Borgerne er begejstrede for landsbyklynger

Landsbyer står stærkere og lokalsamfund bliver bedre til at samarbejde, når de organiseres i landsbyklynger. Det viser en ny evaluering.

Når der dannes landsbyklynger, så bliver samarbejdet mellem mennesker, foreninger og netværk stærkere. Foto: Nils Rosenvold (arkiv)

Landsbyer står stærkere, når de står sammen. Det viser en evaluering af pilotprojektet Landsbyklynger - et projekt DGI og Realdania har samarbejdet om siden 2015. Projektet har til formål at understøtte samarbejder på tværs af landsbyer og på den måde styrke livet på landet.

”94 procent vil anbefale projektet til andre lokalsamfund. Det er meget positivt, at borgerne er begejstrede. Evalueringen viser også, at dannelse af landsbyklynger er en god måde at understøtte landsbyers udvikling på,” siger Carsten Blomberg, der er chefkonsulent for lokaludvikling i DGI.

5 områder har været med i pilotprojekt Landsbyklynger, og det er styregruppemedlemmer derfra, der har deltaget i evalueringen. Og evalueringen viser, at modellen virker rigtig godt.

Hovedkonklusionerne er at:

1) landsbyer står stærkere, når de står sammen

2) landsbyklynger begejstrer befolkningen

3) landsbyklynger skaber bedre samarbejde på tværs og øger den sociale kapital

4) borgerinvolvering er nøglen til succes

5) Landsbyklynger præsenterer en ny model for samarbejde mellem kommune og civilsamfundet

Landsbyklynger øger den sociale kapital

Når der dannes landsbyklynger, så bliver samarbejdet mellem mennesker, foreninger og netværk stærkere.

87 procent mener, at projektet har styrket lokalsamfundenes evne til at samarbejde. Man kan sige, at etableringen af landsbyklynger øger landsbyernes sociale kapital.

Der er også over 80 procent, der mener, at de er bedre organiserede og arbejder mere sammen om langsigtede mål.

Borgerinvolvering er nøglen til succes

Det er forskelligt fra landsbyklynge til landsbyklynge om det er gået godt med at inddrage borgerne. 49 procent mener, at det er lykkedes.

”Hvis et projekt som Landsbyklynger skal lykkes, så kræver det et stort arbejde for at få involveret tilstrækkeligt mange borgere. En styrke i projekt Landsbyklynger er, at de frivillige kan arbejde med netop det, de brænder for, og at alle kan fremsætte idéer,” siger Carsten Blomberg.

Evalueringen viser, at de steder, hvor borgerinvolveringen lykkes, plantes ejerskabet til udvikling på lokale hænder. Det styrker projektet yderligere.

Bedre samarbejde mellem kommune og civilsamfund

72 procent mener, at samarbejdet med kommunen er styrket via projekt Landsbyklynger.

”Landsbyklynger præsenterer en ny model for samarbejde mellem kommune og civilsamfund, og det styrker relationerne. Det bliver lettere at samarbejde og mindre ressourcekrævende for kommunen, når landsbyerne går sammen i klynger,” siger Carsten Blomberg.

Evalueringen viser, at landsbyklynger øger tilliden og kendskabet til hinandens arbejdsgange. Det styrker relationerne og den gensidige respekt. Politikere og embedsmænd får øjnene op for områdets frivillige ressourcer, mens de frivillige får indblik i og erfaring med, hvordan de kan få indflydelse på kommunens beslutninger.