Børneforældre: En varieret skoledag er vigtig

81 procent af børneforældrene mener, det er vigtigt, at deres børn bevæger sig i skoletiden, og 75 procent mener, at en varieret skoledag er vigtig. Det kalder på handling, mener DGI.

81 % af børneforældrene mener, at det er vigtigt, at deres børn bevæger sig i skoletiden. Foto: Casper Lind Christensen (arkiv)

Børneforældrene i Danmark er ikke i tvivl: Børn skal bevæge sig i løbet af skoledagen. Det viser en undersøgelse, Norstat har foretaget for DGI, og som nu får DGI til at pege på en ny tilgang til bevægelse i skolen.

81 % af børneforældre mener, at det er vigtigt, at deres børn bevæger sig i skoletiden, og 75 % mener, at en varieret skoledag er vigtig. Samtidig mener 81 %, at det er vigtigt, at skolen arbejder tæt sammen med lokale idrætsforeninger.

DGI’s formand Charlotte Bach Thomassen, fremhæver, at undersøgelsen tilvejebringer vigtig viden.

”Undersøgelsen bekræfter, at der er kæmpe opbakning til mere bevægelse i skolen, fordi det helt naturligt giver en mere varieret skoledag. Eleverne har flere gange efterlyst mere bevægelse og variation, og nu ved vi så, at det bakker forældrene op om. Forhåbentlig kan det være en affyringsrampe til at sikre, at skoler og foreninger arbejder endnu tættere sammen, og samtidig kalder det på nye tiltag,” siger Charlotte Bach Thomassen.

Kravet om 45 minutter kan blødes op

Siden skolereformens trådte i kraft i 2014, har det været et krav, at eleverne får motion og bevægelse i gennemsnitligt 45 minutter i løbet af skoledagen. Men flere undersøgelser har vist, at mange skoler ikke lever op til lovkravet.

Og nu blæser der nye vinde. Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil har gjort det klart, at hun gerne ser lovkravet om 45 minutter erstattet af en anden måde at arbejde med bevægelse i skolen på.

DGI peger på, at intensionen bag lovkravet om 45 minutter var rigtig, men det har vist sig, at kravet langt fra virker i praksis alle steder. DGI mener derfor, at lovkravet kan blødes op, og bakker samtidig op om, at der skal være mere frihed til skolerne:

”I DGI går vi ind for, at kravet om de 45 minutter blødes op. Men det er vigtigt at holde fast i bevægelse i dagligdagen for alle elever, og vi ser et enormt potentiale i mere samarbejde mellem skoler og idrætsforeninger,” siger Charlotte Bach Thomassen.

DGI: Fokuser på disse 5 områder

DGI anbefaler, at grundskoler fokuserer på disse 5 områder:

  1. Fuld tryk på åben skole i alle fag
  2. Mere udeskole, hvor bevægelse og ude-aktiviteter integreres i elevernes hverdag
  3. Mere bevægelse, idræt og dannelse i valgfagene
  4. Mere bevægelse i pauser, temauger, fordybelsesdage osv.
  5. Særlig opmærksomhed på udskolingseleverne, som i dag er dem, der bevæger sig mindst

”De fem områder skal ses som en erstatning for lovkravet om 45 minutters bevægelse. Områderne skal underbygge en varieret og praksisnær skoledag, og det skal meget gerne ske med involvering af lokale idrætsforeninger,” siger Charlotte Bach Thomassen.

Lad os sætte alle ressourcer i spil

At få mere bevægelse ind i skoledagen har været en stor udfordring, lige siden lovkravet i 2014 om de 45 minutter. DGI’s formand er med på, at opgaven ikke har været nem for lærere og pædagoger.

”I DGI ønsker vi at sætte alle ressourcer i spil i forhold til at sikre det gode børne- og ungeliv med fuld fokus på trivsel og fællesskab på tværs af skole og fritid. Fordi det skaber læring og tilfredshed i børn og unges liv. Vi vil gerne samarbejde tæt med daginstitutioner og skoler, fordi vi har børn og unges dannelse og hverdagsliv som et fælles afsæt,” siger Charlotte Bach Thomassen.

Idrætsforeninger vil gerne samarbejde

Og mange idrætsforeninger er klar til mere samarbejde mere med skolerne. I en undersøgelse fra 2021 blandt et repræsentativt udsnit af idrætsforeningerne i DGI, svarede 55 procent, at de gerne vil samarbejde om Åben Skole.  

”I DGI forventer vi ikke, at alle vores 6.600 foreninger skal indgå i skolesamarbejde. Men vi ved, at mange idrætsforeninger gerne vil en stærk lokal aktør i børn og unges liv, og derfor er koblingen mellem skole og fritid afgørende. Derfor giver det rigtig god mening at samarbejde,” siger Charlotte Bach Thomassen.

Fællesskaber på tværs af skole og foreninger

Ifølge DGI-formanden handler det om at skabe en sammenhæng i børn og unges hverdagsliv.

”For børn og unge handler det om at have en god hverdag, hvor man har gode venner, trives og lærer noget, og det er et stort plus, når vi giver dem så mange muligheder for fællesskaber på tværs af skole og foreninger som muligt,” siger Charlotte Bach Thomassen.

Fakta om Norstat-undersøgelsen:

Norstat har på vegne af DGI spurgt et repræsentativt udsnit af danskere. Undersøgelsen er baseret på 1.026 respondenter med en maksimal usikkerhed på +/- 3,6 %. Dertil har Norstat spurgt et repræsentativt udvalg af børnefamilier. Denne undersøgelse er baseret på 500 respondenter med en maksimal usikkerhed på +/- 4,4 %.

  • 79 % af danskerne mener, det er vigtigt, at skolen samarbejder tæt med lokale idrætsforeninger. For børneforældre er tallet 81 %.
  • 81 % af børneforældrene mener, at det er vigtigt, at deres børn bevæger sig i skoletiden.
  • 75 % af børneforældrene mener, at en varieret skoledag er vigtig.