Corona - hvad anbefaler DGI?

(Opdateret den 20. november) Der er grønt lys til både indendørs og udendørs idræt. Men forsamlingsforbuddet er sænket, så hold ekstra øje med retningslinjerne.

Både indendørs og udendørs idræt kan afvikles i idrætsforeningerne, når retningslinjerne følges. Foto: Bo Nymann (arkiv)

Forsamlingsforbuddet er sænket, men der grønt lys til idræt – både indendørs og udendørs. Så hold fast i alle de idrætsaktiviteter, der er mulige, men undlad sociale aktiviteter, og sørg for at overholde retningslinjerne.  

Færre må samles

Regeringen og myndighederne er kommet med en række tiltag i lyset af, at antallet af corona-smittede stiger. 

Det betyder blandt andet:

  • Forsamlingsforbuddet er fra 26. oktober sænket til 10 personer. Grænsen er dog stadig 50 personer for idræts- og foreningsarrangementer uden overnatning for børn og unge på 21 år og nedefter.
  • Det anbefales, at sociale arrangementer, byfester og lignende arrangementer aflyses. 
  • Max 10-reglen gælder ikke for forsamlinger, hvor deltagerne i det væsentlige sidder ned på faste pladser og med retning mod talerstol/podie. Her er reglen fortsat max. 500 og et arealkrav på 2 m2 pr. deltager.
  • Max 10-reglen gælder ikke for f.eks. børnehaver og skoler, heller ikke de arrangementer for børnehaver og skoler, som foreninger står for.
  • Der er krav om brug af mundbind på steder, hvor der serveres mad eller drikkevarer til indtagelse på stedet, dvs. også i cafeterier i haller og klubhuse.
  • Fra 29. oktober er der ligeledes krav om mundbind de steder, hvor offentligheden har adgang. Det gælder blandt andet i detailhandelen, kulturinstitutioner og indendørs idrætsfaciliteter. Kravet om mundbind gælder frem til 2. januar 2021. 

Følg retningslinjerne 

Det er en rigtig god ide, at idrætsforeningerne følger retningslinjerne:

Læs: DGI, DIF og Firmaidrættens retningslinjer for al idræt

Læs også: Temaside om opstart af de forskellige idrætter, herunder retningslinjer for de forskellige idrætter

Vi skal passe på hinanden  

DGI’s formand, Charlotte Bach Thomassen, slår fast, at de nye corona-tiltag både byder på udfordringer og lyspunkter for DGI's 6400 idrætsforeninger. 

”Jeg er rigtig glad for, at vores appel er blevet hørt om at undtage børn og unge fra et forsamlingsforbud på 10 personer. Det er en enorm tillidserklæring, der her er givet fra politikerne til det lokale foreningsliv. Et svært Corona-forår har vist os alle, hvor vigtigt aktive fællesskaber er for børn og unges fysiske, mentale og sociale trivsel.” 

Men de nye tiltag med sænket forsamlingsforbud for voksne giver en lang række udfordringer i foreningslivet.

"Idrætsforeningerne har en stor opgave i at holde aktiviteten højt hos de voksne medlemmer, nu hvor der max må være 10 deltagere, og i DGI gør vi alt, hvad vi kan for at understøtte foreningerne i den opgave. Vi skal også have fokus på sårbare målgrupper og seniorerne. Vi skal etablere lyspunkter for alle i en mørk tid, f.eks. ved at tilpasse aktivitieter, der imødekommer seniorernes bekymringer og finde de bedste digitale løsninger," siger Charlotte Bach Thomassen. 

Idrætsforeningerne har været hårdt ramt - også økonomisk

DGI er samtidig meget opmærksom på, at aflysninger, restriktioner med videre kan have økonomiske konsekvenser for idrætsforeningerne.

”I DGI har vi en tæt dialog med de relevante ministerier, for det er vigtigt, at der også bliver taget højde for, at aflysningerne har nogle økonomiske konsekvenser, og at idrætten tænkes med ind i kompensationsordninger og politiske aftaler ,” siger Charlotte Bach Thomassen.

Læs også: DGI Jura: Corona og økonomiske konsekvenser - hvad gør du som idrætsforening?

En politisk aftale fra 28. august betyder, at der er en ny hjælpepulje på vej til økonomisk trængte idrætsforeninger. DGI og DIF modtager cirka mio. 74 kr., som skal fordeles blandt lokale idrætsforeninger mv.

Puljen er åben for ansøgninger - se her hvordan du søger

Her kan du holde dig opdateret på udviklingen

Myndighedernes retningslinjer opdateres løbende:

Coronasmitte.dk 

Den fælles myndighedshotline: Telefon 7020 0233

Sundhedsstyrelsens Q&A

Styrelsen for Patientsikkerhed 

Statens Seruminstitut

Læs mere om smittestop-app'en 

Senest opdateret 20.novmeber kl. 16:30.