De unge bliver i idrætsforeningerne

At fastholde de unge har længe været en kæmpe udfordring i idrætsforeningerne. Men DGI’s medlemstal for 2014 viser en lille fremgang blandt de 13-18 årige, og det er enormt glædeligt, siger DGI’s formand Søren Møller.

Tilbagegangen blandt de unge i DGI's foreninger er stoppet Foto: Niels Husted

En stigning på 2275 unge i alderen 13-18 år. Umiddelbart lyder det måske ikke af meget, når DGI i 2014 havde i alt 6325 idrætsforeninger som medlemmer. Men tallet indikerer et vendepunkt, for gennem mange år har det været en stor udfordring for idrætsforeningerne, at de unge droppede fodbold, gymnastik og andre idrætter til fordel for venner, lektier og meget andet godt. 

"Det er enormt glædeligt, at tilbagegangen blandt de unge er stoppet. I DGI oplever vi, at mange idrætsforeninger har øget fokus på de unges trivsel, og foreningerne har også blik for, at de skal passe på med et konkurrencepres. Alle siger, at det sociale er vigtigt, hvis vi skal fastholde de unge i foreningerne," siger Søren Møller.

Se DGI's medlemstal.

Trænerne skal også have blik for, at hver enkelt ung føler sig set og opfatter sig som en vigtig del af holdet.

"Trænerne skal være gode til at engagere de unge, så de unge selv er med til at finde ud af, hvad der skal være af sociale aktiviteter," siger Søren Møller.

Sociale medier er vigtigt for de unge, og det kan træneren med fordel tage med ind i foreningslivet, så det er med til at skabe fællesskaber. 

Det er enormt glædeligt, at tilbagegangen blandt de unge er stoppet.

Søren Møller, formand i DGI

Svømmetilbud rammer unge bredt 

I Aarhus har IK Skovbakken i 2014 fået 49 nye medlemmer i alderen 13-18 år i svømmeafdelingen. Og klubben satser på at have mange forskellige tilbud for at ramme bredt. Til de unge har klubben både hold for dem, der vil dyrke konkurrencesvømning på højt plan og for dem, der er mindre ambitiøse.

"Vi har for eksempel et adventurehold. Det er for unge, der har svømmet i nogle år, men som ikke længere er motiveret for at træne 5-8 gange om ugen. Her er der mange forskellige vandaktiviteter som vandpolo, dykning og Aqua Fitness," fortæller Kim Thorsell, der er formand for IK Skovbakkens svømmeafdeling.

IK Skovbakken har de også tilbud til dem, der gerne vil starte til konkurrencesvømning i en ”sen alder”, for eksempel som 12-årige.

"Vi har et fællesskab med andre klubber om hold for sene startere, og her oplever vi også stor søgning," siger Kim Thorsell, der også fremhæver, at et godt socialt miljø er vigtigt for at fastholde de unge:

"Vi prøver at skabe et godt socialt miljø for de unge. Vores tilbud er bundet op på svømning, men vi kan sagtens have andre aktiviteter ind over. En tur med kano og overnatning for eksempel."

2275 flere unge

DGI’s medlemstal for 2014 blev offentliggjort den 30. marts 2014. Tallene viser, at der i 2014 var 204.068 medlemmer i aldersgruppen 13-18 år, mens der i 2013 var der 201.793. Altså en lille fremgang på 2275 medlemmer, hvoraf en del er efterskoleelever.

Blandt de unge er fremgangen bl.a. i fodbold, svømning, gymnastik, cykelmotion og træning i foreningsbaserede motionscentre. Der er til gengæld nedgang i bl.a. badminton, kampidræt, tennis.