Børn og unge skal have lige adgang til foreningsliv

At lære børn og unge at dyrke idræt og være en del af et foreningsfællesskab er en kerneopgave for DGI, skriver Søren Møller, formand i DGI

Søren Møller er formand for DGI, indtil der vælges ny formand på DGI's årsmøde 3. november 2018.

Lederen er bragt i DGI's magasin Udspil i oktober 2018.

Vi har i DGI valgt op til dette årsmøde at sætte fokus på børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse. Der er nemlig stor forskel fra kommune til kommune på, hvor stor en andel af børn og unge mellem 0 og 18 år, der deltager i foreningslivet.

At lære børn og unge at dyrke idræt og være en del af et foreningsfællesskab er en kerneopgave for DGI

Søren Møller

Hvis vi sammenholder, hvor mange medlemmer der er i foreninger i DIF og/eller DGI med den samlede gruppe af børn og unge mellem 0 og 18 år, så svinger deltagelsen i kommunerne fra 44 procent og 103 procent. Procenten kommer over 100, hvis en dreng eller pige både spiller fodbold og badminton i en klub, for så tælles vedkommende to gange.

Kan vi lære af områder med høj foreningsdeltagelse?

Det springer i øjnene, at en af omegnskommunerne til København, som ikke har ghettoområder, har gode faciliteter og et byråd, der går op i fritidslivet, alligevel kun har 44 procent af unge som foreningsmedlemmer. Flere sammenlignelige kommuner har mellem 60 og 80 procent.

Det er ikke vores hensigt – og statistikken er heller ikke præcis nok til, at vi kan slå nogen oven i hovedet med disse tal. Men de skal og bør vække vores nysgerrighed. Kan vi finde ud af, hvad disse forskelle bunder i, og kan vi lære noget af de kommuner, hvor unges foreningsdeltagelse er høj? Er der forskel på den måde, foreningerne fungerer på? Er der forskelle i idrætsfaciliteternes placering, og måden de fungerer på? Er der bedre samarbejde og sammenhæng mellem skole og foreningsliv og så videre.

70 millioner kroner over fem år

DGI afsætter 70 millioner kroner over fem år til at forbedre børn og unges adgang til foreningslivet. Sammen med udvalgte kommuner i hele landet vil vi se på forskelle og muligheder for forbedring.  At lære børn og unge at dyrke idræt og være en del af et foreningsfællesskab er en kerneopgave for DGI. Samtidig er det et godt supplement til vores fælles vision med DIF om Bevæg dig for livet, hvor vi har stort fokus på unge og voksne motionister.

Det er vigtigt, at så mange børn som muligt oplever at være medlem af et godt fællesskab.