Det kendetegner sårbare børn og unge

Hver tredje 9-16 årige har oplevet mistrivsel til træning.

De fleste børn og unge trives til træning, men der findes også en gruppe af sårbare børn og unge. Foto: Jens Astrup

I Danmark trives de fleste børn og unge, men der er også en gruppe, som mistrives.

Blandt 11-15-årige har én ud af fem tre eller flere tegn på psykisk mistrivsel, fortalte Sundhedsstyrelsen i 2012.

Samtidig har 30 procent af børn mellem 9 til 16 år haft oplevelser med mistrivsel i deres idrætsforening, opgør Center for Ungdomsstudier i 2015.

Som træner bør du derfor kende årsagerne til, at et barn måske mistrives til træning.

  • Mistrivsel kan f.eks. opstå i forbindelse med mobning, skilsmisse, dødsfald i familien, manglende tro på egne evner eller lavt selvværd.
  • Psykiske vanskeligheder kan handle om længerevarende ensomhed, selvmordstanker, præstationsangst, perfektionisme eller selvskadende adfærd.
  • Depression, angst og spiseforstyrrelser er eksempler på psykiske sygdomme. Desuden har nogle børn og unge ADHD eller autisme. ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, mens autisme er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse. Begge er medfødte og følger én hele livet. Det betyder ikke, at man ikke kan have et godt liv med f.eks. ADHD. Mange udvikler strategier til at kompensere for de udfordringer, de oplever.
  • Børn og unge er ikke lig med deres psykiske vanskelighed eller sygdom. Sårbare børn og er meget mere og andet end deres sårbarhed. Det er vigtigt at huske, at sårbare børn og unge også har masser af ressourcer.