Chefpsykolog: Du har et ansvar for at handle som træner

Når du er træner, påtager du dig et ansvar og skal reagere, når du ser mistrivsel hos et barn, siger chefpsykolog fra Psykiatrifonden.

Enhver træner og instruktør har ansvar for at fremme trivslen blandt børnene Foto: Jens Astrup

Mistrivsel hos et barn til træning er ikke ’bare’, at barnet ikke har det godt. Heller ikke, når det søndag aften har fået at vide, at dets forældre skal skilles.

”Det er en afmagtsfølelse. Mistrivsel er længerevarende end nu og her,” understreger Michael Danielsen, chefpsykolog i Psykiatrifonden, og definerer begrebet mistrivsel sådan her: 

”Mistrivsel er, når en ellers normal reaktion på noget svært eller dumt over tid kommer til at påvirke min evne til at håndtere det næste svære eller dumme. Mistrivsel er også, når følelsen fylder så meget, at det i mellemtiden ikke kan glæde sig over de gode ting, der sker omkring en.”

Gør noget hurtigt hvis et barn mistrives

Når en træner opdager, at et barn synes at mistrives, har han eller hun to ting at gøre: 

  1. Træk barnet til side, spørg til det og på den måde håndtere problemet
  2. Sørg for at udvikle bedre skabende fællesskaber for alle børn

I kraft af sit arbejde i Psykiatrifonden ser Michael Danielsen flere skadelige virkninger af mistrivsel end blot nu og her.

”Gøres der intet, er min bekymring, at mistrivsel, der ikke håndteres, kan blive til længerevarende mistrivsel og derfra glide videre ind i en decideret psykisk sygdom, der herefter skal behandles,” forklarer han.

Mistrivsel forstærkes hvis barnet går med problemet selv 

Michael Danielsen opfordrer trænere til at reagere hurtigt på tydelige tegn på mistrivsel hos et barn til træning.

Det kan bare være, at du spørger barnet, om det ved, hvor han kan gå hen, hvis han har det træls. Det er vigtigere at handle end først at tænke på, hvordan du gør det

Michael Danielsen, chefpsykolog i Psykiatrifonden

”Det forstærker et barns mistrivsel at gå med problemet selv, og så kan det komme i bekymrende mistrivsel,” understreger han.

Tidlig handling skaber et sundere fundament

Det er vigtigt, at der er nogle gode inkluderende fællesskaber, hvor der også er plads til, at børnene har haft en træls dag.

”Og hvor der er plads til, at de børn, som har det svært, kan hente deres små sejre, hvor vi ser, at andre henter dem i hverdagssituationerne,” understreger Michael Danielsen.

Jo tidligere træneren kan fange mistrivsel hos et barn, jo mere kan de undgå, at det udvikler sig alvorligt.

Vi ser, at jo tidligere vi hjælper dem, jo stærkere et fundament får de til at bygge styrke og robusthed fremover

Michael Danielsen, chefpsykolog i Psykiatrifonden

Ansvaret rækker ud over det faglige

"Som træner påtager man sig derfor et ansvar, der kræver, at du reagerer på det, du ser, f.eks. ved at tage kontakt til barnet – og andre omkring det.”

Michael Danielsen mener, at trænere ikke blot bør se sig som dem, der alene laver det faglige arbejde.

”De bør også se deres rolle som dem, der laver træningen på en måde, så alle kan fungere bedre under hver træning.”