Corona - hvad anbefaler DGI?

Idrætsforeninger kan igen afvikle både indendørs og udendørs idrætsaktiviteter. Men der er en række restriktioner og anbefalinger.

OPDATERET 18. JANUAR.

Idrætsforeninger kan igen afvikle både indendørs og udendørs idrætsaktiviteter, herunder holdtræning.

Tjek Sundhedsstyrelsens generelle råd om smitteforebyggelse

Myndighedskrav og restriktioner 

 • Der er krav om coronapas i træningscentre. Kravet gælder brugere, besøgende mv. Der skal mindst én gang i døgnet laves stikprøvekontrol i både bemandede og ubemandede træningscentre. Kravet om coronapas både gælder for kommercielle trænings-/fitnesscentre og for Foreningsfitness.
 • Alle over 12 år skal bære mundbind eller visir, når de opholder sig på en idrætsfacilitet som idrætshaller, træningscentre og svømmehaller - dog ikke under idrætsudøvelsen. 
 • Der er krav om coronapas og mundbind/visir på indendørs serveringssteder, f.eks. i klubhuse.

Fra 16. januar gælder desuden

 • Siddende tilskuere tilladt til udendørs idrætsarrangementer. Der er ingen deltagerbegrænsning. Tilskuerne skal vise coronapas, og der er krav om mundbind/visir.
 • Siddende tilskuere tilladt til indendørs idrætsarrangementer. Ved arrangementer med op til 500 personer er der krav om coronapas og mundbind/visir. Ved arrangementer med over 500 personer skal lokalet været opdelt i sektioner med max 500 personer. I alt må der max være 1.500 personer. Der er krav om coronapas og mundbind/visir. Arrangøren skal desuden udarbejde en sundhedsplan senest 14 dage inden arrangementet. 

Tjek Kulturministeriets information om restriktioner for kulturlivet og detaljerede Q&A

Anbefalinger i områder med høj smitte

I områder med høj smitte (hvilket pt er stort set hele Danmark) opfordrer Kulturministeriet fortsat idrætsforeninger til at følge en række anbefalinger:

Se på coronasmitte.dk, hvad der gælder, hvor du bor. Dvs. om du skal følge de generelle råd og regler eller anbefalingerne om smitteforebyggelse 

 • Klæd om hjemmefra
  I det omfang, det er muligt, opfordres alle børn og unge til at møde op omklædte. 
 • Bed forældrene aflevere deres børn udendørs
  Er det muligt, så bed forældrene om at aflevere og hente deres børn uden for hallen.
 • Hold afstand
  Mind forældre og andre voksne om at holde afstand, hvor det er muligt. Afstandsanbefalingen gælder ikke mellem udøvere, trænere samt mellem forældre og børn ved børn-voksenaktiviteter mv.
 • Opdel aktiviteterne i mindre grupper
  Kan aktiviteterne på en naturlig måde planlægges inden for mindre og faste grupper/hold, anbefales dette.

En ny situation 

I efteråret var der lave smittetal. Men fra 12. november 2021 kom der igen en række generelle corona-restriktioner i Danmark. Med høje smittetal kan der i idrætsforeningerne opstå usikkerhed om, hvordan man håndterer situationen lokalt.

Opfordringen fra DGI er klart, at foreningerne afvikler alle deres aktiviteter.

”Vi har oplevet, hvordan de tidligere nedlukninger har haft store konsekvenser for både idrætsforeningerne og for vores trivsel. Vi har brug for idrætsforeningernes fællesskaber for at mindske de negative effekter af fysisk inaktivitet og modvirke den mistrivsel, vi især har set blandt børn og unge,” siger DGI’s formand Charlotte Bach Thomassen.

Omvendt har DGI forståelse for, at idrætsforeninger lokalt midlertidigt vælger at lukke ned for aktiviteterne i en kort periode. 

Kompensation til idrætsforeninger for aflyste arrangementer i julen

Foreninger kan søge om økonomisk støtte, hvis de måtte aflyse aktiviteter i juleferien på grund af opfordringen om ikke at deltage i indendørs foreningsaktiviteter. 

Et bredt politisk flertal har dedikeret 20 millioner kroner til formålet, og heraf har DIF og DGI’s corona-hjælpepulje modtaget 16,2 millioner kroner, som foreningerne kan søge, hvis de aflyste aktiviteter i perioden 19. december 2021-15. januar 2022. Ansøgningsfristen er 8. februar klokken 12:00.

Mere info om puljen og hvordan du søger 

Senest opdateret 18. januar kl. 16:45.