63 mio. kr. fra SR-regeringen til frivillige foreninger og idræt

SR-regeringen er klar med 63 mio. kr. til frivillige foreninger, idræt og kultur. DGI’s formand Søren Møller kalder pengene et velkomment plaster på såret.

Medlemmer og trænere i foreninger, der er med i DGI, får i sidste evne gavn af de ekstra 63 mio. kr., regeringen vil give til frivillige foreninger, idræt og kultur Foto: Richard Skovby

DGI og andre frivillige foreninger og organisationer kan se frem til et ekstraordinært tilskud på op til 63 mio. kr. i 2015. Det kom frem, da SR-regeringen onsdag den 6. maj præsenterede sin vækstpakke med 50 forslag til vækst i Danmark.

Det ekstra tilskud skal kompensere for, at danskerne spiller mindre lotto, og at det beløb DGI og andre modtager er faldet drastisk de senere år.

”De 63 mio. kr. er et velkomment plaster på såret. Det er positivt, at regeringen kan se, at her er et problem, og at der kommer en midlertidig løsning. Men vi skal også have fundet en permanent løsning,” siger DGI’s formand Søren Møller.

Kun halvdelen af beløbet

Han påpeger samtidig, at de 63 mio. kr. kun er halvdelen af det beløb, som organisationerne ”mangler.”

Beregninger fra DGI, DIF, DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd), Handicaporganisationerne og de andre modtagere af overskuddet fra Danske Spil viser nemlig, at der i 2015 bliver der 135 mio. kr. mindre til uddeling end forventet.

Vi skal også have fundet en permanent løsning

Søren Møller, formand for DGI

Dermed skrider det økonomiske grundlag under det frivillige foreningsliv mærkbart.

Foreningslivet udhules økonomisk

De færre penge til DGI kan få konsekvenser for uddannelsen af frivillige trænere og foreningsledere. Og DGI får vanskeligt ved at sætte gang i alle de ønskede aktiviteter til gavn for idrætsforeningerne.

5 medarbejdere blev i 2014 blevet afskediget på DGI’s landskontor som følge af de faldende lotto-indtægter. Dertil kommer medarbejdere i DGI’s landsdelsforeninger.

Behov for en varig løsning

Søren Møller har flere gange påpeget, at der er brug for en varig løsning og en ny spillelovgivning, hvis det frivillige foreningsliv ikke skal udhules økonomisk.

DGI og de øvrige modtagere har anbefalet, at Danske Spil fremover skal dele ud af hele overskuddet i stedet for som i dag at betale selskabsskat. Eller at overskuddet fra alt spil bruges til almennyttige formål som idræt. 

OBS

Tilskuddet på 63 mio. kr. til DGI og de øvrige beløbsmodtagere blev ikke udbetalt, fordi der blev udskrevet valg til Folketinget.