Bevægelsesglæde står stærkt i DGI’s strategiske grundlag

DGI lancerer et nyt strategisk grundlag op til DGI’s årsmøde 14. november.

DGI – vi er der, hvor Danmark mødes. Det er titlen på DGI’s strategiske grundlag, der lanceres op til DGI’s årsmøde 14. november 2020 i Svendborg Idrætscenter.

DGI’s strategiske grundlag samler de beslutninger, som DGI har taget de seneste år, kombineret med gode eksempler på, hvordan DGI arbejder og prioriterer, og hvad der virker i idrætsforeningerne. Samtidig er der en rød tråd til DGI’s politiske grundfortælling og politiske mærkesager.

”Vi har i DGI truffet en række beslutninger om, hvordan vi prioriterer, arbejder og organiserer os. Derfor var der behov for at samle de beslutninger og samtidig komme med konkrete eksempler på, hvordan DGI gør en forskel,” siger DGI’s formand Charlotte Bach Thomassen.  

Verden forandrer sig

DGI’s strategiske grundlag tager udgangspunkt i, at verden forandrer sig.

Inaktivitet, ensomhed, livsstilssygdomme og ulighed i sundhed er stigende udfordringer. Der kommer flere børn og unge, seniorgruppen vokser og flere flytter fra land til by. Hverdagen er ofte travl, og mere klares digitalt med en skærm.

”Idrætsforeningerne er garanter for idræt og fællesskab. Men stærke, aktive fællesskaber kommer ikke af sig selv. De skabes lokalt, og de støttes og styrkes af DGI,” siger Charlotte Bach Thomassen.

Idræt skal gøre dig glad

Samtidig er der behov for i højere grad at sætte fokus på, at idræt skaber glæde.

”Bevægelsesglæde er vigtigt. Det skal være sjovt at dyrke idræt, uanset din alder og talent. Idræt skal gøre dig glad og styrke både din fysiske, mentale og sociale sundhed. Derfor vil vi sammen med idrætsforeningerne i endnu højere grad fokusere på, hvad der motiverer gymnaster, svømmere, floorball-spillere og andre udøvere, så de får lyst til at komme igen,” siger Charlotte Bach Thomassen.

Idræt skal være et frirum i et samfund, hvor der i stigende grad er fokus på perfektion.

DGI står på et solidt fundament

Med 14 landsdelsforeninger er DGI tæt på idrætsforeningernes dagligdag, og DGI arbejder både med at udvikle selve idrætten og foreningerne.

”Vi står på et solidt fundament i DGI, og vores værdier, mission og mål har ikke ændret sig. Men vi fokuserer og prioriterer, og derfor forandrer vi hele tiden DGI. For at få flere til at dyrke idræt, og helst i en idrætsforening,” siger Charlotte Bach Thomassen.

For at få flere med rækker DGI samtidig ud til kommuner og andre samarbejdspartnere. DGI sigter således efter et strategisk samarbejde med alle landets kommuner.

I DGI’s strategiske grundlag prioriteres fire områder:

  • Foreninger, fællesskab og folkeoplysning
  • Bevægelsesglæde
  • Alle børn og unge med i aktive stærke fællesskaber
  • Aktive voksne og sunde seniorer

DGI’s strategiske grundlag erstatter Strategi 2020. Det vil blev udleveret til de delegerede til DGI's årsmøde. 

Læs mere om DGI's årsmøde 2020