61.000 nye medlemmer i DGI

Børn, unge, voksne og seniorer - i alle aldersgrupper er der kommet flere medlemmer i idrætsforeningerne i DGI.

Idrætsforeningerne i DGI’s foreninger har i alt knap 1,7 millioner medlemmer. Det er 61.000 flere end året før, en stigning på 3,7 procent. Det viser medlemstallene for 2019.

”Det er en virkelig flot fremgang. Jeg glæder mig især over, at det stort set er alle idrætter, der har sagt velkommen flere medlemmer. Det viser mangfoldigheden i aktiviteterne i idrætsforeningerne, og at foreningerne har blik for alle aldersgrupper,” siger DGI’s formand Charlotte Bach Thomassen.

Også fremgang i Bevæg dig for livet

Også i de fælles medlemstal for DGI og DIF - og i Bevæg dig for livet - er der fremgang.

Læs artiklen: 2,3 millioner: Historisk mange medlemmer i idrætsforeningerne 

Corona minder os om, hvad fællesskabet betyder

Medlemstallene for 2019 offentliggøres midt i en corona-tid, hvor vi ikke kan mødes i idrætsforeningerne, som vi plejer.

”Vi bliver i den her tid mindet om, hvad hverdagens fællesskab betyder. Vi savner at mødes på fodboldbanen, i gymnastiksalen og til svømning, og det viser også, hvor vigtige vores aktive fællesskaber er for både vores fysiske, mentale og sociale sundhed," siger Charlotte Bach Thomassen.

Siden 2009 har der i DGI været en fremgang på 357.000 medlemmer.

”I DGI og samfundsdebatten hører vi ofte den myte, at danskerne fravælger foreningsidræt, og at deltagelsen i foreningslivet er faldende. Den myte kan vi igen i år modbevise. Idrætsforeningerne i DGI er samlet set gået frem gennem ti år, og vi må igen og igen fortælle, at foreningsidræt ikke er på retur. Tværtimod, ” siger Charlotte Bach Thomassen.

Glædelig fremgang blandt unge

Medlemstallet stiger i alle aldersgrupper. Det gælder også de unge i alderen 13-18 år.

”Det er virkelig dejligt. Vi skal glæde os over, at lidt flere unge finder vej ind i foreningerne og bliver der. Undersøgelser viser, at der alt for mange unge oplever mistrivsel og ensomhed. Derfor er det ekstra dejligt at se, at der er flere unge, der finder vej til foreningerne, for vi tror, foreningerne kan gøre en kæmpe forskel. Det er her, du møder fællesskabet tæt på din hverdag og en anden kultur end den perfekthedskultur, du slår dig på mange andre steder som ung,” siger Charlotte Bach Thomassen. 

Hun håber, at jo flere unge, der er i foreningerne, jo flere kan fortælle om, hvor fedt og vigtigt det er at være med i en forening, også selvom der er mange andre ting, der fylder og som tiden kan bruges på.

”Men det kræver også, at vores idrætsforeninger hele tiden tilpasser aktiviteterne og organiserer sig på en måde, der imødekommer unges behov. Det vil vi rigtig gerne hjælpe foreningerne med,” siger Charlotte Bach Thomassen. 

Fremgang i næsten alle idrætter

Årets højdespringer i flere medlemmer er esport. Her har der været en fremgang på 58 procent, så der nu er 7.742 medlemmer i 187 foreninger.

Læs også: Fortsat fremgang: Flere esportsmedlemmer i foreningerne 

Blandt de store ”traditionelle” idrætter er der fremgang over stort set hele linjen, i det gymnastik, fodbold, håndbold og tennis går frem, mens badminton holder status quo og skydning har en meget lille tilbagegang.

Blandt motionsidrætterne fortsætter fitness og svømning den markante medlemsfremgang fra de foregående år. Cykelmotion har også fremgang, og det samme har løb, hvor der er kommet 700 flere medlemmer efter et år med tilbagegang. 

Seje, aktive seniorer

Også andre idrætter som kampidræt, basketball og bordtennis går frem. 

Bordtennis oplever vækst for fjerde år i træk og har nu 7.813 medlemmer, heraf halvdelen i aldersgruppen 60+.

Og seniorerne er bestemt blevet en aktiv aldersgruppe. I gruppen, som er 70 år og derover, at der kommet 12.000 flere medlemmer, så der nu er knap 136.000 medlemmer over 70 år i foreningerne.

”Det er sejt, at vi møder flere 70 årige i idrætsforeningerne. Befolkningsvæksten viser, at der kommer flere og flere i den aldersgruppen, og det er skønt, at de i høj grad finder vej til foreningerne. Det er en markant ændring i et historisk perspektiv, at vi har så friske og aktive seniorer, og de er en kæmpe ressource. I foreningerne skal vi huske at spørge denne medlemsgruppe om også at tage en frivilligtjans,” siger Charlotte Bach Thomassen.

Fakta om DGI’s medlemstal

  • DGI havde 6.471 foreninger med i alt 1.698.762 medlemmer i 2019.
  • Det er en fremgang på 60.957 medlemmer i forhold til 2018, svarende til 3,7 procent.
  • 6.417 idrætsforeninger er med i DGI, en fremgang på 105 i forhold til året før.
  •  DGI’s medlemstal for 2019 blev offentliggjort 15. april 2020