Dansk foreningslivs fundament af frivillighed er truet efter retsmøde

7. juli falder dom i DGI's sag mod Ankestyrelsens afgørelse om at trække en fitnessinstruktør i efterløn. Det er samtidig en principiel sag om foreningers ret til at bruge frivillige.

Inge Precht, til venstre, og Ruth Siggaard fra Sunds Forenings Fitness samt Søren Møller efter retsmødet i Herning. Foto: Steen Bille

7. juli falder dommen i DGI's sag mod Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg i Inge Precht-sagen.

Selve sagen handler om Beskæftigelsesudvalgets afgørelse om, at trække en fitnessinstruktør i hendes efterløn for det frivillige, ulønnede arbejde, hun udfører for Sunds Forenings Fitness, SFF.

Begrundelsen er, at den opgave, hun udfører i motionscentret, kan udbydes som almindeligt lønarbejde.

DGI er uenig i den afgørelse og derfor møder Ankestyrelsen i retten. 

En vigtig principiel afgørelse venter

Sagen har også en anden og langt mere principel betydning for samtlige landets idrætsforeninger.

Taber DGI sagen, kan det i yderste konsekvens betyde, at foreninger ikke længere må bruge ulønnede frivillige til at løse opgaver, der ifølge udvalgets bekendtgørelse kan udføres af andre som almindeligt lønarbejde.

"På den måde kan man også sige, at al kørsel med børn f.eks. også kan gøres af taxaer og busser. Ligesom salg af øl og sodavand i klubhuset også kan udføres af ansatte," nævnte DGI's advokat i sagen Finn Dyhre Hansen, om de konsekvenser, der kan vente, hvis DGI taber sagen.

Læs baggrunden: Efterlønssag er bureaukrati af værste skuffe

En klassisk dansk idrætsforening

Ved et retsmøde i Herning stod de to parters advokater skarpt over for hinanden med hver deres pointer og tankesæt om definitionen af den frivillige forening.

På den side side pegede DGI's advokat på det forhold, at Sunds Forenings Fitness i alle henseender er at betragte som en forening baseret på frivilligt, ulønnet arbejde.

SFF er oprettet som en almindelig forening efter ønsker fra områdets borgere. Den er åben for alle over 15 år, har indskrevet den foreningsbaserede ramme i vedtægterne, er momsfritaget, indsender ikke selvangivelse, modtager tilskud fra Herning Idrætsråd - og bygger på ulønnede, frivillige instruktører.

"SFF er på alle måder en frivillig forening i almennyttig forstand, der er til gavn for borgere i Sunds og omegn," beskriver Finn Dyhre Hansen foreningen som en klassisk dansk idrætsforening.

Taber DGI sagen, arbejder det imod alt, der hedder frivilligt båret idræt

Inge Precht, fradragsramt instruktør i Sunds Forenings Fitness

Lighed mellem to typer centre

På den anden siger fastholdt Kristin Alstad-Mathiasen som advokat for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, at Sunds Forenings Fitness ikke er at betragte som en almennyttig forening ifølge udvalgets paragraffer.

"Inge Prechts arbejde som frivillig instruktør er af en art, der kan udbydes som lønnet arbejde ifølge reglerne," hævder  hun.

"Samtidig ligner centret i Sunds ethvert andet fitnesscenter med tilsvarende træningsmaskiner, individuelle træningstilbud mv. Derfor udbyder SFF sine tilbud i konkurrence med private udbydere med ligende faciliteter."

Læs også Flere frivillige efterlønnere i klemme

Almennyttigt at investere i maskiner

De to advokater var også helt uenige, da det kom til at definere begrebet 'almennyttig forening'.

Ankestyrelsens advokat mener ikke, at Sunds Fitness Forening laver almennyttigt arbejde, fordi overskuddet investeres i vedligeholdelse af og indkøb af træningsmaskiner.

DGI's advokat slår i stedet fast, at det netop er almennyttigt ikke at trække et overskud ud af foreningen.

"Som en fodboldklub er nødt til at bruge midler på at vedligeholde mål og net og indkøbe bolde, er det nødvendigt for en fitnessforening at vedligeholde og indkøbe maskiner," understreger Finn Dyhre Hansen.

"Må idrætsforeninger ikke længere det, vil det lægge hindringer for alle typer idrætsforeninger," tilføjer han.

Læs også Nyt politisk udspil gør det nemmere at være frivillig

Foreninger kan bremses af kommercielle aktører

Ved retsmødet vidnede Inge Precht, hvis frivillige instruktør-arbejde som efterlønner i Sunds Forenings Fitness, Ruth Siggaard, tidligere bestyrelsesmedlem i foreningen, og DGI's formand Søren Møller.

Sidstnævnte sagde bl.a.:

"Problemet er, at Ankestyrelsen har en anden definition af 'almennyttig forening' end Kommunernes Landsforening og Kulturministeriet."

Han slog også fast, at fitnesstræning er en grundtræning med vægte, som DGI's foreninger har udbudt i mange år.

"Skal vi begynde at finde ud af, om der er en kommerciel aktør, som udbyder en lignende aktivitet som forretning, vil det også stoppe mtb, badminton og andre idrætsgrene, hvor der er kommercielle aktører."

I klemme som frivillig

Inge Precht fortalte bl.a., hvorfor centret kom i stand med åbning i september 2012.

"Det blev oprettet, fordi mange borgere ønskede, at vi byggede et motionscenter, så de ikke skulle køre til Herning."

I 2016 kom hun selv i klemme, da Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg pludselig ønskede at lave et fradrag i hendes efterløn. Begrundelsen var, at hendes opgave som fitnessinstruktør kunne varetages af en lønnet person. Og så må hun ikke arbejde frivilligt de to timer om ugen, hun har haft.

Efter retsmødet var hun klar i mælet:

"Taber DGI sagen, arbejder det imod alt, der hedder frivilligt båret idræt."