DGI og TrygFonden vil have børn og unge tilbage til de gode fællesskaber

Under corona har flere børn og unge oplevet stigende mistrivsel og op mod hver 10. er faldet fra deres idrætsaktivitet. Nu skal en større donation til op imod 40 projektforløb i Syddanmark hjælpe børn og unge tilbage i de gode fællesskaber i idrætsforeningerne.

Børn og unge har det seneste års tid mærket konsekvenserne af at stå uden for et fællesskab. Skole, venner og fritidsaktiviteter har været byttet ud med hjemmets fire vægge og det har medført stress, ensomhed og dårligere fysisk trivsel hos mange børn og unge. 

Op mod hvert 10. barn er faldet fra foreningslivet under corona. Alene i Syddanmark har foreningerne oplevet en tilbagegang på 8% blandt de 0 til 12-årige. Og det kan være svært for børnene at finde motivation igen.

TrygFondens regionale råd i Syddanmark har i år særligt fokus på børn og unges trivsel og har derfor indgået et samarbejde med DGI for at få børnene tilbage til de gode fællesskaber i idrætsforeningerne.

”Vi ved, at foreningsaktive børn og unge har en markant bedre trivsel end de ikke foreningsaktive. Derfor er det så vigtigt, at vi skaber aktive og motiverende fællesskaber ude i vores 6.400 foreninger,” siger Lise Grønbæk, der er konsulent i DGI.

DGI og TrygFonden igangsætter nu sammen 40 projektforløb med mikrodonationer i lokale idrætsforeninger, som skal skabe gode rammer for at få børnene tilbage.

”Børn og unges trivsel har længe været under pres. Derfor er det så afgørende at få genstartet de gode fællesskaber, som er med til at skabe god social trivsel og fysisk velvære for børn og unge. Her spiller idrætsforeningerne en vigtig rolle,” forklarer Ida Hagemann, projektchef i TrygFonden.

Børn og unge har forskellige motivationer

Et nyt motivationskoncept ”GO!” skal få børnene tilbage i foreningerne.

GO! er udviklet af DGI til at hjælpe foreningerne med at forstå og sætte ord på, hvordan de kan motivere deres medlemmer.

”Vi er glade for, at vi sammen med DGI og foreninger i Syddanmark med konceptet ”GO!” kan sætte trivslen på dagsordenen og understøtte den motivation, det enkelte barn har. Uanset om de har lyst til at bevæge sig for deres sundheds skyld, fordi de gerne vil udfordres eller fordi de gerne vil have det sjovt sammen med andre og vi håber at nå ud til rigtig mange foreninger, så endnu flere børn og unge kommer med,” siger Ida Hagemann, projektchef i TrygFonden

I løbet af projektforløbet bliver de 40 foreningers trænere og bestyrelser trænet i børn og unges forskellige motivationer for at dyrke idræt i foreningslivet. Der bliver afholdt workshops for trænere og events for børnene for at få flere med i fællesskaberne igen.

Om indsatsen

  • Som led i TrygFondens regionale råd i Syddanmarks fokus på børn og unges trivsel bevilges projektstøtte til at øge børn og unges trivsel gennem foreningsfællesskaber. Midlerne går direkte ud til de medvirkende foreninger.

  • Indsatsen tager udgangspunkt i konceptet GO! som er udviklet til at hjælpe foreningerne med at forstå og sætte ord på børn og unges forskellige motivationer for at dyrke idræt.

  • Målet med indsatsen er 40 projektforløb med GO! der bliver forankret i foreningerne. Virker projektet efter hensigten, er det målet at skalere det op til flere foreninger i resten af Danmark.

Hvad er GO!

  • GO! består af fire motiver: GO Fit, GO Pro, GO Fun og GO Together

  • De fire motiver siger noget om, hvad der motiverer det enkelte barn til at bevæge sig – fx sundhed, udfordringer, glæde eller fællesskab.

  • GO! kan bruges af foreninger til at skabe gode oplevelser i idrætten, så flest mulige børn og unge oplever glæde ved at bevæge sig og får lyst til at komme igen.

Læs mere om GO!