Samarbejde på tværs af samfundet bekæmper børn og unges overvægt

Flere og flere kommuner samarbejder med DGI om særligt tilbud til børn med overvægt. Ved at samarbejde på tværs af sektorer, kan børn med overvægt få den bedste støtte.

Det kræver samarbejde, hvis flere børn og unge, der ikke har fundet plads i en idræt skal ind i gode bevægelsesfællesskaber. Jump4Fum kan være en af vejen ind. Arkivfoto: Bo Nymann

Mens ét ud af ti børn i indskolingen er overvægtigt, gælder det cirka ét ud af fem i udskolingen. Tallene har ligget stabilt i mange år.

Børnenes vej til en sundere hverdag og øget trivsel kræver ofte opsøgende indsatser og samarbejde på tværs af kommuner, regioner og idrætsforeninger. Det sker gennem Jump4Fun.

Sundhedsplejersker har central rolle

Marianne Gaardbo Pedersen er sundhedsplejerske i Billund Kommune og har kontakt til alle kommunens skoleelever. Hun tilbyder børn og unge, som er i målgruppen, at gå til Jump4Fun.

”Samarbejdet om Jump4Fun er vigtigt, fordi holdet skaber en plads i idræt til børn, der er overvægtige, har andre udfordringer eller ikke har fundet en plads i en idræt. De bliver en del af et bevægelsesfællesskab og finder vej ud i foreninger, de sandsynligvis ikke selv ville finde vej til,” siger Marianne Gaardbo Pedersen og tilføjer:

”Hvis jeg vurderer, der skal gives et tilbud om Jump4Fun, så tager jeg kontakt til forældrene og hjælper gerne med at kontakte en instruktør i Jump4Fun eller en projektleder fra DGI. Således hjælper vi med at sikre en god start på holdet,” siger Marianne Gaardbo Pedersen.

Desuden har Billund Kommune også lavet et opslag på AULA (skolernes intranet, red.) for at få fat i børn og unge, der er i målgruppen. Det har betydet, at flere børn og unge selv er dukket op til Jump4Fun.

Får vi alle børn med?

I dag er der stor social ulighed både sundhedsmæssigt og i idrætten. Danske eksperter peger på, at svært overvægtige børn og unge skal kunne få en diagnose som kronisk syge, mens WHO allerede har defineret svær overvægt som en kronisk sygdom. Derfor kan et hold målrettet børn og unge med vægt- og andre udfordringer gøre en stor forskel.

Jump4Fun inviterer børn og unge ind i et trygt fællesskab, hvor de ikke føler sig anderledes, siger Jane Sunesen, der er national projektleder for Jump4Fun i DGI.

”De får et frirum og et trygt rum, hvor de kan styrke deres selvværd. De kan føle sig trygge i at prøve noget af, som de ikke ellers ville gøre på et almindeligt idrætshold, hvor de ikke ville kunne være med,” siger Jane Sunesen.

Tværgående samarbejde er en nødvendighed

DGI styrker løbende sit samarbejde med kommuner og deres sundhedspleje, fritidstilbud og skoler samt regioner.

Samarbejdet med regionerne sker på overvægtsambulatorier, som er en del af Børne- og Ungeafdelinger på landets hospitaler. Her kan overvægtige børn og unge få hjælp til at få et sundere liv og bedre trivsel.

Blandt andet på Hillerød Hospitals overvægtsambulatorium deltager en DGI foreningsguide jævnligt, når de holder møder med børn og forældre. Via en liste over hold i kommunerne henviser DGI til specifikke hold i nærheden af barnet eller den unge.

DGI’s foreningsguide taler både med forældre og Jump4Fun-instruktører, så der bliver tager hånd om det enkelte barn eller den enkelte unge i forbindelse med starten til Jump4Fun.

Idrætssmagsprøver til børn og unge

Jump4Fun giver også mulighed for, at flere børn og unge kan komme ud i idrætsforeningerne og blive præsenteret for idrætter som tennis, Ju-jutsu, svømning eller noget helt fjerde.

Jump4Fun i Bramming har prøvet flere idrætter af, fortæller instruktør Helle Lindhardt:

”Når det skal være en fast del af konceptet, at børnene kan møde de lokale idrætter, er det for, at børnene på egen hånd kan mærke, hvordan det er at dyrke en specifik idræt. Det er måske ikke alle børn på holdet, der har prøvet andre idrætter,” siger hun.

Særligt én ting er vigtig for instruktøren, der sammensætter træningen til Jump4Fun:

”Børnene skal have det sjovt, så de har lyst til at komme igen. Børn, der er lidt udfordrede, har måske ikke så mange steder, hvor de får succeser. Derfor er det vigtigt for os, at de får det her,” siger Helle Lindhardt.