Kommuner prioriterer tilskud til aktiviteter for børn og unge vidt forskelligt

Der er stor forskel på, hvordan kommunerne prioriterer deres driftsmidler til idræt. I nogle kommuner går 30 procent af driftspengene til at støtte aktiviteter for børn og unge. I andre kommuner gælder det kun 3-5 procent af driftsmidlerne.

I snit: 13 af hver 100 kroner går til aktiviteter

I gennemsnit bruger kommunerne 13 procent af idræts-driftskronerne til tilskud til aktiviteter for børn og unge. Resten går til drift af idrætsfaciliteter. Folkeoplysningsloven forpligter kommunerne til at støtte aktiviteter for børn og unge i foreningerne, men der er ingen regler for støttens omfang.

Du kan se her, hvor mange penge din kommune afsatte til idræt pr. indbygger i 2016.

Figuren herunder viser, hvordan driftsmidlerne til idræt prioriteres i hver enkelt kommune. Kommunerne kan ikke sammenlignes direkte, da der er meget stor forskel på, hvor mange penge kommunerne i alt afsætter til driften af idrætsområdet.

Undersøg din kommune

Tjek, hvordan din kommune prioriterer driftsmidlerne til idræt: Hvor stor en andel går til aktiviteter for børn og unge, og hvor stor en andel går til driften af faciliteter? Finder du ikke din kommune i top 25, så prøv i de grå felter med overskrifterne "midt" og "bund 25."