Idrætsfolk skal udvikle idrætten og fællesskabet på Fælleden i Skanderborg

400.000 kr. fra Skanderborg Kommune kickstarter projekt, hvor syv idrætsforeninger og Skanderborg Idrætsråd ønsker at udvikle Fælleden.

Skanderborg Fælled rummer både rådhus, borgerservice, politistation og en multifunktionel dobbelthal. Men det skal rumme meget mere - eksempelvis et fælles klubhus for en lang række idrætsforeninger.

Skanderborg Fælled rummer både rådhus, borgerservice, politistation og en multifunktionel dobbelthal under samme tag. Men potentialet for den 20.000 m2 store bygning og området omkring Fælleden er stadig enormt.

Det mener syv idrætsforeninger, som det næste halve år samler og udvikler idrætten, foreningslivet og faciliteterne med økonomisk støtte fra Skanderborg Kommune. Kommunen har sat 400.000 kr. af til projektet, som Skanderborg Idrætsråd er tovholder på.

Foreningerne skal selv drive projektet

Kommunen har valgt at lade foreningerne få ansvaret for projektet, men formand for Skanderborg Idrætsråd, Karsten Aagaard, understreger, at alle skal involveres.

”Der er et klart ønske om en fysisk udviklingsplan for området. I udarbejdelsen af den ønsker vi at inddrage så mange interessenter som muligt. Borgere, uddannelsesinstitutioner, kommunale enheder, erhvervsliv, kulturliv og andre interessenter skal involveres,” siger Karsten Aagaard.

Arbejdsgruppen ønsker blandt andet, at Fælleden skal bære præg af en mangfoldighed af idræt og aktiviteter samt være et knudepunkt for idræt og motion i Skanderborg.

Fodboldklubben drømmer om nerve og liv

Formand for FC Skanderborg og medlem af arbejdsgruppen, Jens Højmark, ser særligt frem til mere nerve og liv i området omkring Fælleden.

”Vi ønsker at skabe et foreningsrum, som kan favne mange interesser og målgrupper i Skanderborg. Når vi står i samlet flok med seks andre foreninger og Skanderborg Idrætsråd, er det hele nemmere. En enkelt forening kan ikke gøre det alene,” siger Jens Højmark og fortsætter:

”Faciliteterne trænger til en kraftig opgradering – vi har eksempelvis ikke et ordentligt klubhus. Det er derfor en ekstra motivation for mig og resten af FC Skanderborg at få stablet et fælles klubhus for alle foreninger på benene. Det vil skabe nerve og liv, som vi i øjeblikket savner. På grund af den lange nedlukning er vi ekstra motiverede for at skabe et fantastisk område omkring Fælleden,” siger han.

Samarbejder med DGI

FC Skanderborg, HI Skanderborg Badminton, Skanderborg Håndbold, Skanderborg Tenniscenter Fond, Skanderborg Taekwondo Klub, Skanderborg Trailbuilders og HI Skanderborg MTB har en repræsentant i arbejdsgruppen, som har valgt at samarbejde med DGI Østjylland om opgaven.