Claus Klaris er nyt medlem af DGI’s hovedbestyrelse

53-årige Claus Klaris fra Sønderborg indtræder i DGI’s hovedbestyrelse. Han er tidligere formand for DGI Sønderjylland, og det frivillige engagement er en stor del af hans liv.

Der er udskiftning i DGI’s hovedbestyrelse. Claus Klaris er trådt ind i stedet for Majken Nielsen, der har ønsket at trække sig fra DGI’s hovedbestyrelse.

Claus Klaris blev ved DGI’s årsmøde i Vejle 5. november 2022 valgt som første suppleant til DGI’s hovedbestyrelse, og nu kan han så skifte suppleant-posten ud med at være HB-medlem.

” Det at få flere danskere til at bevæge sig er min helt store ambition, og som nyt medlem af hovedbestyrelsen glæder jeg mig til at være med til at skabe rammerne for at få flere i bevægelse. Jeg ser frem til at fortsætte arbejdet for den frivillige idræt og bevægelse i Danmark,” siger Claus Klaris.

Et stort frivilligt engagement

53-årige Claus Klaris er gift og har to voksne børn. Han er i øjeblikket udsendt for Forsvaret og arbejder i Polen.

Fra 2017 til 2022 var han formand for DGI Sønderjylland, og han har tidligere havde været næstformand i landsdelsforeningen.

Her har han blandt andet arbejdet meget med at styrke samarbejdet på tværs af DGI, kommuner, andre organisationer og selvfølgelig idrætsforeningerne. Desuden har han været engageret i store opgaver som Genforeningsstafet 2020, der grundet corona-pandemien blev udskudt til 2021, og Royal Run i Sønderborg.

Det frivillige engagement er en stor del af Claus Klaris’ liv, og han er også formand for Dybbøl Idræts- og Ungdomsforening.

Fra 2013 og otte år frem var han medlem af byrådet i Sønderborg Kommune, valgt for Venstre. Her var han blandt andet formand for børne- og uddannelsesudvalget i en periode.