Alle udsatte børn skal have mulighed for et aktivt fritidsliv

DGI, Red Barnet, Dansk Flygtningehjælp og BROEN Danmark har sammen lavet en række anbefalinger til landets kommuner for at få flere udsatte børn ind i fritidslivets fællesskaber. En ny rapport fra Idrættens Analyseinstitut viser, at 40 kommuner ikke har et tilbud, der skal hjælpe udsatte børn i gang med fritidsaktiviteter.

Milo Winther er glad for at have fået muligheden for at komme ud blandt andre børn og være aktiv. Foto: Anders Boll for Broen.

14-årige Milo Winther er en af fire søskende, der bor med deres mor i Hatting i Østjylland. Som alenemor med fire børn er der ikke mange penge at gøre godt med, og en familierådgiver hjalp hende derfor at søge støtte, så hun kunne få råd til, at Milo kunne gå til fodbold i den lokale idrætsforening Hatting-Torsted Fodbold.

- Det har været en stor hjælp for vores familie. Jeg synes, at det er godt at have noget at gå til, for ellers ville jeg ikke have noget at lave, og så ville jeg nok bare sidde hjemme og spille PlayStation, fortæller Milo Winther.

- Jeg er glad for at have fået muligheden for at komme ud blandt andre børn og være aktiv, og jeg har fået mange nye venner gennem fodbold.

Stor forskel på støtten i kommuner
Milo er blot en af tusindvis af succeshistorier, der viser, hvor meget det betyder for udsatte børn at have en fritidsaktivitet. Derfor er Red Barnet, DGI, Dansk Flygtningehjælp og BROEN Danmark gået sammen om at kæmpe for, at alle udsatte børn får mulighed for at få et aktivt fritidsliv.

Alle fire organisationer har flere års erfaringer med initiativer, der hjælper udsatte børn i gang med fritidsaktiviteter. Og en af de store udfordringer er, at det langt fra er i alle kommuner, at fattige børn kan få økonomisk støtte til fritidsaktiviteter. En netop udgivet rapport fra Idrættens Analyseinstitut viser, at 40 af landets kommuner ikke har nogen form for støtte eller lignende tilbud.

- I DGI arbejder vi målrettet for at alle børn og unge får lige adgang til foreningslivet. Det gør vi på mange forskellige måder. Og fordi vi vil sikre, at også udsatte børn og unge finder vej til idrætsfællesskabet i vores foreninger, har vi brug for et tæt samarbejde mellem civilsamfund og kommuner. Det er vigtigt, at alle kommuner bidrager ved at prioritere økonomiske ressourcer til støtte af et aktivt fritidsliv, siger DGI’s formand Charlotte Bach Thomassen.

Flere fattige børn er uden for fællesskabet i foreninger
I dag er der langt flere fattige børn end andre børn, der ikke dyrker idræt i en forening ifølge rapporten ’Børn og unge i Danmark 2018’ fra VIVE. Det skal der ændres på. Samtidig er det vigtigt, at kontingentstøtten ikke står alene, men at der også er vejledning i den rette fritidsaktivitet til barnet, og at der er følgeordninger, hvor frivillige tager barnet i hånden og sikrer, at det kommer godt til og fra fritidsaktiviteten. 

- Vi kan simpelthen ikke være bekendt, at så mange børn ikke har en plads på holdet. Alle børn har behov for at være en del af fællesskabet – også i fritiden. Og alle erfaringer viser, at et aktivt fritidsliv styrker børns indlæring, netværk, trivsel og fysiske velvære. Vores frivillige gør en kæmpe forskel for børns fritidsliv hver dag. Men der er brug for mere økonomisk støtte og flere følgeordninger for at få alle børn med, siger Red Barnets generalsekretær, Johanne Schmidt-Nielsen.

Håber på større politisk opbakning til udsatte børn
De fire organisationer har en masse erfaringer om, hvad der virker og ikke virker, og nu er de klar med en række simple, konkrete anbefalinger til kommunerne.

Organisationerne står også parate til konkret at hjælpe med at lave en god lokal løsning i samtlige kommuner, da hver kommune har meget forskellige behov og muligheder.

- Vi vil gerne bygge bro mellem de frivillige og det offentlige for at hjælpe de udsatte børn. Vi ved gennem flere års erfaringer, at fritidsaktiviteter kan være med til at modvirke den ulighed, som findes i socialt udsatte familier, og som er med til at øge børnenes risiko for at ende i en udsat position i voksenlivet, siger BROEN Danmarks formand Peter Poulsen.

I den nye regerings politiske aftalepapir bliver det nævnt som et specifikt mål at ”udbrede fritidspas til udsatte og børn og unge, så flere får mulighed for at deltage i foreningslivet”. Fritidspasset er en af de støtteordninger, der i dag kun findes i nogle kommuner.

- Det vil være fantastisk, hvis der kommer reel handling bag den politiske hensigtserklæring, så vi fremover får fritidspas i samtlige 98 kommuner. Vores organisationer står klar med hjertevarme frivillige og foreningslivets stærke sammenhold. Sammen med kommunerne kan vi sikre, at alle børn i Danmark får mulighed for at få et godt og aktivt fritidsliv, siger Dansk Flygtningehjælps integrationsdirektør Josephine Fock.

De tre anbefalinger

  1. Lad tillidspersoner indstille børn og unge til fritidspas.
  2. Prioriter en opsøgende og støttende brobygning og fritidsvejledning
  3. Involver det lokale foreningsliv og relevante forvaltninger i udvikling og udbredelse.