64.582 færre medlemmer i DGI’s foreninger i 2020

DGI’s formand Charlotte Bach Thomassen er lettet over, at medlemstallet i DGI’s foreninger i corona-året 2020 trods alt kun faldt med 3,8 procent. Men det er bekymrende, at især børnene er faldet fra.

Det har på ingen måde været nemt at være idrætsforening i 2020. Restriktioner, usikkerhed, forsamlingsforbud, sprit, afstandskrav og nedlukninger har gjort det vanskeligt for både trænere og ledere – og for medlemmerne. Og det har sat sine spor i medlemstallene for 2020, der blev offentliggjort 8. april 2021.

6.646 idrætsforeninger var i 2020 medlem af DGI, og de havde tilsammen 1.634.180 medlemmer. Det er 64.582 færre medlemmer end 2019, hvilket svarer til et fald på 3,8 procent. Gennem de seneste ti år har der ellers været fremgang i idrætsforeningerne, bortset fra i 2015, hvor der var et mindre dyk. Fra 2011 til 2021 er der således kommet over 215.000 flere medlemmer i DGI’s foreninger.

”Det er ærgerligt og selvfølgelig bekymrende, at medlemstallet faldt i 2020. Men det er ikke overraskende, for corona-situationen har betydet stor usikkerhed, restriktioner og perioder med nedlukninger. Det har fået nogle medlemmer til at falde fra og har betydet, at mange nye medlemmer ikke er kommet til. Når det er sagt, så glæder jeg mig over, at så mange medlemmer trods alt har holdt fast i deres medlemskab. Det understreger idrætsforeningernes store betydning i hverdagen og lokalt,” siger DGI’s formand Charlotte Bach Thomassen.

Frafaldet er størst blandt de 0-12 årige

Det er særligt blandt børnene, der er sket et fald. Det største procentvise fald i medlemmer er på 7,8 procent i aldersgruppen 0-6 år. Det svarer til 13.958 drenge og piger. Og blandt de 7-12 årige er faldet på 7,7 procent svarende til 28.829 medlemmer.

”Det er naturligvis kritisk, at idrætsforeningerne særligt oplever et fald i medlemmer blandt de 0-12 årige. Det er præcis i den alder at børn starter op i nye fællesskaber, får erfaring med at være en del af det lokale foreningsliv og får et godt udgangspunkt for et aktivt liv. Tallene understreger vigtigheden af det, vi i DGI har sagt lige siden marts 2020, nemlig at børn og unge skal prioriteres, når idrætten kan åbne igen. Det er så vigtigt for børnene at kunne være en del af stærke, aktive fællesskaber, og det har kæmpe betydning for både deres fysiske, mentale og sociale sundhed,” siger Charlotte Bach Thomassen.

103 færre børn i Frederikssund GF

Frederikssund Gymnastikforening er en af de mange foreninger, der har oplevet, at børnene er faldet fra. Blandt de 0-12 årige har der været et fald på 103 medlemmer svarende til 27 procent.

”Vi kunne ikke holde opvisning, og sæsonen sluttede i marts. Og når børneholdene lukker ned, så går kraften fra dem. Det er helt logisk. Ved sæsonstarten efter sommerferien prøvede vi at oprette alle hold, og vi købte meget sprit, men forældrene meldte ikke børnene til,” siger formand Anne Marie Fabricius.

Hun peger på, at forældrene ikke meldte børnene til gymnastik på grund af usikkerhed om restriktioner, hvor holdene f.eks. skulle deles op og forædrene ikke kunne være i hallen. Og så har der naturligvis været nogen, der har været bekymrede for smitte. Men det har bestemt ikke været nemt at være gymnastikforening: 

”Det er virkelig trist, og vi er mange der er kommet i corona-form. Men vi har heldigvis penge på kistebunden og vi har bestemt planer om at komme tilbage, så vi snakker med vores instruktører og sender løbende mails til medlemmerne. Så vi er optimistiske, selvom jeg godt kan frygte at 2021 også bliver et nedgangsår,” siger Anne Marie Fabricius.

Et enkelt børnehold har trænet udendørs, når det var tilladt, og blandt de voksne har flere arrangeret gå-grupper, ligesom en fitnessgruppe har livestreamet træningen.

Størst fald i gymnastik – fremgang i tennis og basket

DGI’s medlemstal for 2020 viser, at gymnastik er den idræt, hvor der har været den største tilbagegang på i alt 28.280 færre medlemmer, svarende til et fald på 9,5 procent. Især børnene er faldet fra. Gymnastik er dog stadig den største idræt i DGI med over 268.000 medlemmer.

Der har også været større fald i svømning, fodbold og fitness, mens idrætter som tennis og basketball har fået flere medlemmer.

Læs også: Lidt flere medlemmer i esportsforeningerne

Medlemstallene viser desuden, at frafaldet er størst blandt kvinderne, hvor der er et fald på 5,1 procent.

Læs også: Corona stopper flere års medlemsfremgang - om DGI og DIF's samlede medlemstal

Vi skal bruge kræfter på at få de tabte tilbage

DGI er klar til at hjælpe idrætsforeningerne i 2021 med at få medlemmerne tilbage og tiltrække nye. Men opgaven er krævende erkender DGI’s formand Charlotte Bach Thomassen. For også i 2021 har al idræt været lukket i flere måneder, og selvom udendørs idræt så småt kunne starte 1. marts, og indendørs idræt ser ud til at åbne for børn og unge 21. april, så er der stadig meget usikkerhed om, hvad corona-restriktionerne vil betyde.

”Nu skal vi gøre alt, hvad vi kan for at få medlemmerne tilbage i de aktive fællesskaber og fortsætte med at invitere nye med på holdet. Genstarten her i foråret bliver afgørende i at fastholde kontakten foreninger og medlemmer imellem. Vi ser desværre, at stigende inaktivitet er en generel tendens og coronakrisen betyder, at vi i idrætsforeningerne kommer til at bruge ekstra mange kræfter på at få de tabte medlemmer tilbage,” siger Charlotte Bach Thomassen.