Corona - hvad anbefaler DGI?

Der åbnes for udendørs idræt med op til 25 personer 1. marts. Men der er fortsat lukket ned for indendørs idræt.

Alle landets kommuner er nu omfattet af de restriktioner, der betyder, at al indendørs idræt er lukket. Foto: Bo Nymann (arkiv)

Regeringen og myndighederne er kommet med en række tiltag i lyset af corona-situationen. Det har betydning for idrætsforeningerne.

24. februar blev der indgået en politisk aftale, der åbner for udendørs idræt med højst 25 personer fra 1. marts. Det var et lyspunkt, efter restriktionerne blev skærpet i december og januar, blandt andet på grund af den smitsomme britiske corona-variant.

Restriktioner i alle kommuner

I alle kommuner gælder blandt andet følgende:

  • Udendørs idræt kan gennemføres med max 25 personer, det vil sige udendørs idræt er undtaget forsamlingsforbuddet på max 5 personer. 
  • Indendørs idræt kan rykke udendørs, hvis der er mulighed for det og adgang til faciliteter. 
  • Idræt udendørs kan gennemføres, når de øvrige retningslinjer følges. 
  • Der er ikke krav om corona-test i forbindelse med udendørs idræt. 
  • Al indendørs idræt er lukket ned.

Landsdækkende restriktioner 

En række landsdækkende restriktioner gælder fortsat. Det betyder blandt andet:

  • Det anbefales, at sociale arrangementer, byfester og lignende arrangementer aflyses. 
  • Der er krav om brug af mundbind på steder, hvor der serveres mad eller drikkevarer til indtagelse på stedet, dvs. også i cafeterier i haller og klubhuse.
  • Der er ligeledes krav om mundbind de steder, hvor offentligheden har adgang. Det gælder blandt andet i detailhandelen, kulturinstitutioner og indendørs idrætsfaciliteter. 

Se Kulturministeriets retningslinjer for kulturliv og idræt

Lokale restriktioner eller opfordringer

Alle idrætsforeninger anbefales at holde nøje øje med, om der kommer yderligere lokale restriktioner, der kan påvirke idrætsaktiviteterne, ligesom idrætsforeningerne opfordres til at følge kommunernes anbefalinger. 

Følg retningslinjerne 

Det er en rigtig god ide, at idrætsforeningerne følger retningslinjerne:

Læs: DGI, DIF og Firmaidrættens retningslinjer for al idræt

Læs også: Temaside om opstart af de forskellige idrætter, herunder retningslinjer for de forskellige idrætter

Vi skal passe på hinanden  

DGI’s formand, Charlotte Bach Thomassen, glæder sig over, at der nu åbnes op for udendørs idræt med op til 25 personer. Men corona-situationen gør det svært for mange af DGI's 6.400 idrætsforeninger. 

”Hver en åbning er et lyspunkt, og dette er forhåbentlig det første af flere. Aftalen, der åbner for udendørs idræt, betyder meget for at modvirke dårlig trivsel for børn og unge. Men vi er samtidig meget bevidste om, at mange børn og unge ikke får deres hverdagsfællesskaber åbnet med denne aftale. Derfor må de kommende faser have fokus på alle børn og unges skole- og fritidsliv,” siger Charlotte Bach Thomassen. siger DGI’s formand Charlotte Bach Thomassen.

Læs også: DGI bakker op om restriktioner, men er bekymrede for folkesundheden

Idrætsforeningerne har været hårdt ramt - også økonomisk

DGI er meget opmærksom på, at aflysninger, restriktioner med videre kan have økonomiske konsekvenser for idrætsforeningerne.

”I DGI har vi en tæt dialog med de relevante ministerier, for det er vigtigt, at der også bliver taget højde for, at aflysninger har nogle økonomiske konsekvenser, og at idrætten tænkes med ind i kompensationsordninger og politiske aftaler ,” siger Charlotte Bach Thomassen.

Læs også: DGI Jura: Corona og økonomiske konsekvenser - hvad gør du som idrætsforening?

Politiske aftaler betyder, at der har været flere corona-hjælpepuljer målrettet  økonomisk trængte idrætsforeninger. I december blev der indgået en aftale om en ny corona-hjælpepulje, der ventes at dække tab for 2021. Hvordan denne udmøntes, og hvornår den kan søges, er endnu ikke fastlagt. 

Her kan du holde dig opdateret på udviklingen

Myndighedernes retningslinjer opdateres løbende:

Coronasmitte.dk 

Den fælles myndighedshotline: Telefon 7020 0233

Sundhedsstyrelsens Q&A

Styrelsen for Patientsikkerhed 

Statens Seruminstitut

Læs mere om smittestop-app'en - den findes nu både på dansk og engelsk.

Senest opdateret 24. februar kl. 17:30.