Læg ikke hindringer i vejen for frivillige på efterløn og dagpenge

Det skal være nemmere at være frivillig, skriver DGI's formand Søren Møller i et debatindlæg.

Frivillig ulønnet arbejde i en almennyttig forening må aldrig medføre træk i sociale ydelser. Sådan lyder opfordringen fra DGI's formand Søren Møller og en række andre organisationer. Foto: Niels Husted (arkiv)

Søren Møller er formand for DGI

Debatindlægget blev bragt i Jyllands-Posten 16. april 2017.

Borgere på dagpenge og efterløn har i dag mulighed for at arbejde frivilligt. Men de skal fortælle det til A -kassen og reglerne for, hvad man må og ikke må, er svære at forstå.

Nu har beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen sagt, at reglerne skal have et serviceeftersyn, og i Foreningsdanmark håber vi på, at det bliver nemmere at være frivillig.

5 sider med regler 

Reglerne fylder i dag 5 sider. Og i DGI oplever vi desværre, at efterlønnere og dagpengemodtagere mister motivationen til at udføre frivilligt arbejde, fordi de bliver i tvivl om, hvorvidt frivilligt arbejde kan medføre træk i deres ydelser.

Det er ærgerligt. De frivillige ønsker at gøre en forskel for andre, og de får ikke noget for det. Og virkeligheden er, at aktiviteterne ikke bliver udført, hvis der ikke er frivillige til at gøre det. Hvorfor skal det være kompliceret og medføre så mange så regler? Det er udtryk for en nidkærhed, som ingen har gavn af.

Hvis du har et arbejde, må du lave al det frivillige arbejde som du vil. Men hvis du er på dagpenge eller efterløn skal du have styr på, hvornår du ubegrænset kan være håndboldtræner og gymnastikinstruktør, hvornår du kun må udføre frivilligt ulønnet arbejde i 4 timer om ugen, og hvornår du slet ikke må arbejde frivilligt, fordi opgaven kan betragtes som drift og vedligeholdelse eller fordi det frivillige arbejde potentielt ville kunne udbydes på et marked.

Reglerne for frivilligt arbejde skal være enkle

I idrætten, hos ungdomsorganisationerne og Danske Handicaporganisationer vil vi gerne have forenklet reglerne, og derfor opfordrer vi politikerne på Christiansborg til at blive enige om, at frivilligt ulønnet arbejde i en almennyttig forening aldrig må medføre træk i sociale ydelser.

To forudsætninger skal være opfyldt. Der skal være tale om ulønnet frivilligt arbejde, og det skal ske i regi af en almennyttig forening.

Det er simpelt og til at forstå og det burde være i hele samfundets interesse. En meningsmåling fra Norstat viser da også, at 64 % af befolkningen mener, at frivillige skal have lov til at arbejde frivilligt og være på dagpenge så længe de står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Frivillighed er en god livsstrategi – ikke mindst for borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Frivilligt arbejde øger sandsynligheden for beskæftigelse og en række opgaver løses i foreningslivet, som ellers ikke ville blive løst.

At være frivillig tæller positivt, når man søger job

Vi tror ikke på, at frivilligt arbejde står i vejen for at folk kommer tilbage til arbejdsmarkedet. Det at man er frivillig viser, at man har initiativ og overskud, og det tæller positivt, når man søger job. Hertil kommer, at frivillige får et godt netværk og mange finder ny beskæftigelse gennem deres netværk.

I 2014 spurgte SDU en række erhvervsledere om deres syn på frivillighed, og her svarede 92 procent, at det fremmer erhvervsevnerne at være aktiv i frivillige foreninger.

At frivillige tager arbejde fra lønnede jobs mener vi ikke, der er belæg for. Virkeligheden er, at foreningerne skaber omsætning og jobs, fordi der er et forbrug af udstyr, materialer og så videre. Denne omsætning anslås at være ca. 13-17 mia. kr. værd.

Kære Beskæftigelsesminister, folketing, arbejdsgiver og arbejdstager. Skal vi ikke lægge småligheden og snæversynet til side. Frivillige på efterløn og dagpenge skal ikke spærres inde i regler når det gælder deres bidrag til civilsamfundet. Frivillige på efterløn eller dagpenge er en ressource i samfundet.