Certificering får mere bevægelse ind i dagplejerne

Det nytter at lade sine dagplejere DGI-certificere, hvis der skal mere bevægelse ind i hverdagen. Det viser den første eksterne undersøgelse af certificeringerne.

Som DGI-certificeret lærer dagplejerne at stimulere og udfordre børnene kropsligt med udgangspunkt i det enkelte barns fysiske og mentale forudsætninger.

Der er kommet meget mere fokus på bevægelse i dagplejerne i Næstved Kommune efter at alle kommunens dagplejere er blevet tilbudt at deltage i en DGI-certificering. Det viser en ny ekstern undersøgelse foretaget af Epinion.

Læs også: Populært af blive DGI Certificeret dagplejer

163 dagplejere i kommunen er nu certificeret og de føler sig væsentligt styrket i deres faglighed omkring bevægelse og motorik.

I undersøgelsen er andelen af dagplejere, der i høj grad føler, at de har viden om bevægelse og lege til brug i dagplejen, således steget fra 28 procent før certificeringen til 93 procent efter certificeringen.

Kropslig dannelse er vigtig

DGI-certificeringen er et idrætskoncept målrettet kommunale og private dagplejere, der skaber optimale rammer for en sjov og aktiv hverdag for dagplejebørn. Certificeringen er en kursusrække, der er en kombination af teori og praksis med både handleplaner og hvordan man finder de fysiske muligheder i nærområdet.

"Børn og unge skal trives både fysisk, mentalt og socialt. Her spiller kropslig dannelse en vigtig rolle.  For DGI er det vigtigt at give alle børn smag for livslang idræt, og da mange børn går i en dagpleje, er certificeringen en oplagt mulighed for at nå ud til mange af dem netop der," siger hovedbestyrelsesmedlem i DGI Annette Vilhelmsen.

Nemt at bruge

I Epinions rapport svarer 96 procent af dagplejerne, at DGI-certificeringen har givet dem ideer til bevægelse og leg i dagplejen. 71 procent angiver, at disse idéer i høj grad er nemme at bruge i hverdagen, mens 28 procent i nogen grad mener det samme.

Og idéerne bliver i høj grad også ført ud i livet i dagligdagen i dagplejerne.

Således svarer 85 procent af dagplejerne, at de prioriterer at lave fysiske aktiviteter med børnene. Før certificeringen var det tal 67 procent.

"Der bliver virkelig arbejdet med bevægelse. Ligegyldigt hvor jeg kommer hen, så oplever jeg at der er tilbud, hvor børnene kan få sig rørt på alle mulige måder, siger Ole Dittmann," leder af dagplejen i Næstved Kommune.

To ben at gå på

Andelen af dagplejere, der føler sig i stand til at understøtte børnenes fysiske og motoriske udvikling, er steget fra 48 procent til nu 81 procent. Og netop den motoriske udvikling er helt central:

"Ved at få masser af bevægelse ind i hverdagen i dagplejen får børnene kropslige kompetencer til resten af livet. For den kropslige dannelse er lige så vigtig som sprog. Og alle børn har ret til at kunne hele kroppens alfabet," siger hovedbestyrelsesmedlem i DGI Annette Vilhelmsen og Ole Dittmann er helt enig:

"Bevægelse flytter børnene over til at bruge kroppen, finde glæden ved at bruge kroppen. De får så at sige to ben at gå på, så det ikke bare bliver computere og IT som de er gode til," siger han.

Fakto om certificeringer af dagplejere

DGI-certificeringen er et idrætskoncept målrettet kommunale og private dagplejere, der skaber optimale rammer for en sjov og aktiv hverdag for dagplejebørnene.

Konceptet sætter fokus på at stimulere børnene fysisk, udvikle deres kropsbevidsthed og bevægelsesglæde med det formål at skabe øget trivsel og bane vejen for sunde vaner.

I forløbet lærer dagplejerne at stimulere og udfordre børnene kropsligt med udgangspunkt i det enkelte barns fysiske og mentale forudsætninger.

Dagplejeren får idéer til konkrete bevægelsesaktiviteter målrettet aldersgruppen og inspiration til, hvordan dagplejeren kan skabe en fysisk aktiv hverdag for børnene – både ude og inde.

Certificeringen består af fem moduler, hvor dagplejerne klædes på til at understøtte børns idræt, leg og bevægelse.