DGI: Alarmerende at markant flere unge mistrives

Flere unge mistrives, og markant flere 16-24 årige kvinder oplever stress. DGI’s formand Charlotte Bach Thomassen mener, der er alt for meget fokus på at være perfekt og præstere. Derfor skal idræt være et frirum.

At være aktiv i en idrætsforeninger kan være med til at styrke trivslen blandt unge. Idræt skal være et frirum fra præstationspresset med fokus på det sociale og plads til at øve sig og fejle. Foto: Arkivfoto.

Danskernes sundhedstilstand er blevet dårligere. Det viser Sundhedsprofilen 2021, der offentliggøres 10. marts 2022. Og det springer især i øjnene, at mistrivslen blandt unge kvinder og mænd er steget voldsomt. Hver tredje kvinde mellem 16 og 24 år har lav mental trivsel, og det er en fordobling siden 2010.

”Tallet er alarmerende, og det viser, at vi har et kæmpe samfundsproblem. Der er alt for meget fokus på at være perfekt og præstere og være på sociale medier. Vi skal arbejde langt mere målrettet med at skabe frirum for unge og have mindre fokus på perfekthed, og her kan de aktive fællesskaber i idrætsforeninger gøre en forskel,” siger DGI’s formand Charlotte Bach Thomassen. 

Idræt skal være et frirum fra præstationspresset

Derfor vil DGI, som tæller over 6.600 idrætsforeninger, arbejde målrettet for, at idrætsforeninger i højere grad har attraktive tilbud til unge og dermed er med til at styrke deres mentale, sociale og fysiske sundhed. Men udfordringen er, at mange unge i dag ikke er med i en forening.

”Idrætsforeningerne skal derfor i højere grad have tillbud, som ikke mindst unge kvinder har lyst til at deltage i og engagere sig i. Hvor der er fokus på det sociale og hvor vi kan skabe frirum fra præstationspresset. Kvinderne ved godt, hvor fedt det er at være aktive, men de kommer ikke afsted. Derfor har vi også brug for at forældre, lærere og rollemodeller betoner vigtigheden af fysiske fællesskaber,” siger Charlotte Bach Thomassen.  

Behov for meget mere samarbejde

Sundhedsprofilen viser, at kvinder i alderen 16-24 er den gruppe, hvor flest har en lav mental score. Over halvdelen af de 16-24 årige kvinder har en høj stress-score, og hver sjette føler sig ensomme.

”Det er helt vildt, at så mange har lav mental trivsel. Jeg er også stærkt bekymret for pigerne under 16 år, for selvom de ikke er med i undersøgelsen, så lur mig om de ikke de har samme udfordringer. Udviklingen råber på langt mere brobygning i form af et stærkere samarbejde mellem idrætsforeninger, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og andre, så de unge kender tilbuddene, eller der kan være tilbud på skolerne,” siger Charlotte Bach Thomassen.

Mål for bedre trivsel blandt unge

Formand for Danske Regioner Anders Kühnau anbefaler i lyset af Sundhedsprofilen 2021, at der sættes mål for bedre trivsel blandt unge. For der er brug for en forpligtende indsats på tværs af politikområder og sektorer.

Et andet forslag fra Danske Regioner er, at fritidsaktiviteter for udsatte børn og unge skal være gratis, så flere kommer med i for eksempel idrætsforeninger.

”I DGI er holdningen, at vi skal hjælpe de familier, der har økonomiske udfordringer via for eksempel fritidspas og kontingentstøtte. Men gratis kontingent løser ikke udfordringen, for det handler ikke kun om økonomi, men også om guidning. Børn og unge i udsatte familier kender ikke tilbuddene i foreningerne, og de finder ikke selv hen til de aktive fællesskaber,” siger Charlotte Bach Thomassen.

Flere er overvægtige

Sundhedsprofilen viser, at mange ønsker at leve sundere. Syv ud af ti vil gerne være mere aktive, og det kan danne grundlag for flere målrettede indsatser.

Men samtidig viser tallene, at andelen af overvægtige er steget, og at markant flere mænd og kvinder er svært overvægtige.

”Det kalder på et samfund, der i langt højere grad har fokus på forebyggelse af overvægt. For eksempel via en tidlig indsats i daginstitutioner og ved at hjælpe flere børn og unge til et aktivt fritidsliv. Vi skal arbejde langt mere forbyggende, og det forventer vi også en folkesundhedslov vil,” siger Charlotte Bach Thomassen.

Det er Danske Regioner, der står bag forslaget om en folkesundhedslov, hvilket DGI og omkring 70 andre organisationer bakker op om.

Fakta om danskernes sundhed

  • Næsten 200.000 danskere over 16 år har svaret på spørgsmål om, hvordan de har det.
  • Danskernes mentale og fysiske sundhed er overordnet set blevet dårligere siden den første Sundhedsprofil i 2010
  • Flere unge mænd og kvinder har dårligere mentalt helbred
  • Over halvdelen af de 16-24-årige kvinder oplever stress
  • Andelen af personer med svær overvægt er steget
  • Der er fortsat stor social ulighed i sundhed
  • 58 % er for inaktive i forhold til WHO’s anbefaling – men syv ud af ti vil gerne være mere aktive.
  • Til gengæld røg og drak danskerne mindre under corona-nedlukningen

Kilde: Sundhedsprofilen 2021. Sundhedsprofilen 2021 er gennemført af de fem regioner, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed efter aftale mellem Danske Regioner, KL, Sundhedsministeriet og Finansministeriet.