DGI – idrætten kommunalt

DGI lancerer et nyt dataredskab til indsigt og lokal dialog.

Hvordan ser idrætten og foreningsdeltagelsen ud i netop din kommune?

Og hvad med befolkningens sundhed og andre nøgledata?

Med et nyt redskab ”DGI – idrætten kommunalt” - kan du nu dykke ned i tal for den enkelte kommune. Du kan sammenligne på tværs af nabokommuner, kommuner af samme størrelse eller type og du kan se en score i forhold til landsgennemsnit.

Understøtter men erstatter ikke lokal dialog

DGI's DNA er den lokale forankring via landsdelsforeningerne. Tæt på idrætsforeningerne og som en del af lokalmiljøet. Det er her, at indsigten til lokale løsninger skal findes, når nye idrætsfaciliteter skal planlægges eller potentialet skal nås i et tæt samarbejde om at få flere børn og unge ind i aktive fællesskaber.

Data om idrætten, tal for befolkningens sundhed og trivsel og en række øvrige indikatorer på tværs af kommuner er en del af den dialog.

Lokalt foregår dialogen i samarbejde med kommuner samt på landsplan i DGI's politiske dialog med myndigheder og beslutningstagere.

Redskabet udvikles løbende

Alle kan bruge og har adgang til platformen, der løbende opdateres med de seneste tal og nye indikatorer på danskernes idrætsdeltagelse og socialøkonomi. I denne første version har vi valgt at fokusere på færre, men lettere sammenlignelige tal.