Lokalforening spinder guld på glæde og på fællesskab

Go Fun er forenings- og idrætskultur, hvor børn og unge kommer for at være sammen og have det sjovt med deres venner og ikke kun med et mål om at spille kamp og vinde turneringer.

Børn og unge i Fremad Nørhalne kan med ét kontingent få adgang til alle foreningens hold. Det er muligt pga. indtægter fra Nørhalne Cup. Foto: Lars Svendsen

Andreas Tang-Brock

- har skrevet denne kommentar til en artikel i Udspil nr. 4 2019 om idéer og indsatser i Fremad Nørhalne.

Andreas Tang-Brock er medlem af DGI's hovedbestyrelse.

Nordjyske Fremad Nørhalne har skabt en foreningskultur med hold, hvor det ikke forventes, at børn og unge deltager i kampe og turnering, men bare deltager sammen med deres venner for at have det sjovt.

Læs også All inclusive kontingent giver flere medlemmer og frivillige

Tendens til præstationskultur

I årtier har tendensen i samfundet udpræget været rettet mod at præstere, og denne præstationskultur har smittet af på idrætsverdenen. I foreningslivet har det betydet, at mange idrætsforeninger i et vist omfang har oparbejdet en ’Go Pro or Go Home’-kultur. Dvs. når ’Lille Ole’ fyldte 10 kunne han vælge mellem at træne to-tre gange om ugen og spille kamp i weekenden, ellers var det sløjt med reelle foreningstilbud til Ole.

Go Fun og Go Together skal være der, hvor foreninger retter deres energi og fokus.

Andreas Tang-Broch, hovedbestyrelsesmedlem

Go Fun og Go Together

Hvis det står til mig skal 'Go Pro or Go Home' i foreningslivet kun være for de få. I stedet skal Go Fun og Go Together være der, hvor foreninger retter deres energi og fokus. Tilgangen til Go Fun virker indkodet i Fremad Nørhalne, som har en tårnhøj tilslutning til foreningslivet. Mange børn og unge ønsker at bruge idrætten som et frirum fra høje forventninger og præstationskrav – det lykkes i Fremad Nørhalne.

Idræt skal være børns frirum

Børnenes frirum, som de ofte henter i foreningslivet, ender med at blive kvalt af et udpræget fokus på konkurrence. Konkurrence fungerer fint til at motivere. Men DGI’s værdier er ikke bygget på ideen om konkurrence. Derfor er det afgørende, at konkurrence bliver sekundært til den glæde og det fællesskab ,som er DGI’s grundlæggende værdier.

Kammeratskab og glade børn

Fokus i lokale foreninger bør i højere grad handle om kammeratskab og glade børn. Fokus skal ikke ligge på turneringer, men i højere grad på at børnene lærer at begå sig som kammerat, og lærer at indgå i relationer både socialt og i en (idrætsmæssigt)faglighed.

Jeg mener, at et stærkt fokus på konkurrence udgør en trussel mod børnenes lyst til og muligheder for at indgå i foreningernes idrætstilbud. Det er et problem, når DGI’s medlemsforeninger alene har tilbud om konkurrencehold til børn og unge. De bør også have et fjollehold, et smilehold eller et venskabshold.

DGI’s medlemsforeninger bør tilbyde andet og mere end turneringshold, der ultimativt har som mål at vinde. Der bør være tilbud om gymnastikhold, der ikke partout skal til forårsopvisning med et præproduceret opvisningsprogram, og der bør i langt højere grad være tilbud om boldspilshold, som ikke deltager i turneringer.

Lad os derfor genoverveje turneringsystemet, som grundsten for idrætslivet, og lad os hylde dem som møder op. Du er faktisk god nok, fordi du er her, og vil være en del af et fællesskab. Punktum!

Tillykke til Fremad Nørhalne

Stor tillykke til Fremad Nørhalne, som har formået at skabe en foreningskultur og tilbud til børn og unge med DGI’s grundlæggende værdier i fokus.