtsformand, medlem af DDS bestyrelse samt bestyrelsen i DGI Sydvest.

I de sidste 6 måneder har jeg været medlem af Hovedbestyrelsen. I gennem dette arbejde har jeg fået ny viden om, hvordan en stærk frivillig organisation som DGI arbejder og virker. Jeg mener, at jeg med min mangeårige tilgang til det frivillige foreningsliv kan bidrage positivt til arbejdet i Hovedbestyrelsen.

Hvad er det vigtigste, du vil kæmpe for som medlem af hovedbestyrelsen?

For mig er det vigtigt, at ungdommen har en stemme i foreningslivet, hvilket vi især kan se mangler i f.eks. vores skytteforeninger. Derfor vil jeg gerne støtte op om arbejdet for oprettelse af eksempelvis ungdomsudvalg og en ny generation af unge kompetente frivillige.

Jeg vil også lægge kræfter i at få skydning helt integreret som aktiv idrætsgren i DGI.

Derudover er der mange juridiske tiltag, som jeg vil følge til dørs som medlem af Hovedbestyrelsen.

Hvad er det bedste, du har oplevet med idrætsforeninger det seneste år, og hvordan kan DGI bruge det i fremtiden?

Jeg har personligt oplevet en stor opbakning fra landsdelenes skytteudvalg – fra foreninger og skytter omkring min tilgang til, at skydning bliver en integreret del af DGI-fællesskabet.

I Politisk Forum er der opbakning til en fælles ambition om at DGI skal runde 2 mio. medlemmer. Hvorfor er det vigtigt?

Det er vigtigt fordi vi gerne vil signalere, at DGI også i fremtiden er en attraktiv samarbejdspartner. Derudover er det vigtigt at have et fælles mål for medlemsudviklingen i DGI, bl.a. for at kunne retfærdiggøre de rammeaftaler som indgås med Kulturministeriet.

Til DGI’s årsmøde er der i år særligt fokus på unge. Bl.a.  kommer unge med forslag til, hvordan man konkret kan arbejde med børn og unge i foreningerne. Hvordan kan DGI og idrætsforeningerne blive bedre til at give unge ansvar?

Jeg mener, at vi i DGI skal være bedre til at lytte til de unge og efterfølgende turde at give de unge ansvar for den udvikling, de gerne vil være en del af.

Helt konkret har vi i DGI Sydvest Skydning fået oprettet et Ungdomsudvalg for netop at få de unges bud på fremtidens foreninger, hvilket passer med DGI's strategiske indsats omkring børn og unges lige adgang til foreningslivet.

CV - Preben Duus Hermansen

76 år.

Bor i Næsbjerg ved Varde.

Erhverv:

42 års ansættelse i Forsvaret både som befalingsmand og kontorfuldmægtig.

5 år som skyttekonsulent hos DGI Sydvest.

Frivillig i lokalområdet siden 1983, p.t. formand for DGI Sydvest Skydning og bestyrelsesmedlem i DGI Sydvest.

Har også været ansvarlig for skytternes del af Landsstævnerne i Haderslev 2006, Holbæk 2009 og sidst i Esbjerg 2013.

Medlem af DGI's Hovedbestyrelse siden maj 2023.

Uddannelse:

Uddannet automekaniker.

Idræt:

Fritiden går med cykling, fotografering, yoga - og selvfølgelig skydning.

Find alle kandidaterne på DGI's årsmøde-site