Corona - hvad anbefaler DGI?

Der er åbent for udendørs idræt med op til 50 personer. Indendørs idræt er fortsat lukket, men 21. april kan børn og unge komme tilbage.

Alle landets kommuner er omfattet af de restriktioner, der betyder, at indendørs idræt er lukket. Foto: Bo Nymann (arkiv)

Regeringen og myndighederne er kommet med en række tiltag i lyset af corona-situationen. Det har betydning for idrætsforeningerne.

Fra 22. marts er der åbent for udendørs idræt med højst 50 personer. Samtidig er det generelle forsamlingsforbud hævet til 10 personer udendørs.  Et lyspunkt, efter restriktionerne blev skærpet i december og januar, blandt andet på grund af den smitsomme britiske corona-variant.

22. marts blev der indgået en politisk aftale om en langsigtet plan for genåbningen af Danmark. Planen betyder, at indendørs idræt for børn og unge kan åbne 21. april, og for voksne 6. maj. Planerne kan dog både blive fremrykket eller forskudt, alt efter hvordan corona-situationen udvikler sig. Hvilke idrætter der er omfattet, og hvilke smitteforebyggende tiltag der skal tages, skal nu forhandles af politikerne.

Restriktioner i alle kommuner

I alle kommuner gælder blandt andet følgende:

  • Udendørs idræt kan gennemføres med max 50 personer, det vil sige udendørs idræt er undtaget det generelle udendørs forsamlingsforbud på max 10 personer. 
  • Forsamlingsforbuddet på 50 personer gælder, når idræts- og foreningsaktiviteter er arrangeret af offentlige myndigheder, organisationer, foreninger, virksomheder og kulturinstitutioner. Det gælder derimod ikke privat arrangerede aktiviteter, eller aktiviteter der er arrangeret via sociale medier og lignende, f.eks. online løbefællesskaber.
  • Forsamlingsforbuddet på 50 personer udendørs omfatter alene personer, som er en del af aktiviteten som udøvere, trænere, dommere mv. Der må ikke være tilskuere.
  • Indendørs idræt kan rykke udendørs, hvis der er mulighed for det og adgang til faciliteter. 
  • Idræt udendørs kan gennemføres, når de øvrige retningslinjer følges. 
  • Der er ikke krav om corona-test i forbindelse med udendørs idræt. 
  • Al indendørs idræt er lukket ned.

Se Kulturministeriets retningslinjer for kulturliv og idræt

Landsdækkende restriktioner 

En række landsdækkende restriktioner gælder fortsat. Det betyder blandt andet:

  • Det anbefales, at sociale arrangementer, byfester og lignende arrangementer aflyses. 
  • Der er krav om brug af mundbind på steder, hvor der serveres mad eller drikkevarer til indtagelse på stedet, dvs. også i cafeterier i haller og klubhuse.
  • Der er ligeledes krav om mundbind de steder, hvor offentligheden har adgang. Det gælder blandt andet i detailhandelen, kulturinstitutioner og indendørs idrætsfaciliteter. 

Lokale restriktioner eller opfordringer

Alle idrætsforeninger anbefales at holde nøje øje med, om der kommer yderligere lokale restriktioner, der kan påvirke idrætsaktiviteterne, ligesom idrætsforeningerne opfordres til at følge kommunernes anbefalinger. 

Følg retningslinjerne 

Det er en rigtig god ide, at idrætsforeningerne følger retningslinjerne:

Læs: DGI, DIF og Firmaidrættens retningslinjer for al idræt

Læs også: Temaside om opstart af de forskellige idrætter, herunder retningslinjer for de forskellige idrætter

Vi skal passe på hinanden  

DGI’s formand, Charlotte Bach Thomassen, glæder sig over, at der åbnes op for udendørs idræt med op til 50 personer fra 22. marts. Men corona-situationen gør det svært for mange af DGI's 6.400 idrætsforeninger. 

”Hver en åbning er et lyspunkt. Men vi er samtidig meget bevidste om, at mange børn og unge ikke får deres hverdagsfællesskaber åbnet med denne aftale. Derfor må de kommende faser have fokus på alle børn og unges skole- og fritidsliv,” siger Charlotte Bach Thomassen. siger DGI’s formand Charlotte Bach Thomassen.

Læs også: DGI bakker op om restriktioner, men er bekymrede for folkesundheden

Idrætsforeningerne har været hårdt ramt - også økonomisk

DGI er meget opmærksom på, at aflysninger, restriktioner med videre kan have økonomiske konsekvenser for idrætsforeningerne.

”I DGI har vi en tæt dialog med de relevante ministerier, for det er vigtigt, at der også bliver taget højde for, at aflysninger har nogle økonomiske konsekvenser, og at idrætten tænkes med ind i kompensationsordninger og politiske aftaler ,” siger Charlotte Bach Thomassen.

Læs også: DGI Jura: Corona og økonomiske konsekvenser - hvad gør du som idrætsforening?

Politiske aftaler betyder, at der har været flere corona-hjælpepuljer målrettet  økonomisk trængte idrætsforeninger. I december blev der indgået en aftale om en ny corona-hjælpepulje, der ventes at dække tab for 2021. Hvordan denne udmøntes, og hvornår den kan søges, er endnu ikke fastlagt. 

Her kan du holde dig opdateret på udviklingen

Myndighedernes retningslinjer opdateres løbende:

Coronasmitte.dk 

Den fælles myndighedshotline: Telefon 7020 0233

Sundhedsstyrelsens Q&A

Styrelsen for Patientsikkerhed 

Statens Seruminstitut

Læs mere om smittestop-app'en - den findes nu både på dansk og engelsk.

Senest opdateret 25. marts kl. 11:10.