Danskerne vil gerne være frivillige

Op mod en halv million arbejder frivilligt i en idrætsforening. Alene i DGI’s idrætsforeninger er der over 325.000 trænere, ledere og andre frivillige.

Frivillige gør en kæmpe forskel som trænere, hjælpere, formænd og meget mere Foto: Jens Astrup

De er hjælpetrænere i gymnastikhallen, holdledere på fodboldbanen og bestyrelsesmedlemmer i foreninger. I de over 6000 idrætsforeninger, der er med i DGI, er der samlet set 328.316 trænere, ledere og andre frivillige. Det konkluderer forskere fra Syddansk Universitet på baggrund af en ny undersøgelse blandt idrætsforeninger i både DGI, DIF og Firmaidrætten.

Mange frivillige har flere kasketter og er f.eks. både trænere og bestyrelsesmedlemmer. Derfor går undersøgelsen ikke på antallet af frivillige, men på antallet af frivillige positioner. 

Op mod en halv million frivillige

Undersøgelsen viser, at op mod en halv million danskere er frivillige i en af idrætsforeningerne i DGI, DIF eller Firmaidrætten. Eller mere præcist, i foreningsidrætten er 540.000 positioner, som varetages af frivillige.

”Der er mange som tror, at det står skralt til med danskernes lyst til at være frivillige, og der er ofte snak om, at det er blevet sværere at finde frivillige. Men det er en myte. Vi kan bruge de nye tal til at vise, at der faktisk er rigtig mange, der gerne vil give en hånd med, og at op mod en halv million danskere yder en frivillig indsats i en idrætsforening,” siger Søren Møller, der er formand for DGI. 

Frivillige i idrætsforeninger i DGI

  • Der er 328.316 trænere, ledere og andre frivillige. Den enkelte frivillige kan godt have flere roller
  • 179.145 har faste opgaver mens 149.171 er tilknyttet på ad hoc basis
  • Der er 16.802 lønnede i idrætsforeningerne

Antallet af frivillige er stabilt

Undersøgelsen ikke mulighed for præcist at beskrive, om der gennem tiden er kommet flere eller færre   frivillige og lønnede i idrætsforeningerne. Men flere andre undersøgelser har vist, at området er præget af stabilitet. Det gælder også for fordelingen mellem frivillige og lønnede, hvor der ikke ser ud til at være mærkbart flere, der får løn.

Rekruttering kan være en udfordring

Selvom op mod en halv million danskere er frivillige i en idrætsforening, så anerkender Søren Møller, at mange idrætsforeninger ser rekruttering af frivillige som en stor udfordring.  

”Det er vigtigt, at idrætsforeninger hele tiden har fokus på at rekruttere frivillige, så der ikke opstår et akut problem, når formanden stopper eller træneren flytter. Og så handler det om, at idrætsforeningerne skal gøre sig attraktive, så nye frivillige kan se alt det positive, de får ud af at gøre en frivillig indsats,” siger Søren Møller.