Børnehaver og vuggestuer er glade for DGI-certificeringer

Børnene får en mere spændende dag, når der er aktiviteter med idræt, leg og bevægelse. Og det gør en positiv forskel for både børn og personale, når institutionerne bliver certificerede af DGI. Det viser en evaluering fra Danmarks Evalueringsinstitut, EVA.

Søstjernen i Holbæk er en af de 162 institutioner, der er certificeret af DGI Foto: Steen Wrem

Sjove bevægelser, sved på panden og opfindsomme lege gør noget godt for børn i børnehaver og vuggestuer. Sådan lyder det fra børnehaver og vuggestuer, der er blevet certificerede af DGI.

DGI har siden 2009 certificeret 162 børnehaver og vuggestuer, og en evaluering fra Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, viser, at når der er aktiviteter med idræt, leg og bevægelse, så bliver børnene mere engagerede, og fællesskabet bliver styrket.

95 pct. af det pædagogiske personale vurderer, at børnene i høj eller nogen grad har en mere spændende dag, når de laver aktiviteterne. Desuden mener 93 pct., at dagen bliver sjovere, og 90 pct. synes, at fællesskabet blandt børnene bliver styrket, når der er idræt, leg og bevægelse.

Det gør en forskel

Mona Langballe er medlem af DGI’s hovedbestyrelse og politisk ansvarlig for DGI’s certificeringer. Hun glæder sig over den positive evaluering.

"Certificeringerne gør en forskel for både børn og voksne. Og det er meget tydeligt, at pædagoger og ledere er glade for DGI’s kursusforløb. Som udgangspunkt deltager alt personalet i kursusforløbene, og det er med til at sikre, at pædagoger og ledere har et fælles sprog om bevægelse," siger Mona Langballe.

Hun fremhæver, at DGI’s undervisere ifølge evalueringen er gode til at motivere personalet i børnehaver og vuggestuer, så de oplever, at bevægelse både er sjovt og godt og lige til at gå til. Og det bakkes op af en børnehaveleder, der i evalueringen siger:

"Man skifter mellem at sidde ned og have teori og så gå ud og prøve det af. Det er rigtig effektivt. Det sætter sig under huden."

De voksne er rollemodeller

Både pædagoger og ledere fremhæver, at deres eget engagement og lyst til at lave aktiviteterne har indflydelse på, om børnene deltager, og om de er fysisk aktive. Med andre ord, de voksne skal selv synes, det er sjovt og have glæden ved at bevæge sig – det smitter af på børnene.

"Når vi voksne laver aktiviteter med børnene, så synes børnene bare, det er fedt at være med. Har man selv lyst, så får børnene også lyst," lyder det fra en af pædagogerne i evalueringen.

Aktiviteterne har også en positiv indvirkning på børnenes læringsmiljø. Det, at voksne og børn laver noget i fællesskab, betyder, at børnene lettere kan fortsætte på egen hånd. Aktiviteterne giver mulighed for, at børnene får øje på og for hinanden. Og aktiviteterne gør, at mange kan deltage.

Evalueringen viser, at når børnene er mere aktive, så får de oplevelser, der styrker selvtilliden. Men de voksne skal gøre en indsats for, at alle børn er med.

"Vi har haft børn, der overhovedet ikke synes, det er sjovt, men så bliver de styrket i, at 'du kan godt,' og så lige pludselig kommer succesen. Det er altså fedt," siger en pædagog.