Kommunernes udgifter til idræt i 2016

Der er meget stor forskel på, hvor mange penge kommunerne bruger på idræt. Det viser en undersøgelse, som DGI har fået foretaget.

De danske kommuner brugte i gennemsnit 865 kroner på idræt pr indbygger i 2016, men der er kæmpe forskel fra kommune til kommune. Det viser en undersøgelse med tal indhentet via Danmarks Statistik. Tallene er bearbejdet af Data og Formidling for DGI.

Ishøj Kommune, der ligger i top, brugte i 2016 2350 kroner til idræt pr indbygger. Det er 10 gange mere end Læsø Kommune, der ligger i bund med 226 kroner til idræt pr indbygger.

Undersøgelsens hovedkonklusioner

  • Der er særdeles store forskelle på kommunernes udgifter til idræt pr indbygger
  • Samlet set er der sket et fald i kommunernes udgifter til idræt fra 5,07 mia. kroner i 2015 til 4,94 mia. kroner i 2016. 
  • Der er et fald både i drifts- og i anlægsudgifter
  • Kommunernes udgifter til drift er ikke blot faldet fra 2015 til 2016, men er nu også på det laveste niveau i ti år. 

Kommunernes støtte er altafgørende for idrætten

Kommunernes økonomiske støtte er altafgørende for idrætslivet, for kommunernes tilskud udgør 85 procent af den samlede offentlige støtte til idrætten.

Men undersøgelsens tal kan ikke stå alene, når det handler om at se på kommunernes arbejde med idræt og idrætsforeningerne. F.eks. tager tallene ikke højde for befolkningens idrætsdeltagelse, antallet af idrætsfaciliteter pr indbygger, kommunernes vilje til at involvere og udvikle idrætsforeningerne.

Oplysningerne er indsamlet i perioden 2007-2016. Oplysningerne er omregnet til faste priser med basis i 2016. 2016-tallene er regnskabstal.