Børn og unge bevæger sig alt for lidt, men er aktive i foreningerne

Det går ikke godt med at få danske børn og unge til at være mere fysisk aktive. Det viser den nyeste opgørelse fra det internationale netværk Active Healthy Kids.

86 procent af de 7-15 årige dyrker sport og motion i en forening, men generelt bevæger danske børn og unge sig alt for lidt. Foto: Bo Nymann (arkiv)

Danmark har gode vilkår og rammer for at børn og unge er fysisk aktive. Og andelen af børn og unge, der er aktive i idrætsforeninger er høj.

Alligevel er det kun et mindretal af danske børn og unge, der opfylder Sundhedsstyrelsens anbefaling om fysisk aktivitet. Kun 10-26 procent af pigerne og 17-39 procent af danske drenge i aldersgruppen 11-17 år lever op til anbefalingen om at være fysisk aktiv ved moderat til høj intensitet mindst en time om dagen.

”Det er rigtig godt, at mange børn og unge er aktive i idrætsforeningerne. Men det er bekymrende, at kun få børn og unge lever op til anbefalingerne. Børn og unge har brug for mere bevægelse, ikke blot for sundhedens skyld, men også fordi det gør noget godt for trivslen,” siger Annette Vilhelmsen, der er medlem af DGI’s hovedbestyrelse og politisk ansvarlig for børn- og ungeområdet. 

De ældste børn er mindst aktive

Opgørelsen Active Healthy Kids-DK, der offentliggøres 18. december 2018, bidrager til det internationale Active Healthy Kids netværk. Her sammenholdes udviklingen i en række lande angående børns fysiske aktivitetsniveau. I 2014 bidrog 15 lande, i 2016 38 og i 2018 har 49 lande leveret oplysninger til netværket.

Thomas Skovgaard, centerleder ved Forsknings- og Innovationscenter for Idræt, Bevægelse og Læring (FIIBL), UCL&SDU, er med til at koordinere den danske del af undersøgelsen, som DGI bl.a. har bidraget til.

”Det er stærkt bekymrende, at en stor del af de ældste børn i så ringe grad er fysisk aktive. Der knytter sig mange positive kvaliteter til det at have en aktiv dagligdag – og dem går alt for mange af vores børn og unge glip af,” siger Thomas Skovgaard. 

Stillesiddende hverdag er et globalt problem

Danmark scorer i opgørelsen højt på indikatorer som foreningsdeltagelse, for 86 procent af de 7-15 årige dyrker sport og motion i en forening.

Også når det gælder transport er danske børn og unge godt med, fordi mange cykler, går eller kører på løbehjul til og fra skole. 

Når det gælder det daglige fysiske aktivitetsniveau og stillesiddende adfærd i form af skærmtid er Danmark til gengæld placeret i den tungere ende. Her lider vi skæbne med lande som Finland, Wales, Frankrig og Canada og må i forskellig grad se os distanceret af f.eks. Slovenien og Holland. Vurderingerne fra de 49 lande viser samtidig, at mangel på fysisk aktivitet blandt børn og unge samt en stillesiddende hverdag er et globalt problem.

Der skal fokus på børn og unges skærmtid

Thomas Skovgaard forklarer, at sammenligningen på tværs af lande er en inspiration til, hvordan vi i Danmark kommer videre med at få flere børn og unge i bevægelse.

”Vi har i Danmark gode betingelser for at fremme børn og unges fysiske aktivitet. Det store flertal tager del i organiseret idræt, og de fleste børn og unge synes, at deres lokalområde er brugbart til fysisk aktivitet. Politisk tages der både nationalt og lokalt løbende en række tiltag på området. Active Healthy Kids-DK viser dog, at initiativerne skal følges helt til dørs. Vi må i fællesskab udvikle fremtidens indsatser på bevægelsesområdet og samtidig sætte fokus på børn og unges tid foran skærmene,” siger Thomas Skovgaard.

Fakta om Active Healthy Kids-DK

Få mere at vide i den korte version af Active Healthy Kids-DK.

Besøg også det internationale Active Healthy Kids netværks hjemmeside 

De danske resultater er indhentet i et bredt samarbejde mellem FIIBL, Syddansk Universitet, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, UC Syddanmark: Videnscenter KOSMOS, Københavns Professionshøjskole, Københavns Universitet: Center for Børn og Natur, DIF, DGI, Dansk Skoleidræt, Idan og Faaborg-Midtfyn kommune. Sundhedsstyrelsen tager del som observatør.