Aktører: Politikere og skoleledere skal booste samarbejdet om den åbne skole

Det er ærgerligt, at den åbne skole ikke er mere udbredt. Det er alt for tilfældigt, hvilke skolebørn der oplever en mere varieret og mere praksisnær undervisning. Folketingspolitikerne skal sikre rammerne for at realisere den åbne skole, skriver Charlotte Bach Thomassen m.fl. i et fælles indlæg.

Debatindlægget er skrevet af

Charlotte Bach Thomassen, Formand, DGI

Claus Rosenkrands Olsen, Uddannelseschef, Dansk Erhverv

Peter Mark Lundberg, Direktør, Dansk Teater

Debatindlægget er bragt i Altinget 8. oktober 2021

Matematik i skoven, drama i dansk eller engelsk i en mellemstor virksomhed. Lige nu drøfter politikerne igen rammerne for skolen. Særligt ét element bør få et ekstra boost. Nemlig den åbne skole, der med omverdenen som motor har vist sig at fremme børn og unges trivsel.

Det var måske ikke en ny ide, da den åbne skole med skolereformen blev skrevet ind i lovgivningen. Alligevel var det rigtigt set.

Mange steder fungerer den åbne skole godt. Særligt dér, hvor skolen mødes med inspiration, sparring og hjælp til at udfolde den eksisterende undervisning. Sammen med foreninger, organisationer og virksomheder.

"Kun én ud af fire skoleledere mente i 2018, at åben skole i høj grad var implementeret."

Charlotte Bach Thomassen, Peter Mark Lundberg og Claus Rosenkrands

Ikke overraskende fungerer åben skole, hvor ledelsen prioriterer det. At dén øvelse ikke altid er lige let, viser evalueringen af folkeskolereformen da også. Kun én ud af fire skoleledere mente i 2018, at åben skole i høj grad var implementeret.

Den ringe udbredelse ærgrer os. Det er alt for tilfældigt, hvilke skolebørn der oplever en mere varieret og mere praksisnær undervisning. Til trods for flere gode eksempler og ikke mindst initiativer og udviklingsprojekter de senere år.

Kan skabe bro mellem skole og forening

Det er i den åbne skole, at børn i alle klassetrin kan møde den lokale idrætsforening, få bevægelse ind i dagligdagen og i et sjovt læringsmiljø til at få has på eksempelvis matematikken.

Også i foreningsdeltagelse er der desværre en social ulighed. Der er brug for bro mellem skole og frirum i en forening. Det kan åben skole skabe.

"Vores appel til de folketingspolitikere, der nu igen skal se på skolens rammer og vilkår, er, at de igen betoner vigtigheden af og forventningen til skolens møde med omverdenen."

Charlotte Bach Thomassen, Peter Mark Lundberg og Claus Rosenkrands

Det er også i den åbne skole, at alle elever kan få øget kendskab til arbejdsmarkedet og de mange uddannelsesmuligheder, som venter eleverne på den anden side af skoledøren.

Det er her skolen i samarbejde med erhvervsliv og erhvervsskoler kan vise, hvad skolens fag kan bruges til, når de anvendes til at løse konkrete udfordringer i forskellige brancher. Det giver samtidig eleverne stærkere forudsætninger for at vælge uddannelse efter skolen.

Også inden for museumsbesøg, brug af bibliotekernes tilbud, oplevelser med børneteater og musik kan der være social og geografisk skævhed, som åben skole mindsker.

Åben skole giver muligheden for, at gode kulturtilbud gøres relevante for alle børn på tværs af faglige og sociale ressourcer, forskellige kulturvaner og økonomiske uligheder.

Alle børn og unge skal opleve og kunne deltage i kulturlivet, så de selv en dag får mod til at udforske mere af alt det spændende, som vores verden har at byde på.

En mere inspirerende og motiverende skoledag

Vores appel til de folketingspolitikere, der nu igen skal se på skolens rammer og vilkår, er, at de igen betoner vigtigheden af og forventningen til skolens møde med omverdenen – og sikrer rammer for at realisere den åbne skole.

Kun én ud af fire skoleledere mente i 2018, at åben skole i høj grad var implementeret.

Peter Mark Lundberg, Claus Rosenkrands Olsen og Charlotte Bach Thomassen

At vi sammen med landets nyvalgte kommunalpolitikere også lokalt hjælper hinanden i den retning. Naturligvis i tæt samarbejde med skoleledelser, forældrebestyrelser og lærere.

At kommunerne nu får mere frihed fra Christiansborg er godt, men må ikke være frihed væk fra at møde omverdenen.  Der skal i stedet være frihed til at finde netop de lokale samarbejder, som giver mening lokalt.

Målet er at skabe en skole, der gennem langt mere inddragelse af skolens omverden formår at møde eleverne med mere varieret og praksisnær undervisning i alle skolens fag. For en mere inspirerende og motiverende skoledag.