1081 dagplejere og vuggestuer siger: ”Hej skal vi tumle?”

Mere end 14.000 børn deltager i ”Hej skal vi tumle?” Målet er at skabe fokus på børns motorik, for stadig flere børn har motoriske vanskeligheder.

Højt tempo og højt humør - to piger i dagplejen tumler med de grønne motorik-krokodiller. Foto: Adam Rieper

”Hej skal vi tumle?” er en kampagne udviklet af Børneulykkesfonden, FOA, DGI og bObles.

Den finder sted i uge 18 og 19 i forbindelse med Dagplejens Dag 2017, og den har til formål at inspirere dagplejere og vuggestuer i hele Danmark til en hverdag med fokus på stimulering af motorikken gennem leg og bevægelse.

Kampagnen henvender sig til børn i alderen 0-3 år og er opstået ud fra et voksende behov for sanselig stimulering hos børn i netop denne aldersgruppe.

Det er vigtigt, at alle tænker bevægelse ind tidligt i børnenes liv,

Søren Møller, formand for DGI

Stadig flere børn har motoriske vanskeligheder

Over halvdelen af børnene er lidt eller meget understimulerede på de basale sanser, når de er 3,7 år. Det har forskningsprojektet ”Tidligere indsats” vist – et projekt der undersøgte børns grundlæggende sanseudvikling. De basale sanser er en samlet betegnelse for følesansen, balancesansen og muskelledsansen.

Mere bevægelse til de små - bliv certificeret som DGI vuggestue og børnehave 

”De basale sanser er en meget vigtig samarbejdspartner i barnets motoriske udvikling. De motoriske færdigheder som at ligge på maven, rulle, krybe, kravle, stå og gå er en naturlig del af barnets motoriske udvikling. Det er sansepåvirkning og barnets evne til at tolerere sansepåvirkning, der har betydning for, at den motoriske udvikling har de bedste betingelser. Derfor skal vi give sanserne en del opmærksomhed, for de er så afgørende for, hvordan barnet trives og videre udvikler sig,” fortæller børnefysioterapeut Louise Hærvig, der er tilknyttet bObles.

Forældre mangler viden om børns basale sanser

I en ny undersøgelse, som Epinion har foretaget for Børneulykkesfonden, svarer 43 procent af forældrene med børn under 10 år, at de ikke har hørt om de tre basale sanser. Samtidig svarer hver fjerde forælder i målgruppen, at han eller hun ikke arbejder bevidst med at stimulere sit barns sanser.

I Børneulykkesfonden mener generalsekretær Henriette Madsen derfor, at der fortsat er god grund til at udbrede kendskabet til vigtigheden af at styrke sanserne og grundmotorikken hos børn gennem leg og bevægelse.

”Vi er meget opmærksomme på vigtigheden af, at børn bevæger sig og styrker deres motoriske udvikling. Vi oplever i øjeblikket en kedelig tendens, hvor stadig flere børn har store motoriske udfordringer, når de starter i folkeskolen. Ved at skabe fokus på vigtigheden af, at børn får stimuleret deres sanser, allerede fra de er helt små, håber vi at kunne bidrage til at bryde tendensen,” siger Henriette Madsen.

 

”Hej skal vi tumle?” får flere børn i bevægelse

Meget tyder på, at kampagner som ”Hej skal vi tumle?”, har en positiv indflydelse på børns bevægelsesvaner. I 2016 var det første gang, ”Hej skal vi tumle?” fandt sted, og i evalueringen svarer over halvdelen af de deltagende dagplejere og vuggestuer, at børnene er blevet bedre til at starte fysiske lege efter at have deltaget i tumleugen. Samtidig svarer 89 procent, at de vil anbefale kampagnen til andre dagplejere og vuggestuer. Det vækker begejstring hos DGI, der er en af partnerne bag kampagnen:

”Det er jo ikke kun forældre, men også dagplejere og vuggestuer, der har en spændende og vigtig opgave med at give børnene glæden ved at bevæge sig. At der er så stor opbakning til at være med i ”Hej skal vi tumle?” viser, at dagplejere og vuggestuer er meget bevidste om deres opgave, og det er rigtig godt. Det er vigtigt, at alle tænker bevægelse ind tidligt i børnenes liv,” siger Søren Møller, der er formand for DGI.

Få ny inspiration - bliv certificeret som DGI dagplejer

I forbindelse med kampagnen har partnerne, der står bag ”Hej skal vi tumle?”, udviklet en bevægelsespakke med forskellige tumleprodukter og legematerialer. Pakken har til formål at give dagplejere og vuggestuer konkrete værktøjer til at skabe mere bevægelse og sansemotorik i hverdagen.