Simpel opskrift bag familieidrætssucces i Holstebro

Tidlig træning, fælles aftensmad, og frivillige foreninger. Dette var nøgleordene da et projekt for idrætsuvante børnefamilier hjalp både børn og voksne til mere bevægelse og tid sammen i Holstebro Kommune.

Fælles træning gav sved på panden hos store og små, og efterfølgende kunne de få fornyet energi ved den fælles aftensmad, som også bød på nye relationer. Foto: Jens Astrup

Skole, arbejde, aftensmad og rengøring kan nemt fylde hverdagen hos danske børnefamilier, hvor tiden til idræt og foreningsliv nedprioriteres. Det gælder især for børnefamilier, hvor ressourcerne er knappe. Netop disse har familieidrætsprojektet Familie-Fællesskab-Fritid haft fokus på.

Med støtte fra Sundhedsstyrelsen skabte Holstebro Kommune og DGI Vestjylland i samarbejde projektet, hvor formålet var at hjælpe idrætsuvante børnefamilier ind i foreningslivet. Projektet varede i tre år fra 2018 til og med 2020, og i den periode fik 41 børn og 31 voksne afprøvet nye aktiviteter i lokalområdets foreninger, og her fik de blod på tanden. Næsten alle projektets deltagere ville nemlig fortsætte med at dyrke motion – også selvom projektet var slut.

På formandsposten for Kultur- og Fritidsudvalget i kommunen sidder Lene Dybdal, og hendes begejstring for projektet lægger hun ikke skjul på:

”Vi kan næsten ikke få armene ned, for det har bare vist sig at det virker”

Lene Dybdal, formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Holstebro Kommune

3 x 3 x 3

Projektet varede tre år og indeholdt tre forløb i tre dele af kommunen. Fælles for områderne var, at de havde en overvægt at idrætsuvante børnefamilier. Mens nogle børn var en del af foreningslivet, så var idrætsundervisningen i skolen for andre ofte den eneste motion i dagligdagen, men takket være en simpel opskrift lykkedes det at give både børn og voksne mod på at udfordre deres kroppe gennem dans, karate og meget mere.

Den simple opskrift bestod af fælles træning for hele familien sammen med foreninger samt fællesspisning som afslutning. Putteritualer og madpakkesmøring skulle der stadig være plads til, så træningstidspunktet blev rykket frem til 16:30. Alle blev udfordret efter deres niveau, og den fælles spisning gav ikke kun mere tid i hverdagen, men også nye relationer på tværs af familier.

I spidsen for træningsgangene stod både projektets egne instruktører og de involverede foreningers instruktører. På denne måde blev projektets kendte ansigter kombineret med de lokale ildsjæle, som gav koblingen til foreningslivet. Deltagelse var gratis for at gøre det tilgængeligt for alle, og det kunne lade sig gøre takket være midler fra kommunen, DGI Vestjylland og Sundhedsstyrelsen.

Forbedret kommunalt samarbejde til gavn for borgerne

Projektet var en del af Bevæg Dig For Livet-aftalen, som Holstebro Kommune indgik med DGI Vestjylland og DIF i 2018. Aftalen er en del af en ambitiøs vision om at gøre Danmark til verdens mest aktive nation, og efter dette projekt er dette mål allerede tættere på at blive opfyldt.

Ifølge Lene Dybdal har aftalen haft betydning for udviklingen af kommunens interne samarbejde. Hun mener, at afdelingerne nu arbejder mere sammen end tidligere, og at Familie-Fællesskab-Fritid har derfor ikke kun haft indflydelse på kommunens børnefamilier, men også kommunens interne samarbejde.

”Det her i kombination med vores Bevæg Dig For Livet projekt har gjort, at vi har besluttet, at Kultur- og Fritidsudvalget og Børne-Familieudvalget skal have ét årligt møde. Det har også gjort, at forvaltningerne har mange flere møder på tværs. Projekter der går ind over hinandens forvaltningsområder, der er de meget hurtigere til at sætte sig sammen og sætte sig ved et samme bord og sige: ”Det her er rigtig spændende, det løser vi i fællesskab”.

Samarbejdet mellem Holstebro Kommune og DGI Vestjylland har også budt på et væld af andre aktiviteter for mange forskellige målgrupper, som siden aftalens start blevet søsat og håbet fra Lene Dybdal er, at borgerne fortsat kan nyde godt af det gode samarbejde efter aftalens udløb i 2023:

”Det gør næsten helt ondt at snakke om at projektet Bevæg Dig For Livet slutter, men jeg håber ikke, at vi vender tilbage til som det var. Vi skal vende blikket frem og fortsætte det gode samarbejde”

Du kan også læse mere om projektet her.