Målet er færre byrder for foreningslivet - og arbejdet er i gang

I disse uger mødes organisationer og myndigheder for at drøfte veje til lettelse af administrative byrder for foreningslivet. Det sker efter en arbejdsgruppe i juni måned præsenterede et idékatalog til at lette foreningernes byrder.

Et af de forslag, som DGI og en række andre organisationer ser på sammen med myndighederne, handler om klassificering. Og hvad er det for noget? Kan vi sammen gøre det nemmere for den altoverskyggende store del af det danske civilsamfund, herunder den helt almindelige idrætsforening, med én samlet vurdering at undgå endnu mere papirbøvl i mødet med bankerne og myndigheder.

Positive toner fra Christiansborg

På et samråd den 25. november, indkaldt af Venstre, de Konservative, Dansk Folkeparti og De radikale lød der positive toner. Her lover Erhvervsministeren, at en vejledning til bankerne om netop risikoklassifikation kan præsenteres midt i det nye år.

Netmediet Altinget har dækket samrådet. Se hele Erhvervsministerens udmelding og partiernes synspunkter her

Administrative lettelser skal medføre lavere bankgebyrer

Med den vejledning på bordet, er det nu bankernes tur til at dokumentere et fald i gebyrer for foreningerne, mener DGI.

”Vi arbejder sammen om mere gennemsigtighed og et bedre grundlag for dialog mellem banksektoren og foreningslivet, så må det også betyde lavere bankgebyrer, mener DGI´s chef for Politik & Presse, Rasmus Larsen Lindblom.  

”Foreningerne har, gennem eksempelvis medlemskab af en hovedorganisation, modtagelse af kommunale midler, demokratiske vedtægter m.m., allerede én gang dokumenteret og levet op til samfundets regler og helt legitime hensyn til forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering. Så er det bankernes tur til at dokumentere sænkede gebyrer”.

Bankgebyrer var også et varm emne på DGI's årsmøde i starten af november.

• Anbefalinger til sænkede byrder for foreningslivet

Lige nu arbejder myndigheder og politiker på udmøntningen af de anbefalinger, som blev præsenteret i juni måned. Arbejdsgruppe bag anbefalingerne bestod af repræsentanter fra DGI, Civilsamfundets Brancheforening, Danmarks Idrætsforbund (DIF), Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), ISOBRO, Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark (FriSe), Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS), Danske Seniorer og Finans

Som observatører har deltaget Erhvervsministeriet, Politiets Efterretningstjeneste (PET), Finanstilsynet, Kulturministeriet og Hvidvasksekretariatet.

Vis mere Vis mindre