Indryk en annonce i DGI's magasin Udspil

Udspil bliver læst af trænere og foreningsledere over hele landet. Med en annonce har du mulighed for at nå en målgruppe, der er interesseret i idrætsliv, foreningsudvikling, træning og sundhed.

Format
4 farver

Bredde x højde

 Pris

Opslag til kant

430 x 280 mm  + 6 mm til kant

 30.950 kr. 

1/1 side til kant

 215 x 280 mm + 6 mm beskær

 19.350 kr. 

1/1 bagside

215 x 230 mm + 6 mm beskær

19.350 kr. 

1/2 side bred

 180 x 116 mm

  12.850 kr. 

     

Magasinet Udspil udkommer 6 gange årligt og omdeles med posten til formænd, bestyrelsesmedlemmer, trænere og instruktører i DGI's medlemsforeninger. Desuden sendes det til idrætshaller, biblioteker, politikere og andre interessenter.
Udspil udkommer i 40.000 eksemplarer. 

Regler for annoncering

Annoncer i DGI's medier skal overholde markedsføringsloven.
DGI optager ikke annoncer for markedsføring af tobak, alkohol, lægemidler og kosttilskud. DGI følger Sundhedsstyrelsens definition af lægemidler og kosttilskud.

DGI's medier optager ikke annoncer fra politiske partier. Heller ikke fra organisationer, virksomheder, enkeltpersoner eller andre, hvis budskaber strider imod DGI's værdier og grundholdninger.