DGI: Ærgerligt med kontrol af coronapas i idrætsforeningerne

Alle over 18 år skal vise coronapas ved indendørs idræt. Det vil betyde, at nogle foreninger ikke genstarter idrætsaktiviteterne, påpeger DGI’s formand.

Flere idrætsforeninger kan nu sætte gang i aktiviteterne, men krav om kontrol af coronapas og ingen kontaktsport for voksne vil betyde, at nogle foreninger ikke genstarter indendørs idræt. Foto: Jeppe Bøje Nielsen (arkiv)

Natten til den 6. maj modtog DGI og andre organisationer fra Kulturministeriet de endelige retningslinjer for indendørs idræt. Retningslinjer, der har været ventet siden den politiske aftale om yderligere genåbning 4. maj – og retningslinjer der træder i kraft 6. maj.

De endelige retningslinjer betyder, at alle over 18 år skal vise coronapas for at få adgang til indendørs idræt.

”Vi er rigtig ærgerlige over, at frivillige trænere og ledere i vores idrætsforeninger står med ansvaret for at kontrollere coronapas hos voksne medlemmer inden den enkelte træning sættes i gang. Vi har gennem mange uger arbejdet for, at ansvaret for gyldig coronapas skulle ligge hos det enkelte medlem baseret på tillid,” siger DGI’s formand Charlotte Bach Thomassen.

Læs også: Corona - hvad anbefaler DGI?

Læs også: Vælg en corona-vært, der er med til at sørge for at retningslinjerne overholdes

Bremser foreningernes genstart

Folketingets partiledere indgik natten til 4. maj en genåbningsaftale. Her stod der, at pligten til at påse, at kravet om coronapas er opfyldt fastlægges i samarbejde med sektorpartnerskabet. DGI er en del af det såkaldte sektorpartnerskab og har arbejdet intenst for en løsning med forståelse for det frivillige foreningsliv.

Og i et foreløbigt udkast til retningslinjer, som DGI modtog 5. maj, angav Kulturministeriet, at kontrol af coronapas kunne ske via stikprøver i idrætsforeningerne. Dette vakte håb i DGI. Men i de endelige retningslinjer 6. maj er der ikke tale om stikprøver, men om kontrolkrav i langt de fleste tilfælde. 

”Retningslinjerne vil betyde, at nogle foreninger ikke genstarter idrætsaktiviteter indendørs for voksne, før kontrolkravet bortfalder. Det har konsekvenser for den fysiske, mentale og sociale sundhed,” siger Charlotte Bach Thomassen.

Foreningsfitness skal være bemandet

Ifølge retningslinjerne er der krav om, at der i fitnesscentre, herunder foreningsfitness, skal være bemanding i åbningstiden for at sikre kontrol med coronapas og overholdelse af smitteforebyggende tiltag.

”Det er en stor udfordring for mange foreningsbaserede fitnesscentre, at der er krav om bemanding i åbningstiden. Vi har forståelse for, at det vil betyde, at mange reelt ikke kan åbne for medlemmerne,” siger Charlotte Bach Thomassen.

Stikprøver i ubemandede lokaler

Ved andre indendørs idrætsaktiviteter i foreningsregi med tilstedeværelse af en træner, instruktør, holdleder eller lignende, vil foreningen være forpligtet til via træneren, instruktøren, holdlederen eller lignende at tjekke gyldigt coronapas. Idrætsudøveren skal vise coronapasset ved ankomsten til aktiviteten.

Retningslinjerne betyder dog, at kontrol af coronapas i ubemandede lokaler kan ske ved stikprøvekontrol minimum en gang i døgnet. Og i lokaler, der kun er bemandet i dele af åbningstiden, skal der i den periode, hvor der ikke er bemanding, være stikprøvekontrol minimum 1 gang i døgnet.

”Det er godt, at der alene skal foretages daglig stikprøve for idrætsfaciliteter, hvor voksne dyrker idræt uden en træner eller holdleder,” siger Charlotte Bach Thomassen.

Ingen kontaktsport for personer mellem 18 og 69

I retningslinjerne står der, at for personer over 18 år og under 70 år må der ikke åbnes for kontaktsport, f.eks. håndbold, kampsport, ishockey og pardans.

”Vi havde håbet på myndighedernes forståelse for, at vi godt kan træne for eksempel håndbold og kampsport uden kropskontakt i de kommende uger. Men det er ikke muligt ifølge de nye retningslinjer. Nu må vi glæde os til den 21. maj, hvor vi forventer, at idræt med kropskontakt også kan starte,” siger Charlotte Bach Thomassen.

Indendørs idræt for alle aldre

Både udendørs og indendørs idræt er nu tilladt for alle aldersgrupper, dog underlagt diverse restriktioner.

Læs også: Spørgsmål og svar om genstarten i foråret 2021

Samtidig er forsamlingsforbuddet hævet til 25 personer indendørs og 75 personer udendørs fra 6. maj.  Både udøvere, trænere, dommere og evt. tilskuere mv. tæller med i det samlede antal. 

To uger senere - den 21. maj - er det planen at hæve loftet til 50 og 100 personer for henholdsvis indendørs og udendørs forsamlinger.

Der er også grønt lys til, at der kan være overnatning i et vist omfang i forbindelse med sommeraktiviteter i idrætsforeninger.