Kulturens værdi skal give mere landspolitisk status

Under coronakrisen rykkede kulturen sammen som sektor. Nu er det på tide, at vores samfundsbidrag tales op, skriver formand i DGI Charlotte Bach Thomassen i denne kronik.

Med et stærkere Kulturministerium skal vi turde give mere landspolitisk status til kulturens egen værdi og til kulturaktiviteter - som her motion og kulturaktiviteter på recept - som middel til at løse udfordringer på andre politikområder, skriver Charlotte Bach Thomassen. Foto: Lars Horn

Kronikken er skrevet af Charlotte Bach Thomassen, formand i DGI.

Den er bragt i Altinget den 23. marts 2021.

Efter ét års kulturkrise, der risikerer at trække negative skygger langt ind i fremtiden, er det helt rigtigt, at Kulturministeriet nu styrkes.

Efter et år er det allerede lidt af en kliché at kalde coronakrisen for et gigantisk forstørrelsesglas. Alligevel er det nok det bedste udtryk for det syn, vi fik på Kulturministeriet og ikke mindst dets samfundsrelevans.

Hos det enkelte menneske er hverdagen forstyrret af corona. Fællesskaberne er lukket ned og friheden begrænset. Fællesskaber og frihed er netop det, som kulturlivet i høj grad giver os. Vi mærker krisen i krop og sind. Vi har indset, at vi ikke må tage fællesskab og frihed til kreativ udfoldelse for givet.

Folkesundhedens og demokratiets ministerium

At vi i foreningslivet har spillet op ad et alt for lille ministerium har været kendt længe. Med coronakrisen er dét indtryk blevet forstærket.

For Kulturministeriet udfordres i koordinationen med resten af Slotsholmen. Behovet for at kunne navigere på vegne af en sektor med et mere komplekst og omfattende samfundsbidrag, end man ved første øjekast forestiller sig, har været udtalt.

Lidt kækt sagt kan man sige, at Kulturministeriet også har opgaven som Folkesundhedsministerium. Fordi fællesskaber og deltagelse forebygger usundhed, mistrivsel og ensomhed. Ligesom Kulturministeriet på mange måder er demokratiets eller samtalens ministerium.

Coronakrisen har også vist, hvad vi positivt kan sammen. For da restriktionerne kom rullende sidste år, rykkede vi sammen som sektor.

Forsamlingsforbud og afstandskrav blev formidlet til millioner af danskeres foreningsfællesskaber og med dem tusinder af uundværlige trænere og frivillige.

Den anden vej sendte vi viden, argumenter og ønsker tilbage til ministeriet, minister og Folketinget; behov for hjælpepakker og prioritering af børn og unge først, når Danmark igen kan genåbnes.

Det er den måske oversete historie om organisationsdanmarks samspil med utrættelige embedsmænd og politikere. Og det siger noget om potentialet.

”At vi i foreningslivet har spillet op ad et alt for lille ministerium har været kendt længe. Med coronakrisen er dét indtryk blevet forstærket."

Charlotte Bach Thomassen

Potentialerne står i kø

Nu styrkes Kulturministeriet med flere medarbejdere. Det er godt. For vi har brug for et stærkt kulturens ministerium, der kan garantere fremdrift og udvikling i samarbejdet med alle os organisationer, som på forskellig vis sikrer kulturaktiviteter for børn, unge og voksne.

Forhåbentlig kan et stærkere Kulturministerium få flere politikere til at interessere sig for potentialer, muligheder og nuancer i dansk kulturpolitik.

Med flere årsværk, bedre data og indsigt i den mangfoldige skare af medier, kulturinstitutioner, folkeoplysningsorganisationer samt idræts- og foreningslivet vil ministeriet kunne øge bidraget til både politik og lovgivning på Kulturministeriets egne områder - og også i samarbejdet med andre ministerier.

Et samarbejdende Kulturministerium

Alt dette også for at se udad, og ikke kun indad. Kulturaktiviteter har uvurderlig betydning for vores fysiske, sociale og mentale sundhed. "Motion og kultur på recept" er i mange afskygninger en del af kommunale indsatser målrettet mennesker med ondt i krop og sjæl.

Den åbne skole er et stærkt element i Folkeskoleloven, hvor kulturaktiviteter i samarbejde mellem skoler og kultur- og foreningsliv styrker elevernes bevægelse og faglighed, inspirerer til fordybelse og bidrager til livsmestring.

"Med et stærkere Kulturministerium skal vi turde give mere landspolitisk status til kulturens egen værdi og til kulturaktiviteter som middel til at løse udfordringer på andre politikområder."

Charlotte Bach Thomassen

Social ulighed, der resulterer i "deltagelsesfravær" blandt udsatte børn, unge og voksne i samfundsliv og fritidsliv, kan imødekommes gennem målrettet involvering i kultur- og foreningsaktiviteter - tæt på familie og netværk.

Og der findes mange flere eksempler, som fortjener mere opmærksomhed, udbredelse og videre udvikling.

Med et stærkere Kulturministerium skal vi turde give mere landspolitisk status til kulturens egen værdi og til kulturaktiviteter som middel til at løse udfordringer på andre politikområder.

Vi har ikke brug for at dele Kulturministeriet op i flere ministerier. Vi har brug for at tale fællesskabet blandt kulturens institutioner, foreninger og aktører op i vores bidrag til samfundsudviklingen.

Kulturaktiviteter giver os håb, inspiration og dannelse. Indsigt i vores egen og andres livssituation. Kultur er det stof, som binder os sammen og gør os til et folk.