Kampen for en mere lige idræt er i fuld gang

Idræt skal være for alle, og vi arbejder på højtryk for at skabe tilbud til alt fra PTSD-ramte over psykisk sårbare til folk i udsatte boligområder. Det skriver DGI's formand Charlotte Bach Thomassen og DIF's formand Niels Nygaard i et debatindlæg.

Debatindlægget er skrevet af DGI's formand Charlotte Bach Thomassen og DIF's formand Niels Nygaard.

Det er bragt i Jyllands-Posten 26. december 2019 som en opfølgning på et debatindlæg af fung. kulturminister Rasmus Prehn. 

Hver gang Lennart Nilsåker på 64 år møder til træning i IF Kæmperne på Nørrebro, er det en personlig sejr. Barriererne er ikke at få idræt til at passe ind i en hverdag med job, familieliv, indkøb og andre praktiske gøremål.

For Lennart har været ind og ud af psykiatrien i mere end 40 år, så alene det at komme ud ad døren og ned i foreningen på Nørrebro kræver en stor indsats. I dag er han både aktiv i foreningen og bestyrelsen, til forskellige ’Idræt for Sindet’-stævner rundt om i landet og sociale arrangementer som julefrokosten, og humøret er højt.

Lennart er en solstrålehistorie, for der er desværre fortsat ulighed i idrætten. Det er særligt ærgerligt, fordi de mest udsatte har stor gavn af at få pulsen op i godt selskab.

Derfor er vi i Bevæg dig for livet-samarbejdet mellem DGI og Danmarks Idrætsforbund (DIF) glade for, at kulturminister Rasmus Prehn og resten af regeringen her på debatsiderne i Jyllands-Posten melder sig på banen for at sikre en mere lige idræt.

For idræt skal være for alle. I idrætten arbejder vi allerede på højtryk for at skabe tilbud til alt fra PTSD-ramte over psykisk sårbare til folk i udsatte boligområder. Og vi har brug for at stå sammen på tværs af civilsamfund, politikere og andre aktører, hvis vi skal lykkes.

Med flere end 2,5 millioner medlemmer i foreningsidrætten dækker vi alle grupper af det danske samfund. I omklædningsrummet er der ikke forskel på kontanthjælpsmodtageren Anders, direktøren Gitte eller Aya fra det udsatte boligområde. Her er alle medlemmer på lige fod. Som en formand i én af vores foreninger udtrykker det i en ny undersøgelse:

”Vi har kun haft enkelte tilbud rettet mod indvandrere, ældre, syge eller andre. Men vi har masser af ældre, arbejdsløse, førtidspensionister og folk med fysiske og psykiske skavanker i vores medlemskreds. Vi kalder dem bare ikke socialt udsatte. Vi kalder dem Kurt, Niels, Jette, Lise."

For langt de fleste danskere, særligt børn, sker den bedste sociale integration i helt almindelige foreningsfællesskaber. Og mange foreninger er klar til at løfte opgaven. En tredjedel af idrætsforeningerne svarer desuden, at de finder det vigtigt eller meget vigtigt at have særlige tilbud målrettet udsatte grupper. Vores opgave er så at understøtte dem, der kan og vil.

Samtidig har vi i Bevæg dig for livet indgået aftaler med foreløbig 21 kommuner, der forpligter sig til at arbejde for at få flere aktive borgere. Forudsætningen er, at indsatsen går på tværs af forvaltninger, og et særligt fokusområde er udsatte borgere. I alle Bevæg dig for livet-kommuner er der ansat en projektleder til at agere bindeled på tværs af forvaltninger og matcher dem med lokale foreninger med tilbud til de pågældende målgrupper.

Der findes dog særlige målgrupper, for hvem det ordinære foreningsliv ikke er en mulighed. Folk, der af den ene eller anden grund kræver særlige tilbud og en faglighed, der rækker ud over de frivillige kræfter i den lokale badmintonklub. Derfor samarbejder vi med aktører med et særligt kendskab på området som hjemløseidrætten i OMBOLD, Dansk Arbejder Idræts ’Idræt for Sindet’, Recovery Bulls og værestedsidrætten, ligesom der er DIF Soldaterprojekt for skadede veteraner, Fokus-aktiviteter for særligt sårbare børn, demensvenlige idrætsforeninger i DGI og get2sport-foreninger i udsatte boligområder.

Mange af de aktører er i dag finansieret af puljemidler. Vi arbejder på en mere permanent løsning for de udsatte borgere, der om nogen har brug for en kontinuitet. Indsatsen involverer civilsamfund, patientforeninger, kommuner og politikere. Derfor glæder vi os over, at Rasmus Prehn og regeringen er gået ind i arbejdet for mere lighed i idrætsdeltagelsen. Til gavn for Lennart og andre, der har behov for en ekstra støtte og motivation for at få del i idrættens positive fællesskaber.