Corona presser økonomien i mange idrætsforeninger

Mange idrætsforeninger er hårdt ramt på økonomien af corona-krisen. Det viser både en spørgeskemaundersøgelse, DGI og DIF har gennemført, og det store antal ansøgninger til DIF og DGI’s corona-hjælpepulje.

Der er stor forskel på, hvordan corona-krisen påvirker idrætsforeningerne økonomisk. Fodbold er en af ti idrætter med de største økonomiske tab. Foto: Jørn Deleuran (arkiv)

Tab af indtægter og økonomiske udfordringer. Det er den virkelighed, mange idrætsforeninger står i som følge af corona-krisen.

En tredjedel af idrætsforeningerne er økonomisk hårdt ramt, og 4 ud af 10 er udfordrede i forhold til at genoptage deres aktiviteter på samme niveau som før corona-krisen. Det viser en undersøgelse med over 4.300 idrætsforeninger i DGI og DIF, som blev gennemført i april.

De samlede økonomiske tab for idrætsforeningerne er på over 440 millioner kroner, og det er især tab af indtægter, der giver udfordringer. I gennemsnit ”mangler” en forening ca. 88.0000 kroner, men det er værd at bemærke, at fem procent af foreningerne tegner sig for et meget stort del af det samlede beløb.

En ekstraordinær og svær situation

At mange idrætsforeninger er pressede på økonomien viser sig også ved, at der har været kæmpe stor søgning til DIF og DGI’s corona-hjælpepulje. Puljen indeholdt 44 millioner kroner, og der er kommet 2.966 ansøgninger på i alt 256 millioner kroner på de to uger i maj, hvor foreninger kunne søge.

”Undersøgelsen og det store antal ansøgninger viser, at mange foreninger står en i ekstraordinær og svær situation. Derfor er vi rigtig glade for den økonomiske hjælp, Folketingets politikerne har givet til idrætsforeningerne. Vi er også glade fra signalet fra kulturminister Joy Mogensen om, at politikerne bag aftalen skal se på og evaluere ordningen, for der kan bestemt blive behov for flere midler til idrætsforeningerne,” siger Charlotte Bach Thomassen.

Hun fremhæver desuden kommunernes opbakning til idrætsforeningerne.

”Kommunerne fortsætter med at give tilskud efter folkeoplysningsloven, og flere kommuner har etableret hjælpepulje til lokale foreninger. Det er meget glædeligt,” siger Charlotte Bach Thomassen.

Store forskelle foreningerne imellem

Foreningsundersøgelsen viser tydeligt, at der er store forskelle foreningerne imellem. 25 procent af foreningerne oplever, at deres økonomi i meget høj grad eller høj grad er påvirket af corona-krisen.

26 procent svarer i nogen grad, 29 procent svarer i lav grad, mens 17 procent af foreningerne svarer, at corona-krisen slet ikke påvirker foreningens økonomi.

Undersøgelsen blev gennemført i 1.-14. april. Nogle foreninger kan have svaret, inden det stod klart, at forbuddet mod store forsamlinger ville gælde til september.

Mange idrætsforeninger får indtægter ved at stille med frivillige til festivaller, markeder og andre arrangementer, der i år bliver aflyst.

Foreningsundersøgelsen viser: 

 • 36 % af foreningerne er hårdt ramt af corona-krisen
 • 41 % af foreningerne er udfordrede i forhold til at genoptage deres aktiviteter på samme niveau som før corona-krisen
 • 25 % af foreningerne oplever, at deres økonomi i meget høj grad eller høj grad er påvirkede af corona-krisen
 • 20 % af foreningerne har oplevet, at medlemmer har bedt om at få nedslag eller tilbagebetaling af kontingent
 • 18 % af foreningerne har mistet medlemmer inden for den seneste måned
 • 28 % af foreningerne har oplevet manglende tilmelding til aktiviteter/hold, som har opstart i den kommende tid
 • Udendørsidrætterne (med sæson nu) er særligt hårdt ramt
 • Foreninger der afholder store stævner eller arrangementer, har store omkostninger i forbindelse med aflysninger
 • Tabte indtægter udgør den største økonomiske udfordring for foreningerne

Fakta om foreningsundersøgelsen

 • Spørgeskemaundersøgelsen blev sendt ud til formændene i 11.305 idrætsforeninger i DIF og DGI i perioden 1.-14. april.
 • 5.076 har svaret på spørgsmål om omkostninger og tab af indtægter, mens 4.357 idrætsforeninger har besvaret hele spørgeskemaet.
 • Foreningerne har tilkendegivet realiserede omkostninger i marts-juli og forventede omkostninger i april-juli.
 • De ti idrætter med de største økonomiske omkostninger er: Golf, fodbold, håndbold, skydning, sejlsport, ridning, svømning, automobil og motorsport