Den kommunale dialog giver budgetresultater

I disse uger falder budgetaftalerne en efter en på plads i landets kommuner. Flere steder med gode resultater for idrætten.

Budgetaftalerne for 2021 falder i disse uger på plads i landets kommuner. Og flere steder er det med investeringer i blandt andet idrætsfaciliteter. Foto Lars Holm, DGI

Artiklen er oprindeligt udgivet 8. september 2020

Der er travlhed i byrådssalene og lommeregnerne gløder landet rundt - for det er sæson for de årlige budgetforhandlinger i landets 98 kommuner.

Et efter et lander budgetterne for næste år og flere steder er det med gode resultater for den lokale idræt.

Det giver blandt andet bedre grundlag for at få flere børn og unge ind i idrætsforeningerne gennem partnerskaber med DGI, men også via investeringer i faciliteter.

København og partnerskab med DGI  

En af de første kommuner, der lukkede budgettet for næste år, var hovedstaden København. Her kvitterer DGI Storkøbenhavns formand, Peder Nedergaard for, at budgettet helt specifikt rummer midler til et forpligtende partnerskab mellem Københavns Kommune og DGI Storkøbenhavn.

”Vi vil nu, i tæt samarbejde med de lokale idrætsforeninger, påbegynde arbejdet med at indfri den ambitiøse målsætning om at få 10.000 flere børn og unge ind i de lokale idrætsforeninger i København”, siger Peder Nedergaard.

DGI Storkøbenhavn peger i en pressemeddelelse desuden på en række andre konkrete forbedringer i hovedstadens budgetaftale for næste år.

Læs hele pressemeddelelsen fra DGI Storkøbenhavn

Flere anlægskroner i spil – også næste år

Selv om befolkningstallet stiger og flere dyrker idræt, så følger kommunernes investeringer i idrætsfaciliteter langt fra med. Faktisk er kommunernes forbrug på idrætsfaciliteter pr. indbygger faldende. Det har længe været et ønske for DGI at give kommunerne bedre mulighed for renovering og nybyggeri.

Derfor var det også positivt, at regeringen tilbage i maj måned valgte at suspendere det såkaldte anlægsloft for hele 2020. For at give økonomien et ekstra rygstød under Corona-krisen. Ved de efterfølgende forhandlinger mellem regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2021 blev anlægsloftet markant hævet.

Dengang skete det med indspil fra DGI til de kommunale forhandlere.

Bedre børnefaciliteter på vej i Lejre kommune

Et sted, hvor det suspenderede anlægsloft for 2020, kommer idrætten til gode, er i sjællandske Lejre. Kommunen har en visionsaftale gennem Bevæg Dig for Livet, hvor der blandt andet er fokus på idrætsfaciliteter. DGI’s formand i Midt- og Vestsjælland Bruno L. Hansen roser det konkrete samarbejde og dialogen med såvel politikere som forvaltning.

”Lejre Kommune har prioriteret klogt og brugt suspenderingen af anlægsloftet til at renovere eksisterende faciliteter og bygge nye. For selvom Lejre Kommune er velsignet med fantastisk natur til outdoor-aktiviteter, så ved vi også, at især børns idrætsdeltagelse afhænger af gode indendørs faciliteter tæt på, hvor de bor," siger Bruno L. Hansen.

Dagligdagens tætte dialog giver resultater i Østjylland 

Også i det østjyske har DGI tradition for et tæt lokalt samarbejde. Her forklarer DGI Østjyllands formand Torben Märcher, at det sidste års mange drøftelser om behovet for nye idrætsfaciliteter gerne må bære frugt. I Aarhus er der eksempelvis tidligere meldt et løft ud på minimum 25 mio. kroner. Det vil være et godt skridt til at understøtte foreningsidrætten og samarbejdet i Bevæg Dig For Livet, forklarer Torben Märcher.  

Tilsvarende er DGI Østjylland også fokuseret på både større og mindre anlægsprojekter i blandt andet Randers og Skanderborg, som allerede er budgetterede samt et godt samarbejde med Norddjurs kommune.

Torben Märcher betoner vigtigheden af, at DGI i dagligdagen samarbejder godt med forvaltningerne og de lokale politikere om idrætten og den forskel foreningsfællesskaberne betyder for børn og unge såvel som voksne.